down

Technika suchej igły

Hans van Male, Ba. Pt., Mt., Ac. (Holandia)

TERAPIA BÓLU MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWEGO
I TECHNIKA „SUCHEJ IGŁY”

9-10 styczeń 2021 – część 1
27-28 luty 2021 – część 2

Zapraszamy do udziału w dwuczęściowym, weekendowym kursie przydatnym zarówno dla akupunkturzystów, jak i fizjoterapeutów, a dotyczącym nowej, skutecznej terapii bólu mięśniowo-powięziowego.

Zespół bólu mięśniowo-powięziowego (ZBMP, ang. MPS) jest dolegliwością powszechnie występującą na całym świecie, jednak rozpoznawalną przez niewielu terapeutów. Blisko 70% pacjentów, u których występuje przewlekły lub ostry ból, posiada punkty spustowe i może być z powodzeniem leczonych za pomocą „suchej igły”.

Z medycyny chińskiej wiadomo, że istnieją „punkty a-shi”, ale czy rzeczywiście używane są właściwie? Wielu akupunkturzystów amerykańskich zna obecnie metodę „suchej igły” i diagnozę ZBMP. Większa część tej wiedzy ma swoje źródło w medycynie zachodniej i została wyjaśniona w książkach Simonsa i Travela („Ból mięśniowo-powięziowy oraz dysfunkcje”, tom I i II, Wydanie drugie, 1992).

Przyczyną występowania ZBMP są „punkty spustowe” (PS) znajdujące się w mięśniach; owe punkty mogą być z powodzeniem leczone za pomocą igły akupunkturowej, w technice nazywanej „suche nakłuwanie” (nakłuwanie/iniekcja w medycynie = nakłuwanie „mokre”). Prawidłowe zdiagnozowanie pacjenta, znajomość anatomii mięśniowej i dobra technika nakłuwania stanowią podstawę tego rodzaju zabiegu. Ważne jest również nauczenie się techniki manualnej i rozciągającej.

PROGRAM KURSU:
Kurs obejmuje omówienie źródeł ZBMP oraz leczenia „punktów spustowych” w technice suchego nakłuwania oraz innych technikach. Uczestnicy uczą się też lokalizacji punktów spustowych w relacji do anatomii mięśni, nerwów i tętnic; omawiane są również środki ostrożności przy nakłuwaniu punktów spustowych. W jaki sposób akupunkturzysta może łatwo stosować tą metodę, żeby pomóc pacjentom z danej grupy? Materiały dotyczące kursu, które przedstawi wykładowca są dobrze udokumentowane i całościowe, zawierają wyczerpujące informacje na temat terapii. Kurs odbywać się będzie w trybie interaktywnym, z użyciem prezentacji powerpoint w trakcie jego trwania. W czasie pracy praktycznej wykładowca będzie używać kamery do pokazu techniki.

Terapia ta działa bardzo skutecznie w wielu różnorodnych przypadkach zaburzeń związanych z bólem, zarówno przewlekłym, jak i ostrym. Oprócz zaburzeń TMC, możemy leczyć również umiejscowione dolegliwości bólowe mięśni i stawów. Terapia tego rodzaju bazuje na różnego rodzaju badaniach medycznych zachodnich i wschodnich, jest też stosowana ze świetnymi efektami w zachodnich klinikach fizjoterapeutycznych i osteopatycznych.

Terapia bólu mięśniowo-powięziowego jest nowym sposobem badania i nakłuwania, który pozwala terapeucie w łatwy sposób leczyć zaburzenia związane z bólem, dotyczące aspektu mięśniowo-powięziowego. Badanie zaburzeń mięśniowo-powięziowych posiada inny charakter niż znane nam sposoby, również samo nakłuwanie i jego efekty są inne. Ten sposób nakłuwania jest nazywany również głęboką stymulacją mięśniowo-powięziową.

Poza praktyczna nauką technik nakłuwania, wykładowca przekaże również informacje teoretyczne i praktyczne na temat IASTM (instrumentalna powiązana manipulacja tkanek miękkich). Zaprezentuje też różne narzędzia na mieśniowo-powięziowych punktach spustowych. Ten rodzaj manipulacji staje się bardzo popularny w USA i na Zachodzie.

Ucząc się nowego sposobu stosowania akupunktury, praktycy TMC i fizjoterapeuci będą w stanie leczyć w prosty sposób o wiele większą liczbę pacjentów, stosując holistyczne metody terapeutyczne TMC, a jednocześnie mając możliwość leczenia zaburzeń mięśniowo-powięziowych, które pozostają w bliskim związku z meridianami.

Nauka na kursie obejmuje informacje na temat:
– Źródeł bólu mięśniowo-powięziowego oraz punktów spustowych.
– Metody rozpoznawania bólu mięśniowo-powięziowego i punktów spustowych.
– Klinicznych podstaw dla wystąpienia bólu mięśniowo-powięziowego.
– Odnajdywania i terapii punktów spustowych za pomocą suchego nakłuwania, IASTM, rozciągania i masażu.
– Różnych rodzajów technik nakłuwania.

Warsztat: kliniczne przygotowanie do leczenia za pomocą nakłuwania na sucho.

Uwaga: Podręcznikiem uzupełniającym do kursu jest: Philip Richter, Eric Hebgen, Punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe w osteopatii i terapii manualnej, Łódź 2014. Książka ta będzie do nabycia podczas kursu w cenie zniżkowej 90 zł. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze zgłoszenie zapotrzebowania na tą książkę.

Miejsce: SDH „Jubilat”, sala konferencyjna, VII piętro (wejście do administracji), Al. Krasińskiego 1-3, Kraków.

Kurs odbędzie się w dniach 9-10 stycznia 2021 (część 1) i 27-28 lutego 2021 (część 2) – łącznie 32 godziny szkolenia.

Godziny zajęć: sobota10’00-19’00 (z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach 13’00-15’00), niedziela 9’00-16’00 (z przerwą na obiad w godz. 12:00-13:00).

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnicy kursu otrzymają po 2 części kursu zaświadczenia ukończenia kursu: w języku polskim wystawione przez Instytut Medycyny Chińskiej, oraz w języku angielskim z akredytacją Dutch Acupuncture Association wystawione przez wykładowcę.

Cena całego, 2-cześciowego kursu: 1990 zł.
Zaliczka: 990 zł.
Termin wpłaty zaliczki lub całej kwoty: do 20 listopada 2020 r.

Cena zniżkowa 1800 zł: w przypadku dokonania pełnej wpłaty (1800 zł) najpóźniej w terminie do dnia 23 października 2020 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: SUCHA IGŁA

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

UWAGA: Dla fizjoterapeutów i innych uczestników kursu nie znających technik akupunktury potrzebny będzie jeden dodatkowy niepełny dzień szkolenia (piątek 8 stycznia w godz. 16:00-19:00, przed rozpoczęciem 1. części kursu), w trakcie którego wykładowca przedstawi sposoby nakłuwania i stosowania igieł akupunkturowych. Będzie to możliwe w przypadku zgłoszenia się co najmniej 6 uczestników, w terminie nie później niż do 20 listopada 2020. Koszt dodatkowego szkolenia: 330 zł.

Hans van Male, Lic. Ac.

Hans van Male (Lic. Pt., Mt., Ac., terap. MPS) jest znanym i doświadczonym fizjoterapeutą, terapeutą manualnym, akupunkturzystą i terapeutą suchej igły/mięśniowo-powięziowym. Od 1986 roku pracuje we własnej klinice w Almere, w Holandii. Organizuje też kursy dla terapeutów TMC w zakresie zintegrowanego leczenia mięśniowo-powięziowego w Holandii; kursy te cieszą się dużym powodzeniem ze względu na prostotę techniki i szybkie efekty przy jej stosowaniu.
Hans van Male jest członkiem rady Holenderskiego Stowarzyszenia Akupuntury (NVA), członkiem Holenderskiego Związku Fizjoterapeutów KNGF oraz Międzynarodowego Towarzystwa Leczenia Bólu Mięśniowego (International Myopain Society). Bierze też udział w międzynarodowych kongresach medycyny chińskiej.
W Krakowie w naszym Instytucie wykłada od 2015 roku, a jego kursy cieszą się wielkim uznaniem i powodzeniem.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 20 listopada 2020 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 20 listopada 2020 rozpoczęcie kursu zostanie przesunięte na termin 27-28 lutego 2021, lub kurs może zostać odwołany. W przypadku odwołania kursu osoby, które dokonały wpłaty na kurs otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
3. Informacja o ewentualnym o zmianie terminu lub anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 27 listopada 2020 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 27 listopada 2020 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-301
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje