down

Znaczenie intencji w terapii

dr Hamid Montakab
(Chiway, Szwajcaria)

ZNACZENIE INTENCJI W TERAPII
„Qi podąża za Shen”

29 czerwca 2023, godz. 18:00-20:00

Zapraszamy do udziału w krótkim 2-godzinnym webinarze prowadzonym autorsko przez znanego specjalistę medycyny chińskiej dr Hamida Montakaba. Znaczenie intencji w terapii i jej związek z Shen to temat niezwykle ważny, ale bardzo rzadko nauczany – warto więc skorzystać z tej unikalnej okazji.
Kurs przeznaczony jest zarówno dla praktykujących terapeutów, jak i dla osób dopiero uczących się medycyny chińskiej.


* W każdym rodzaju leczenia jasna koncepcja terapeutyczna jest kluczowa dla osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.
* W medycynie chińskiej powiedzenie „Qi podąża za Shen” wyraźnie to pokazuje.
* Dla terapeuty fundamentalnym jest zrozumienie i nauczenie się, jak rozwijać swoją świadomość i formułować swoje intencje, a także rozwiewać wszelkie ograniczające przekonania.

Treść wykładu:
– Wpływ Intencji na terapię
– Shen i Qi: rozwijanie „osi centralnej”
– Samodoskonalenie dla praktykującego według mistrza Sun Si Miao
– Rozpuszczanie ograniczających przekonań
– Wkład fizyki kwantowej

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Cena: 180 zł. Termin wpłat najpóźniej do 26 czerwca 2023 r. Osoby wpłacające po tym terminie proszone są o pilne przesłanie mailem dowodu wpłaty.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: INTENCJA W TERAPII

Dr Hamid Montakab ukończył studia medyczne w Paryżu w 1975 roku i rozpoczął praktykę jako chirurg i ginekolog w Poitiers. Równolegle odbywał studia w zakresie akupunktury w Szkole AFA w Paryżu, po których spędził cztery miesiące na intensywnym stażu i nauce szkołach Men Wa i ISA w Hongkongu. Następnie studiował tradycyjne medycyny na Filipinach i w Indiach. W Indiach praktykował medycynę komplementarną łącząc TCM z medycyną alopatyczną i ajurwedą.
W latach 1980-85 praktykował w USA będąc członkiem Oregon Acupuncture Board oraz National Acupuncture Board (NCCA). Następnie w Europie ukończył studia w zakresie leczenia ziołami chińskimi, osteopatii i wewnętrznej osteopatii. Od 1985 roku praktykuje i wykłada w Szwajcarii, Francji i Niemczech. Kilkakrotnie wykładał też w Polsce.
Dr Hamid Montakab został wyznaczony przez Swiss National Science Foundationdo kierowania badaniami naukowymi nad akupunkturą i bezsennością. Prowadził również mniejszy projekt badawczy nad stosowaniem akupunktury w leczeniu atopowego zapalenia skóry w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie. Jest też współzałożycielem Swiss Professional Organisation for TCM (SBO-TCM) i był jej przewodniczącym w latach 1995-2000.
W 1986 w Szwajcarii założył Academy of Chinese Healing Arts. Ze swoim rozległym wykształceniem w zakresie medycyny zachodniej i orientalnej, oraz znajomością rozwoju praktyki medycyny chińskiej w Europie, Chinach i Ameryce przekazuje studentom swoje rozległe doświadczenie w tradycyjnej i klasycznej medycynie chińskiej.
Poza nauczaniem w założonej i kierowanej przez siebie Academy and Therapy Center for Acupuncture and Asian Medicine „Chiway” w Winterthur w Szwajcarii, jako wybitny wykładowca i praktyk medycyny chińskiej zapraszany jest do prowadzenia kursów w wielu krajach w Europie oraz jako światowej sławy specjalista – jako prelegent na najważniejszych kongresach medycyny chińskiej.
Jest autorem znanej książki Acupuncture for Insomnia (Akupunktura i bezsenność – sen i sny w medycynie chińskiej, 2011 (wydanej w języku angielskim i niemieckim).
Inne publikacje:
– Stresskrankheiten; współautor 2006 (Elsevier)
Akupunkture Point and Channel Energetics (2013 (Kiener / Amazon)
Chinese Medicine Revisited (2015-2018 Homaya / Amazon), tłum. polskie: Podstawy medycyny chińskiej w praktyce (Galaktyka)
Acupuncture for Treating the Hidden Roots of Disease (Amazon 2019)

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 26 czerwca 2023 cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika szkolenia).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 26 czerwca 2023 webinar może zostać odwołane. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu webinaru podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 27 czerwca 2023 (brak informacji o anulowaniu szkolenia w terminie po 27 czerwca 2023 oznacza, że webinar odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:

Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje