down

Szkolenia dla początkujących

SZKOLENIA OGÓLNE I PODSTAWOWE Z TEORII MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Teoria medycyny chińskiej omawiana jest na następujących weekendowych kursach (stanowiących 10-częściowy, blok szkoleniowy nazwany PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ):

1. Trzyczęściowy kurs podstaw TMC: Teoretyczne podstawy medycyny chińskiej i Zang Fu – fizjologia narządów pustych i pełnych (od  22-23 stycznia 2022) >>>zgłoszenie

2. Dwuczęściowy kurs Przyczyny chorób (od 9-10 kwietnia 2022) >>> zgłoszenie

3. Pięcioczęściowy kurs diagnostyki różnicowej Różnicowanie wzorców patologii w medycynie chińskiej (od 11-12 czerwca 2022) >>> zgłoszenie

Podstawy medycyny chińskiej wykładane są również w ramach kursu:

4. Dietetyka profilaktyczna lecznicza wg tradycyjnej medycyny chińskiej

5. Dwuczęściowy ogólny kurs dla początkujących – Wielkie systemy medyczne Wschodu (najwcześniej w 2021 w wersji e-learningowej)

Posiadając wiedzę z teorii medycyny chińskiej (co najmniej kursy: „Teoretyczne podstawy medycyny chińskiej” i „ZangFu – Fizjologia narządów pustych i pełnych”, oraz „Przyczyny chorób) lub ukończony kurs „Dietetyka profilaktyczna i lecznicza” można rozpocząć naukę na podstawowych kursach akupunktury (a), masażu (b) dietetyki medycyny chińskiej (c), lub pogłębiać wiedzę z zakresu ziołolecznictwa chińskiego (d)

SZKOLENIA PODSTAWOWE TEMATYCZNE

a) Kursy podstaw akupunktury:

Poniższe trzy kursy (każdy składający się z 3 części) składają się na roczny kurs PODSTAWY AKUPUNKTURY zakończony egzaminem

1. Trzyczęściowy kurs Anatomia topograficzna akupunktury (od 29-30 stycznia 2022) >>> zgłoszenie

2. Trzyczęściowy kurs Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej (od 23-24 kwietnia 2022) >>> zgłoszenie

3. Trzyczęściowy kurs Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny (od 11-12 września 2021) >>> zgłoszenie

Uwaga: najpierw należy odbyć kurs nr 1, a dopiero potem kurs nr 2, a następnie nr 3.

b) Kursy podstawowe masażu chińskiego:

1. Masaż Tui Na
Trzyczęściowy kurs podstawowy Chiński masaż Tui Na  – rozpoczęcie 29-31 października 2021  >>>zgłoszenie

c) Dietetyka medycyny chińskiej:

1. Dietetyka profilaktyczna i lecznicza wg tradycyjnej medycyny chińskiej

2. Zdrowie kobiety w medycynie chińskiej – wspieranie dietą, ziołami i trybem życia
3. Żywienie dzieci i młodzieży – najwcześniej w 2022.

d) Ziołolecznictwo chińskie:

1. Trzyczęściowy kurs: Najważniejsze gotowe receptury ziołowe – nowy termin zostanie ogłoszony końcem 2021 lub początkiem 2022 r.
2. Siedmioczęściowy kurs farmakologii chińskiej: Zioła i klasyczne receptury chińskie .  Kolejna edycja najwcześniej w drugiej połowie 2022 r.

e) Podstawy medycyny zachodniej:

– kurs przeznaczony jest dla osób nie mających co najmniej ogólnego wykształcenia medycznego:
Podstawy medycyny zachodniej dla terapeutów TMC

–  aktualny kurs rozpoczął się  w czerwcu 2021 r.  – kolejna edycja najwcześniej w 2022 r.

Więcej informacji:
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
email: kursy@medycyna-chinska.com