down

Zioła i klasyczne receptury ziołowe w medycynie chińskiej

Dr Agnieszka Krazemińskadr Agnieszka Krzemińska

ZIOŁA I KLASYCZNE RECEPTURY ZIOŁOWE
W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ

kurs trwa od 7-10 listopada 2019 (część 1) do 18-21 marca 2021  (cześć 7)

Zapraszamy do udziału w siedmioczęściowym kursie „Zioła i klasyczne receptury ziołowe w medycynie chińskiej”.
Kurs prowadzony będzie autorsko przez dr Agnieszkę Krzemińską
Zajęcia odbywają się w cyklu: siedem sesji czterodniowych co ok. kilka miesięcy, łącznie 220 godzin.

ROZPOCZĘCIE KURSU (część 1): 7-10 listopada 2019 r.

TERMINY KOLEJNYCH SESJI:
18-21 marca 2021 – część 7 – webinar online

WYKŁADY W GODZINACH:
czwartek, piątek, sobota, niedziela: 9:00-13:00 i 14:30-17:00 – cały kurs odbędzie się online

MIEJSCE 7-tej części kursu: platforma internetowa ClickMeeting – osoby mające opłacony udział w kursie otrzymują dzień wcześniej mailem link wraz indywidualnym tokenem do zalogowania się. Każdy uczestnik kursu dostanie dostęp do nagrania video kursu. Nagranie 7-tej części kursu dostępne będzie online przez miesiąc, od momentu udostępnienia nagrania (nagranie udostępniane jest kilka dni po zakończeniu danej części kursu).

U532_acb3891951eada938d821fe8c18ea10c2884033f_20120222065938Czterodniowy kurs jest pierwszą częścią rozpoczynającą siedmioczęściowy cykl szkoleniowy poświęcony fitoterapii w medycynie chińskiej, którego celem jest przedstawienie wiedzy o leczeniu ziołami oraz przygotowanie słuchaczy do samodzielnego dobierania i modyfikowania receptur ziołowych.

PROGRAM KURSU jest oparty na światowych standardach nauczania tradycyjnej medycyny chińskiej (World Classification Standard for Professional Titles of Chinese Medicine Doctors), opracowanym  w 2011 roku przez  Światową Federację Stowarzyszeń Medycyny Chińskiej (World Federation of Chinese Medicine Societies).

Pierwsza część 7 częściowego cyklu obejmuje następujące zagadnienia:

I. WPROWADZENIE

1. Źródła wiedzy o fitoterapii w medycynie chińskiej – krótka charakterystyka najważniejszych klasycznych traktatów medycznych z zakresu fitoterapii
2. Krótkie wyjaśnienie odnośnie nazewnictwa chińskiego i łacińskiego oraz różnic między nomenklaturą botaniczną a zwyczajowymi nazwami  leków roślinnych stosowanych w fitoterapii
3. Części anatomiczne roślin używane jako surowiec zielarski (liść, kwiat, gałązki, korzeń, kłącze, naowocnia, nasiona, itp.) oraz ogólne zasady przygotowania i stosowania leków roślinnych
4. Najważniejsze grupy substancji czynnych i ich działanie farmakologiczne
5. Kategorie opisu ziół w medycynie chińskiej  (smak, termika, tropizm, kierunek działania, właściwości) i ich praktyczne implikacje
6. Techniki zestawiania ziół w pary
7. Sposoby przygotowania i podawania ziół (infusio, decoctum, extractum, intractum, itp.)
8. Wpływ metod preparowania surowca zielarskiego na jego właściwości farmakologiczne (prażenie, preparowanie w miodzie, w occie, ze solą, karbonizowanie, ekstrahowanie alkoholem, itp.)
9. Klasyfikacja ziół w medycynie chińskiej oraz ogólna charakterystyka  grup i podgrup ziół
10. Metody leczenia (wywoływanie potów, wywoływanie wymiotów, drenowanie w dół, harmonizowanie, ogrzewanie, oczyszczanie, redukowanie, wzmacnianie)
11.Dziesięć kategorii strategii leczenia ziołami (rozprzestrzeniające, odblokowujące, wzmacniające, drenujące, oczyszczające, zsyłające, związujące, powlekające, osuszające, nawilżające)
12. Opracowanie receptury ziołowej jako finalny etap procedury diagnostyczno-terapeutycznej (badanie, diagnozowanie, ustalanie strategii leczenia i dobieranie receptur ziołowych) – omówienie na przykładzie case study.

II. MATERIA MEDICA

1. Zioła uwalniające powierzchnię
– rodzaje zewnętrznych czynniki chorobotwórczych
– różnicowanie ataku zimnego wiatru i wiatru z gorącem
– funkcja obiegu czynnościowego Płuc i aspektu Tai Yang w zaburzeniach wywołanych zewnętrznym wiatrem
– przeciwwskazania do stosowania ziół z grupy leków uwalniających powierzchnię
– skutki niewłaściwego leczenia stanów zablokowania powierzchni przez czynnik zewnętrznego wiatru
1.1. Zioła ostre i ciepłe uwalniające powierzchnię
– Ma Huang, Gui Zhi, Xi Xin, Zi Su Ye, Jing Jie, Fang Feng, Qiang Huo, Bai Zhi, Gao Ben, Cang Er Zi, Xin Yi Hua, Sheng Jiang, Xiang Ru, Cong Bai
– zioła ciepłe i ostre uwalniające powierzchnię w kombinacjach dwuelementowych
– receptury ziołowe w leczeniu ataku wiatru i zimna (Cong Chi Tang, Ma Huang Tang, Gui Zhi Tang, Xiao Qing Long Tang, Xiang Su San)
1.2.. Zioła ostre i chłodne uwalniające powierzchnię
– Bo He, Niu Bang Zi, Sang Ye, Ju Hua, Chai Hu, Ge Gen, Dan Dou Chi, Chan Tui, Man Jing Zi, Sheng Ma,  Fu Ping, Mu Zei
– zioła chłodne i ostre uwalniające powierzchnię w kombinacjach dwuelementowych
– receptury ziołowe w leczeniu ataku gorącego wiatru (Sang Ju Yin, Yin Qiao San)
2. Zioła rozpraszające wiatr i wilgoć
– zaburzenia wywołane wniknięciem wiatru i wilgoci – etiologia i patologia
– różnicowanie zaburzeń bi
– przeciwwskazania do stosowania ziół rozpraszających wiatr i wilgoć
– skutki niewłaściwego leczenia zaburzeń bi
2.1. Zioła rozpraszające wiatr, usuwające wilgoć i eliminujące zimno
– du huo, mu gua, qi she, wei ling xian, shen jin cao, hai feng teng, lu lu tong
– zioła eliminujące wiatr, wilgoć i zimno w kombinacjach dwuelementowych
– najważniejsze receptury ziołowe eliminujących wiatr, wilgoć i zimno
2.2. Zioła rozpraszające wiatr, usuwające wilgoć i oczyszczające gorąco
– Qin Jiao, Fang Ji, Sang Zhi, Xi Xian Cao, Hai Tong Pi, Luo Shi Teng, Xu Chang Qing
– zioła eliminujące wiatr, wilgoć i gorąco w kombinacjach dwuelementowych
– najważniejsze receptury ziołowe eliminujące wiatr, wilgoć i gorąco
2.3. Zioła rozpraszające wiatr i usuwające wilgoć o działaniu wzmacniającym ścięgna i kości
– Sang Ji Sheng, Wu Jia Pi, Gou Ji
– zioła rozpraszające wiatr i wilgoć oraz wzmacniające ścięgna i kości w kombinacjach dwuelementowych
– najważniejsze receptury ziołowe rozpraszające wiatr i wilgoć oraz wzmacniające ścięgna i kości

W ramach kolejnych sesji kursu będą  omówione szczegółowo
–  właściwości pojedynczych ziół z danej grupy
– działanie par i trójek ziół
– analiza i zastosowanie receptur ziołowych zawierających wybrane  zioła z omawianej grupy
– wskazania i przeciwwskazania do stosowania ziół z danej grupy
– charakterystyka ziół używanych w fitoterapii europejskiej oraz przykładowe receptury ziołowe stosowane w leczeniu omawianych zaburzeń

Wykłady są ilustrowane zdjęciami roślin i surowca zielarskiego. Słuchacze otrzymają próbki omawianych ziół  oraz będą mieli możliwość smakować i obserwować działanie naparów i wywarów z omawianych ziół.

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenia udziału w kursie MEN i zaświadczenia Instytutu. Po ukończeniu kursu odbędzie się egzamin (termin zostanie ustalony w terminie późniejszym) – udział w egzaminie nie jest obowiązkowy, ale zalecany, a po zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia MEN potwierdzające ukończenie kursu i zadanie egzaminu oraz również odpowiednie zaświadczenia Instytutu. Opłata za egzamin nie jest wliczona w cenę kursu – cena za egzamin wynosi 150 zł (wystawiamy faktury bez VAT).
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat.
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem.

CENA PODSTAWOWA: 790 za każdą sesjępłatne do tygodnia przed sesją

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury (bez VAT).
W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymają podstawowe materiały dydaktyczne.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej
, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: ZIOŁA TMC

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 30 września 2019 r. cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 30 września 2019 kurs może zostać odwołany lub przesunięty na kolejny termin: 16-19 stycznia 2020. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 7 października 2019 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 7 października 2019 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje