down

Technika suchej igły w leczeniu bólu mięśniowo-powięziowego – 4 dni

Hans van Male, Lic. Ac, (Holandia)

 

TERAPIA BÓLU MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWEGO

I TECHNIKA „SUCHEJ IGŁY”

 

15-18 czerwca 2017, Kraków

 

 

Hans van Male, Lic. Ac.Zapraszamy do udziału w czterodniowym kursie, przydatnym zarówno dla akupunkturzystów, jak i fizjoterapeutów, dotyczącym skutecznej terapii bólu mięśniowo-powięziowego.

Zespół bólu mięśniowo-powięziowego (ZBMP, ang. MPS) jest dolegliwością powszechnie występującą na całym świecie, jednak rozpoznawalną przez niewielu terapeutów. Blisko 70% pacjentów, u których występuje przewlekły lub ostry ból, posiada punkty spustowe i może być z powodzeniem leczonych za pomocą „suchej igły”.

Z medycyny chińskiej wiadomo, że istnieją m.in. „punkty shu i ashi”, ale czy rzeczywiście używane są właściwie? Wielu akupunkturzystów amerykańskich zna obecnie metodę „suchej igły” i diagnozę ZBMP. Większa część tej wiedzy ma swoje źródło w medycynie zachodniej i została wyjaśniona w książkach Simonsa i Travela („Ból mięśniowo-powięziowy oraz dysfunkcje”, tom I i II, Wydanie drugie, 1992).
Przyczyną występowania ZBMP są „punkty spustowe” (PS) znajdujące się w mięśniach; owe punkty mogą być z powodzeniem leczone za pomocą igły akupunkturowej, w technice nazywanej „suche nakłuwanie” (nakłuwanie/iniekcja w medycynie = nakłuwanie „mokre”). Prawidłowe zdiagnozowanie pacjenta, znajomość anatomii mięśniowej i dobra technika nakłuwania stanowią podstawę tego rodzaju zabiegu. Ważne jest również nauczenie się techniki manualnej i rozciągającej.

PROGRAM KURSU:
Kurs zawiera informacje na temat źródeł ZBMP oraz leczenia „punktów spustowych” w technice suchego nakłuwania oraz innych technikach; informacje odnośnie anatomii mięśni, nerwów i tętnic; środki ostrożności przy nakłuwaniu punktów spustowych. W jaki sposób akupunkturzysta może łatwo stosować tą metodę, żeby pomóc pacjentom z danej grupy? Materiały dotyczące kursu, które przedstawi wykładowca są dobrze udokumentowane i całościowe, zawierają wyczerpujące informacje na temat terapii. Kurs odbywać się będzie w trybie interaktywnym, z użyciem prezentacji powerpoint w trakcie jego trwania. W czasie pracy praktycznej wykładowca będzie używać kamery do pokazu techniki.
Terapia ta działa bardzo skutecznie w wielu różnorodnych przypadkach zaburzeń związanych z bólem, zarówno przewlekłym, jak i ostrym. Oprócz zaburzeń TMC, możemy leczyć również umiejscowione dolegliwości bólowe mięśni i stawów. Terapia tego rodzaju bazuje na różnego rodzaju badaniach medycznych zachodnich i wschodnich, jest też stosowana ze świetnymi efektami w zachodnich klinikach fizjoterapeutycznych i osteopatycznych.
Terapia bólu mięśniowo-powięziowego jest nowym sposobem badania i nakłuwania, który pozwala terapeucie w łatwy sposób leczyć zaburzenia związane z bólem, dotyczące aspektu mięśniowo-powięziowego. Badanie zaburzeń mięśniowo-powięziowych posiada inny charakter niż znane nam sposoby, również samo nakłuwanie i jego efekty są inne. Ten sposób nakłuwania jest nazywany również głęboką stymulacją mięśniowo-powięziową.
Poza praktyczna nauką technik nakłuwania, wykładowca przekaże również informacje teoretyczne i praktyczne na temat IASTM (instrumentalna powiązana manipulacja tkanek miękkich).  Zaprezentuje też różne narzędzia na mieśniowo-powięziowych punktach spustowych. Ten rodzaj manipulacji staje się bardzo popularny w USA i na Zachodzie.
Ucząc się nowego sposobu stosowania akupunktury, praktycy TMC i fizjoterapeuci będą w stanie leczyć w prosty sposób o wiele większą liczbę pacjentów, stosując holistyczne metody terapeutyczne TMC, a jednocześnie mając możliwość leczenia zaburzeń mięśniowo-powięziowych, które pozostają w bliskim związku z meridianami.

Nauka na kursie obejmuje informacje na temat:
– Źródeł bólu mięśniowo-powięziowego oraz punktów spustowych.
– Metody rozpoznawania bólu mięśniowo-powięziowego i punktów spustowych.
– Klinicznych podstaw dla wystąpienia bólu mięśniowo-powięziowego.
– Odnajdywania i terapii punktów spustowych za pomocą suchego nakłuwania, IASTM, rozciągania i masażu.
– Różnych rodzajów technik nakłuwania.
Warsztat: kliniczne przygotowanie do leczenia za pomocą nakłuwania na sucho obejmuje ok. 50% czasu kursu. Wykładowca pokazuje na uczestnikach-ochotnikach kolejne techniki lokalizacji bolesnych miejsc i punktów spustowych oraz nakłuwania (filmowane i oglądane na ekranie – dzięki czemu wszyscy widzą to dokładnie, znacznie lepiej niż w przypadku, gdyby stali wokół stołu zabiegowego), po czym wszyscy ćwiczą na sobie.

Uwaga: Podręcznikiem uzupełniającym do kursu jest: Philip Richter, Eric Hebgen, Punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe w osteopatii i terapii manualnej, Łódź 2014. Książka ta będzie do nabycia podczas kursu w cenie 95 zł. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze zgłoszenie zapotrzebowania na tą książkę.

Miejsce: SDH „Jubilat”, sala konferencyjna, VII piętro (wejście do administracji), Al. Krasińskiego 1-3, Kraków.

Kurs odbędzie się w dniach 15-18 czerwca 2017  – łącznie 32 godziny szkolenia.

Godziny zajęć: czwartek 10’00-19’00 (z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach 13’00-15’00), piątek i sobota: 9:00-12:30 i 14:30-18:30, niedziela 9’00-16’00 (z przerwą na obiad w godz. 12:00-13:00).

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza-fizjoterapeutę dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej i tematykę tego kursu.

Uczestnicy otrzymują trzy zaświadczenia ukończenia kursu: w języku polskim:
1. Zaświadczenie ukończenia kursu wystawione przez Instytut Medycyny Chińskiej,
2. Zaświadczenie ukończenia kursu MEN, oraz
3. Zaświadczenie w języku angielskim z akredytacją Dutch Acupuncture Association wystawione przez wykładowcę.

Cena kursu: 1750 zł
Termin wpłaty całej kwoty: do 9 czerwca 2017 r. przelewem lub do 12 czerwca gotówką.

UWAGA: Dla fizjoterapeutów nie znających technik akupunktury zalecane jest dodatkowe półdniowe szkolenie (w środę po południu 14 czerwca 2017, przed rozpoczęciem kursu), w trakcie którego wykładowca przedstawi niezbędne wprowadzenie do medycyny chińskiej oraz sposoby nakłuwania i stosowania igieł akupunkturowych – ta warsztatowa dodatkowa część szkolenia odbędzie się w godz. 16:00-19:00. Koszt  tego dodatkowego szkolenia: 290 zł.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: SUCHA IGŁA – 4 DNI

Prosimy przesłanie zgłoszenia na kurs mailem lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na końcu tej strony.

Wykłady i komentarze wykładowcy tłumaczone są z języka angielskiego na język polski przez profesjonalnego tłumacza-fizjoterapeutę znającego tematykę tego kursu.

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
W cenie opłaty za kurs uczestnicy otrzymają na każdej z części szczegółowe skrypty w języku polskim (po kilkadziesiąt stron każdy, dokładne opisy, kolorowe ryciny i zdjęcia).

Hans van Male, Lic. Ac.Hans van Male (Lic. Pt., Mt., Ac., terap. MPS) jest znanym i doświadczonym fizjoterapeutą, terapeutą manualnym, akupunkturzystą i terapeutą suchej igły/mięśniowo-powięziowym. Od 1986 roku pracuje we własnej klinice w Almere, w Holandii. Organizuje też kursy dla terapeutów TMC w zakresie zintegrowanego leczenia mięśniowo-powięziowego w Holandii; kursy te cieszą się dużym powodzeniem ze względu na prostotę techniki i szybkie efekty przy jej stosowaniu.
Hans van Male jest członkiem rady Holenderskiego Stowarzyszenia Akupuntury (NVA), członkiem Holenderskiego Związku Fizjoterapeutów KNGF oraz Międzynarodowego Towarzystwa Leczenia Bólu Mięśniowego (International Myopain Society). Bierze też udział w międzynarodowych kongresach medycyny chińskiej.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia  28 kwietnia 2017 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-301
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje