down

O nas

MISJA

 

Poprzez zindywidualizowany tok nauczania prowadzonego przez wybitnych zagranicznych i polskich wykładowców z wieloletnim doświadczeniem zapewniamy naukę medycyny chińskiej na najwyższym światowym poziomie. Dzięki temu nasi absolwenci mogą bardzo dobrze zadbać o zdrowie swoje i najbliższych oraz profesjonalnie pomagać pacjentom. Zaawansowanym w TMC umożliwiamy stałe podnoszenie kwalifikacji u najlepszych mistrzów.

 

CO NAS POZYTYWNIE WYRÓŻNIA:

 

Nasze doświadczenie i wyjątkowość

Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia jest najstarszą i największą w Polsce szkołą medycyny chińskiej – prowadzimy szkolenia TMC od 1989 roku.

Oferujemy otwarty i elastyczny program nauczania medycyny chińskiej.

Jesteśmy członkiem Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej reprezentującego Polskę w European Traditional Chinese Medicine Association.

Blisko współpracujemy z renomowanymi chińskimi Uniwersytetami: Guanxi Chinese Medicine University w Nanningu, Shanghai Traditional Chinese Medicine University w Szanghaju i Chengdu University of TCM w Czengdu.

Bożena i Marek KalmusZałożycielem szkoły jest Marek Kalmus pełniący funkcję dyrektora Instytutu (wcześniej szkoła działała w ramach jego firmy Marek Kalmus Consulting) i Bożena Miczulska-Kalmus, będąca właścicielką Instytutu od 2011 roku.                             Marek Kalmus jest załozycielem i aktualnie honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz członkiem 9th Executive Commitee of World Federatiom of Acupuncture-Moxibution Societies z siedzibą w Pekinie. Od 2018 wykłada również gościnnie w Chinach na Shanghai TCM University i Guanxi Chinese Medicine University. Jest również dyrektorem zarządzającym Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie – placówki leczniczej specjalizującej się w TCM.

Sami uczymy się medycyny chińskiej od 1986 roku, natomiast niektórzy nasi wykładowcy mają nawet ponad 45 lat praktycznego, klinicznego doświadczenia.

 

Ucz się u najlepszych!

  • Wykładają u nas czołowi zagraniczni i polscy nauczyciele oraz praktycy medycyny chińskiej (w tym pięciu profesorów chińskich), zapraszani m.in. jako lektorzy na największe międzynarodowe kongresy TMC.
  • Zapewniamy staże kliniczne m.in. w renomowanych chińskich uniwersytetach tradycyjnej medycyny chińskiej i uniwersyteckich klinikach TMC, z którymi oficjalnie współpracujemy.
  • Posiadamy duże Centrum Medycyny Chińskiej, gdzie m.in. organizowane są superwizje kliniczne z profesorami chińskimi i innymi wybitnymi zagranicznymi wykładowcami. Można tam też odbywać praktyki i staże kliniczne.

 

Międzynarodowe standardy nauczania

  • Nauczamy zgodnie z:

– zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz
– standardami European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) i
– World Classification Standard for Professional Titles of Chinese Medicine Doctors, opracowanym w 2011 r. przez  Światową Federację Stowarzyszeń Medycyny Chińskiej (World Federation of Chinese Medicine Societies).

 

Zapewniamy pełny zakres edukacji

  • Nauczamy w pełnym zakresie medycyny chińskiej:

– teoria TMC (podstawy: paradygmat i terminologia, fizjologia narządów Zang Fu, przyczyny chorób, różnicowanie wzorców patologii Zang Fu),
– klasyczna diagnostyka chińska,
– chińska dietetyka profilaktyczna i lecznicza,
– akupunktura, akupresura i techniki towarzyszące (moksa, gua sha, bańki),
– ziołolecznictwo i chińska farmakologia,
– masaż tui na, masaż meridianowo-akupunkturowy, samomasaż
– qigong medyczny.

  • Nauczamy tradycyjnej i klasycznej medycyny chińskiej, medycyny chińskiej według dawnych rodowych tradycji oraz medycyny integracyjnej polegającej na współpracy TMC z medycyną zachodnią.

 

Szanujemy Twój czas i pieniądze

Pomagamy ułożyć indywidualny tok nauki medycyny chińskiej w trybie zaocznym, adekwatnie do dotychczasowej wiedzy, możliwości finansowych, oczekiwań i planów przyszłego wykorzystania wiedzy TMC.

DOŁĄCZ DO NAS I UCZ SIĘ WŚRÓD NAJLEPSZYCH!

 

_____________________________________________________________________________________________________

chińska-pieczęć-Instytutu@INSTYTUT MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I PROFILAKTYKI ZDROWIA jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Krakowa pod Nr ewid. 542/2011, NIP 676-152-47-31. REGON 121442595
Jest też wpisany do ewidencji placówek edukacyjnych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa
, jako:
Instytut Medycyny Chińskiej –
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (wpis do ewidencji placówek oświatowych Nr 4430.13.90, REGON 122700651),

Krakowski Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia rozpoczął działalność 15 lutego 2011 r. na bazie kontynuacji ponad dwudziestoletnich doświadczeń kursów medycyny chińskiej organizowanych najpierw przez Marka Kalmusa, a następnie przez firmę Kalmus Consulting działającą od 1992 roku.

Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia prowadzi placówkę edukacyjną zarejestrowaną w Wydziale Edukacji Miasta Krakowa – jest to:
Placówka Kształcenia Ustawicznego pod nazwą INSTYTUT MEDYCYNY CHIŃSKIEJ (wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 4430.13.90)

Instytut Medycyny Chińskiej jako PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO organizuje kursy, seminaria i warsztaty. Najbardziej znane w Polsce są nasze szkolenia z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej w zawodzie Akupunkturzysta i w zawodzie Zielarz-fitoterapeuta (medycyny chińskiej) oraz chińskiego masażu leczniczego Tui Na prowadzone przez wybitnych specjalistów zagranicznych – są to kursy zarówno wieloletnie, całościowe, jak i krótsze i jednorazowe – tematyczne. Wielkim zainteresowaniem cieszą się też kursy dietetyki profilaktycznej i leczniczej wg tradycyjnej medycyny chińskiej.

Szkolimy zgodne ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) oraz World Classification Standard for Professional Titles of Chinese Medicine Doctors, opracowanym  w 2011 roku przez  Światową Federację Stowarzyszeń Medycyny Chińskiej (World Federation of Chinese Medicine Societies).

Mamy podpisane dwustronne umowy o współpracy z renomowanymi uniwersytetami tradycyjnej medycyny chińskiej w Chinach, zaliczanymi do najwęższej czołówki tego typu uczelni na świecie: Chengdu University of Traditional Chinese University (CDUTCM) oraz Guanxi University of Chinese Medicine (GXTCM) w Nanningu. Blisko współpracujemy również z Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM). Nasi studenci mogą tam na korzystnych warunkach studiować i odbywać staże kliniczne, a profesorowie z tych uczelni wykładają okresowo w naszym Instytucie.

Szkolenia TMC odbyte w Polsce w naszym Instytucie są wysoko oceniane w Chinach – uczestnicy naszych staży klinicznych na chińskich uniwersytetach dzięki temu mogą pod kontrolą chińskich lekarzy diagnozować i wykonywać zabiegi akupunktury, moksybucji i stawiania krwawych baniek chińskim pacjentom.

Jesteśmy również wyłącznym przedstawicielem (na Europę Wschodnią i Centralną) Shulan Colege of Chinese Medicine w Manchesterze prowadzącym w języku angielskim zaoczne studia magisterskie i doktoranckie na Nanning University of TCM (najstarszej i najlepszej uczelni tradycyjnej medycyny chińskiej na świecie) kończące się obroną pracy magisterskiej lub doktorskiej w Chinach i uzyskanie państwowego chińskiego tytułu lekarz TMC lub doktor TMC. Rekomendowani przez nas  studenci mogą studiować wg tego programu na preferencyjnych warunkach finansowych.

Znacząca część polskich specjalistów w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej i dietetyki medycyny chińskiej – zarówno lekarze jak i terapeuci TMC – to absolwenci wykształceniu u nas, na kursach, które organizujemy od prawie trzydziestu lat.

Nie organizujemy natomiast szkoleń w zakresie tzw. akupunktury medycyny zachodniej (uproszczonej akupunktury wywodzącej się z dawnej chińskiej tradycji tzw. „bosonogich lekarzy”, czyli terapeutów leczących objawowo, bez znajomości klasycznej diagnostyki oraz bez usuwania faktycznych przyczyn choroby). Zależy nam na przekazywaniu wiedzy całościowej opartej na klasycznej i tradycyjnej medycynie chińskiej.

Szkolimy zarówno lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych, jak też osoby nie mające takiego wykształcenia. Udział zarówno jednych jak i drugich na tych samych kursach jest korzystny dla wszystkich. Osoby z wykształceniem w zakresie medycyny zachodniej chcąc poznać rzetelnie medycynę chińską powinny „zawiesić” myślenie w kategoriach materialistyczno-dualistycznego paradygmatu newtonowsko-kartezjańskiego medycyny zachodniej, czyli postrzegania pacjenta i jego choroby poprzez pryzmat objawów i jednostek chorobowych chorego narządu; im szybciej to uczynią, tym szybciej i łatwiej będą uczyć się i praktykować medycynę chińską opartą na całkowicie innym, holistycznym paradygmacie medycyny chińskiej, wywodzącym się z filozofii taoistycznej. Osoby bez wykształcenia medycznego zazwyczaj znacznie łatwiej przyswajają chińskie rozumienie człowieka i jego relacje ze środowiskiem oraz chińskiej etiologii i patologii  chorób; mają natomiast – dzięki kontaktom z lekarzami – świadomość konieczności uzyskania wiedzy na temat podstaw medycyny zachodniej.

Prowadzimy także sprzedaż wybranych książek z zakresu medycyny chińskiej i dietetyki oraz plakatów z meridianami i punktami akupunkturowymi, igieł akupunkturowych, moksy i innych narzędzi do zabiegów TMC.

Statut Placówki Kształcenia Ustawicznego
Regulamin szkoleń