down

Zioła i klasyczne receptury ziołowe w TMC

dr Agnieszka Krzemińska

ZIOŁA I KLASYCZNE RECEPTURY ZIOŁOWE
W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ

kurs odbędzie się w formie webinarów online

rozpoczęcie: 20-21 maja 2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji kursu „Zioła i klasyczne receptury ziołowe w medycynie chińskiej”. Kurs prowadzony był autorsko (do części 4-tej) przez dr Agnieszkę Krzemińską, zgodnie ze międzynarodowymi standardami nauczania tradycyjnej medycyny chińskiej (World Classification Standard for Professional Titles of Chinese Medicine Doctors) i w oparciu o wytyczne programowe Światowej Federacji Stowarzyszeń Medycyny Chińskiej (World Federation of Chinese Medicine Societies) z 2011 roku. Niestety w wyniku śmierci naszej znakomitej Wykładowczyni (4 marca 2024 r.) kolejne wykłady przejął wcześniejsza na prośbę Agnieszki Krzemińskiej dr Mariusz Andruszkiewicz, jej wieloletni przyjaciel i bliski wpółpracownik (wspólnie prowadzili podobny kurs w TOMO). Agnieszka zarekomendowała też Elżbietę Heland.

Kurs jest poświęcony fitoterapii w medycynie chińskiej, jego celem jest zapoznanie się z zasadami ziołolecznictwa w medycynie chińskiej oraz omówienie najważniejszych środków leczniczych i receptur w farmakopei chińskiej. Ze szczególną uwagą analizujemy mechanizmy patologii oraz mechanizmy działania kombinacji ziół. Na kursie słuchacze mają możliwość doskonalenia znajomości diagnostyki różnicowej, ale przede wszystkim zdobywają podstawową wiedzę umożliwiającą samodzielne dobieranie i modyfikowanie receptur ziołowych oraz zyskują gruntowne przygotowanie do dalszych pogłębionych studiów w tym zakresie.

TERMINY
16-17 marca 2024 – część 5 (wykładowca: dr Mariusz Andruszkiewicz)
27-28 kwietnia 2024 – część 6 (wykładowca: dr Mariusz Andruszkiewicz)
25-26 maja 2024 – część 7 (wykładowca: dr Mariusz Andruszkiewicz)
15-16 czerwca 2024 – część 8 (wykładowca: dr Mariusz Andruszkiewicz)
UWAGA: części od 9-14 będą prowadzone przez dr Mariusza Andruszkiewicze i być może Elżbietę Heland – terminy i szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.
15 marca 2025 – egzamin pisemny (UWAGA: termin do potwierdzenia – może ulec zmianie)

PROGRAM KURSU
Sesja I (20-21.05.2023) – WPROWADZENIE

1. Źródła wiedzy o fitoterapii w medycynie chińskiej – najważniejsze klasyczne traktaty medyczne z zakresu fitoterapii
2. Krótkie wyjaśnienie odnośnie nazewnictwa chińskiego i łacińskiego oraz różnic między nomenklaturą botaniczną a zwyczajowymi nazwami  leków roślinnych stosowanych w fitoterapii
3. Części anatomiczne roślin używane jako surowiec zielarski (liść, kwiat, gałązki, korzeń, kłącze, naowocnia, nasiona, itp.) oraz ogólne zasady przygotowania i stosowania leków roślinnych
4. Najważniejsze grupy substancji czynnych i ich działanie farmakologiczne
5. Kategorie opisu ziół w medycynie chińskiej  (smak, termika, tropizm, kierunek działania, właściwości) i ich praktyczne implikacje
6. Sposoby przygotowania i podawania ziół (infusio, decoctum, extractum, intractum, itp.)
7. Wpływ metod preparowania surowca zielarskiego na jego właściwości farmakologiczne (prażenie, preparowanie w miodzie, w occie, ze solą, karbonizowanie, ekstrahowanie alkoholem, itp.)
8. Klasyfikacja ziół w medycynie chińskiej oraz ogólna charakterystyka  grup i podgrup ziół
9. Metody leczenia (wywoływanie potów, wywoływanie wymiotów, drenowanie w dół, harmonizowanie, ogrzewanie, oczyszczanie, redukowanie, wzmacnianie)
10. Dziesięć kategorii strategii leczenia ziołami (rozprzestrzeniające, odblokowujące, wzmacniające, drenujące, oczyszczające, zsyłające, związujące, powlekające, osuszające, nawilżające)
11. Zasady zestawiania ziół w pary
12. Struktura receptury ziołowej w medycynie chińskiej (cesarz, ministrowie, asystenci)
13. Opracowanie indywidualnej receptury ziołowej jako finalny etap procedury diagnostyczno-terapeutycznej (badanie, diagnozowanie, ustalanie strategii leczenia i dobieranie receptur ziołowych) – omówienie na przykładzie case study.

Kolejne sesje: Chińska Materia Medica.

W ramach kolejnych sesji kursu będą omówione szczegółowo
– kolejne grupy ziół
– właściwości pojedynczych ziół z danej grupy
– działanie par i trójek ziół
– analiza i zastosowanie receptur ziołowych
– wskazania i przeciwwskazania do stosowania ziół i receptur z danej grupy
– diagnostyka różnicująca wybranych objawów z wyjaśnieniem mechanizmów powstawania tych objawów na gruncie różnych wzorców patologii
– dodatkowo: charakterystyka (wg medycyny chińskiej) wybranych ziół używanych w fitoterapii europejskiej
Wykłady są ilustrowane zdjęciami roślin i surowca zielarskiego. Słuchacze otrzymają próbki części omawianych ziół oraz będą mieli możliwość smakować i obserwować działanie naparów i wywarów z omawianych ziół na zajęciach praktycznych.

Szczegółowy program kursututaj

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu (online w formie pdf.)
Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenia udziału w kursie wydane przez nasz Instytut – Placówkę Kształcenia Ustawicznego.
Po ukończeniu kursu odbędzie się egzamin: pisemny i ustny online w terminie 11-12 stycznia 2025. Opłata za egzamin nie jest wliczona w cenę kursu – cena za dwudniowy egzamin wynosi 200 zł (wystawiamy faktury bez VAT).

Ze względu na zajęcia praktyczne liczba miejsc jest ograniczona.
Zapisy wg kolejności wpłat.
Wstępne zgłoszenia: za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej, telefonicznie lub mailem.

MIEJSCE KURSU:
Platforma internetowa ClickMeeting – kurs online. Tylko ostatnie 2 sesje odbędą się na sali wykładowej.

GODZINY ZAJĘĆ dla kursu online:
Sobota i niedziela – 9:00-13:00 oraz 14:30-17:00.

Ze względu na obecną, szybko zmieniającą się sytuację ekonomiczną w kraju i związaną z tym inflację, w przypadku tak długo trwającego kursu (1,5 roku), zdecydowaliśmy się nie określać ceny całego kursu z góry, ale rozłożyć wycenę na 3 etapy (5 sesji + 5 sesji + 4 sesje). Ceny kolejnych etapów będą szacowane z uwzględnieniem aktualnej inflacji. Będziemy starać się utrzymać obecną cenę, ale nie możemy tego zagwarantować.

CENA PODSTAWOWA: 800 zł za sesję. Termin wpłaty za pierwszą sesję – do 22 kwietnia 2023. Termin wpłaty za kolejne sesje – do 10 dni przed rozpoczęciem sesji.
CENA ZNIŻKOWA za pierwszych 5 sesji: 3400 zł – w przypadku opłacenia pierwszych pięciu części kursu z góry, w terminie do dnia 22 kwietnia 2023.

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT (indywidualne i na firmę).
W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymają podstawowe materiały dydaktyczne.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: ZIOŁA TMC

dr Agnieszka Krzemińska

Dr Agnieszka Krzemińska, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego (Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2003), oraz ukończyła Podyplomowe Studium Komunikacji Społecznej (Politechnika Wrocławska, 1996).
         Jest absolwentką czteroletniego kursu tradycyjnej medycyny chińskiej (Marek Kalmus Consulting / Instytut Avicenna, Kraków 2001-2005). Ponadto ukończyła liczne szkolenia zaawansowane z zakresu TMC:
– trzyletni kurs specjalistyczny diagnostyki różnicowej w tradycyjnej medycynie chińskiej (Instytut Avicenna / Instytut  Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia, Kraków 2008-2011)
– Studium Dietetyki i Żywienia Człowieka (Uniwersytet Przyrodniczy, 2011)
        Uczestniczyła w kilkudziesięciu seminariów monograficznych, poświęconych akupunkturze i ziołolecznictwu według tradycyjnej medycyny chińskiej – zarówno w Polsce, jaki za granicą. Odbyła też liczne staże kliniczne i szkolenia zawodowe w kilku renomowanych chińskich uniwersytetach TMC.
         Dr Agnieszka Krzemińska od wielu lat zajmuje się dietetyką i fitoterapią oraz medycyną i filozofią Wschodu. W różnych formach przyczynia się do propagowania wiedzy o naturalnych metodach utrzymania zdrowia i zapobiegania chorobom:
– prowadzi liczne kursy z dietetyki według tradycyjnej medycyny chińskiej w Polsce, wykłada też za granicą,
– jest doświadczoną konsultantką w zakresie dietetyki i ziołolecznictwa w oparciu o zasady tradycyjnej medycyny chińskiej
– tłumaczy literaturę fachową i seminaria specjalistyczne z zakresu medycyny chińskiej,
– pracuje jako wolontariusz we Free Clinic przy klasztorze Benchen w Katmandu,
– jest autorką interdyscyplinarnych publikacji z pogranicza antropologii medycyny, psychologii emocji i semantyki kognitywnej (na temat zbieżności między językowym obrazem ciała i emocji we frazeologii i metaforyce języków indoeuropejskich a koncepcją człowieka według tradycyjnej medycyny chińskiej).
– jest wykładowcą na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Chińskiej w Krakowie.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 22 kwietnia 2023 r. cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).

2. W przypadku zbyt małej liczby uczestników zgłoszonych do dnia 22 kwietnia 2023 r. kurs może zostać odwołany lub przesunięty na kolejny termin 24-25 czerwca 2023. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.

Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2023 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 29 kwietnia 2023 oznacza, że kurs odbędzie się).

Zapraszamy do Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, gdzie można m.in. uzyskać porady dietetyczne wg zasad medycyny chińskiej – rejestracja: tel. 884-988-887.
Więcej informacji o Centrum Medycyny Chińskiej: www.medycynachinska.org

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Zostań naszym fanem na Facebooku: http://www.facebook.com/TradycyjnaMedycynaChinska

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje