down

Kursy medycyny chińskiej

Jesteśmy najstarszą (działającą od 1989 r.) i najbardziej znaną w Polsce placówką edukacyjną prowadzącą szkolenia w pełnym zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej. Nasze kursy i seminaria cieszą się uznaniem ze strony uczestników (biorących udział w  naszych szkoleniach od wielu lat).

Wielu lekarzy medycyny zachodniej włączyło wiedzę uzyskaną na naszych kursach do codziennej praktyki, a niektórzy z nich stosują teraz wyłącznie medycynę chińską! Wyszkoliliśmy też licznych terapeutów tradycyjnej medycyny chińskiej i chińskiej dietetyki, pracujących samodzielnie lub we współpracy z lekarzami i przychodniami lekarskimi.

Krakowska szkoła tradycyjnej medycyny chińskiej (najpierw prowadzona przez Marka Kalmusa, później przez firmę Kalmus Consulting, a od lutego 2011 r. przez Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia) od 1989 roku organizuje kursy TMC dla początkujących i dla zaawansowanych.
Stopniowo zdobywając wiedzę i umiejętności praktyczne, po kilku latach nauki można uzyskać kwalifikacje terapeuty medycyny chińskiej (w pełnym zakresie TMC, lub specjalizując się np. w akupunkturze, masażu, ziołolecznictwie, dietetyce).
Pomagamy ułożyć optymalny indywidualny program nauki, dostosowany do docelowych oczekiwań uczestników szkoleń, możliwości czasowych i finansowych oraz ich dotychczasowego poziomu wiedzy na temat TMC.

Od 2011 r. w ramach Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia będącego niepubliczną placówka edukacyjną szkolimy według nowej struktury szkoleniowej, opartej na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) oraz wg World Classification Standard for Professional Titles of Chinese Medicine Doctors, czyli standardach opracowanych  w 2011 roku przez  Światową Federację Stowarzyszeń Medycyny Chińskiej (World Federation of Chinese Medicine Societies).

Naukę medycyny chińskiej można podzielić na następujące etapy:

1. Szkolenia dla początkujących   >>>więcej

a) szkolenia ogólne i podstawowe z teorii medycyny chińskiej
b) szkolenia podstawowe tematyczne:
– akupunktura
– masaż chiński: Tuina, Masaż Meridianowo-Akupunkturowy (AMM)
– ziołolecznictwo chińskie
– dietetyka medycyny chińskiej
– podstawy medycyny zachodniej dla terapeutów TMC (dla osób nie mających co najmniej ogólnego wykształcenia medycznego)

2. Szkolenia dla średnio zaawansowanych   >>>więcej

a) ogólne
b) tematyczne
c) z diagnostyki medycyny chińskiej

3. Szkolenia dla zaawansowanych i specjalistyczne   >>>więcej

a) leczenie bólu
b) kursy ogólne
c) kursy tematyczne

4. Staże i praktyki kliniczne – dla zaawansowanych   >>>więcej

a) staże kliniczne na uniwersytetach tradycyjnej medycyny chińskiej w Chinach i Tajlandii:
– w Nanningu (prowincja Guanxi)
– w Szanghaju
– na Mae Fah Luang University w Chiang Rai w północnej Tajlandii
b) superwizje kliniczne prowadzone przez naszych profesorów chińskich i innych wybitnych zagranicznych wykładowców (organizowane w Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie)
c) praktyki kliniczne w uznanych przez nas gabinetach doświadczonych lekarzy i terapeutów TMC w Polsce.
d) praktyki kliniczne u chińskich profesorów w Europie: prof. dr Sun Peilin, Gandawa (Belgia); prof. dr Shulan Tang, Manchester (Shulan College of Chinese Medicine)


>>> Regulacje prawne dotyczące medycyny chińskie
j i akupunktury


Więcej informacji:

Marek Kalmus, kom. 502-090-301
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
email: kursy@medycyna-chinska.com