down

WU WEI

Prof. Elisabeth Rochat de La Vallée
(Paris Ricci Institute, oraz École Européenne d’Acupuncture, Francja)

WU WEI – taoistyczna idea „działania bez działania” i jej zastosowanie w życiu codziennym oraz medycynie chińskiej

Kurs odbył się 2 kwietnia 2020

Zapraszamy do udziału w krótkim webinarze, prowadzonym autorsko przez prof. Elisabeth Rochat de La Vallee, światowej sławy sinolożkę i specjalistkę klasycznej medycyny chińskiej. Podczas półtoragodzinnego webinaru omówiona będzie taoistyczna koncepcja Wu Wei, czyli „działanie bez działania”.

Program webinaru:
Wszyscy znają Księgę Drogi i Cnoty, Taoteking (Daodejing), przypisywaną mistrzowi Laozi. To jeden z najważniejszych tekstów w taoizmie, najprawdopodobniej skomponowany na przełomie trzeciego wieku p.n.e.
Jest to także jedna z najwybitniejszych książek, jakie kiedykolwiek napisano o tym, jak znaleźć we wszechświecie wystarczająco dużo sensu, aby prowadzić życie osobiste w oparciu o to, co jest ponad nim i poza tym życiem. To sprawia, że ​​Daodejing jest tekstem, który możemy dzisiaj studiować i medytować nad nim owocnie. Nadal działa inspirująco na życie wielu osób.
Po krótkiej prezentacji pracy oraz jej kontekstu historycznego i kulturowego skupimy się na jednej z głównych koncepcji: niedziałaniu (wu wei 無為). Wyjaśnimy znaczenie tej postawy – że jest ona przeciwieństwem odmawiania robienia czegokolwiek, gdyż jest niezwykle wymagającą pracą wewnętrzną, aby opróżnić swoje serce, zmniejszyć pragnienia, zobaczyć, zrozumieć i zaakceptować naturalny porządek życia i wcielać go codziennie w życie. Wu wei można stosować również w medycynie chińskiej.
Ta wewnętrzna transformacja osobista umożliwia dostosowanie działań i reakcji do każdej osoby, sytuacji i zdarzenia, bez ingerencji w osobistą wolę lub życzenie. W rezultacie rzeczy i sprawy są wykonywane lepiej i skuteczniej. Ale sukces nie jest powodem wewnętrznej pracy nad wu wei, jedynym powodem jest nadanie sensu swojemu życiu poprzez przybliżanie się do Drogi Życia czyli Dao.
Udostępnimy kilka kluczowych rozdziałów Daodejing, aby odsłonić czym jest wu wei.
Zachęcamy każdego uczestnika do posiadania własnych tłumaczeń daodejing, jeśli mają je w formie książkowej (jednej lub kilku wersji).

Wykład odbywa się w języku angielskim i tłumaczony jest na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.
Uczestnik otrzymuje dostęp do nagrania video na okres 3 tygodni oraz skrypt w języku polskim – do ściągnięcia z platformy internetowej.

Cena: 150 zł
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: WU WEI – WEBINAR

Elisabeth Rochat de la Vallée urodziła się w 1949 roku w Paryżu. Studiowała chińską literaturę klasyczną i filozofię oraz wyspecjalizowała się w klasycznej literaturze medycyny chińskiej. Współpracowała ze światowej sławy sinologami: ks. Claude Larre († 2001) i dr Jean Schatz († 1984) prowadząc wspólne badania na temat chińskiego myślenia i medycyny chińskiej. Współzałożycielka Paris Ricci Institute (1971), Europejskiej Szkoły Akupunktury (EEA – 1975), Ricci Association for the Chinese-French Grand Dictionary (1987). Były sekretarz generalny Instytutu Ricci i EOG, były redaktor naczelny chińsko-francuskiego słownika Grand Ricci (7 tomów, opublikowany w 2001 r.).
Dziekan i starszy wykładowca Europejskiej Szkoły Akupunktury.
Prowadzi wykłady na temat starożytnej chińskiej filozofii i klasycznych tekstów medycznych, we Francji, a także w kilku krajach europejskich i amerykańskich – w tym w Polsce. Zapraszana jest jako wybitny autorytet na międzynarodowe kongresy medycyny chińskiej. Autorka licznych książek, broszur, artykułów (tłumaczenia na angielski, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski, hebrajski, polski, szwedzki).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com
informacje o kursach: www.medycyna-chinska.com

Zostań naszym fanem na Facebooku: http://www.facebook.com/TradycyjnaMedycynaChinska

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje