down

SHEN

Prof. Elisabeth Rochat de La Vallée
(Paris Ricci Institute, oraz École Européenne d’Acupuncture, Francja)

SHENZNACZENIE
W KLASYCZNEJ MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ

KURS ANULOWANY

4-5 grudnia 2021

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu drugiego stopnia prowadzonym autorsko przez prof. Elisabeth Rochat de La Vallée, światowej sławy sinolożkę i specjalistkę klasycznej medycyny chińskiej. Właściwe rozumienie Shen, jednego z najważniejszych terminów w medycynie chińskiej, tłumaczonego najczęściej jako „duch”, to podstawa zrozumienia i nauki całej medycyny chińskiej oraz właściwej praktyki TCM.

Program kursu:
W człowieku duchy są sercem życia. Odnajdują jego istotę, oświecają jego świadomość i kierują jego zachowaniem. Wszyscy wielcy myśliciele starożytnych Chin interesowali się rzeczywistością duchów na zewnątrz i wewnątrz ludzkiego ciała. Koncepcja Shen jest podstawą, na której medycyna klasyczna buduje własne podejście.
Ten wykład analizuje koncepcję, że cała medycyna służy duchowi, kiedy ten potrzebuje pomocy. Rozpoczynamy od eksploracji tego, co tradycyjne: schematy świata duchów i dynamiki człowiek-duch. Omówione zostanie pojęcia ducha w chińskiej medycynie; różne poziomy znaczenia słowa „shen” (duch); duchowa jasność (shen ming); duch witalny (jing shen).
Przebadany będzie głęboki związek z Sercem / umysłem, w tym z Krwią (xue), oraz Krwią i Qi, z emocjami, wiedzą i ze wszystkimi narządami. Badane będą konsekwencje działania Shen w kontekście życia, zdrowia, relacji, sposobu postawienia diagnozy i leczenia.
Wykład oparty będzie na klasycznych tekstach chińskich oraz na klasykach medycyny, głównie na Kanonie Medycyny Wewnętrznej Żółtego Cesarza (Huangdi Neijing).

Miejsce kursu:
Platforma internetowa ClickMeeting – kurs online

Godziny zajęć:
sobota 10:00-13:00 i 15:00-19:00; niedziela 9:00-12:15 i 13:30-16:30

Cena podstawowa: 860 zł
Zaliczka: 400 zł. Termin wpłat najpóźniej do 25 października 2021 r.
Cena zniżkowa: 750 zł, warunek – wpłata całej kwoty najpóźniej do dnia 10 września 2021 r.

Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Uczestnicy seminarium otrzymują skrypty w języku polskim, a na zakończenie – zaświadczenie udziału w kursie wydane przez nasz Instytut.
Informujemy również, że w związku ze zmianą przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z marca 2019 roku), żadna szkoła czy placówka kształcenia ustawicznego prowadząca w Polsce szkolenia w zakresie medycyny chińskiej nie jest już uprawniona do wystawiania „Zaświadczeń ukończenia kursu” MEN (jeśli to dalej robią, to jest to niezgodne z obowiązującym prawem).

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: SHEN

Elisabeth Rochat de La Vallée urodziła się w 1949 roku w Paryżu. Studiowała chińską literaturę klasyczną i filozofię oraz wyspecjalizowała się w klasycznej literaturze medycyny chińskiej. Współpracowała ze światowej sławy sinologami: ks. Claude Larre († 2001) i dr Jean Schatz († 1984) prowadząc wspólne badania na temat chińskiego myślenia i medycyny chińskiej. Współzałożycielka Paris Ricci Institute (1971), Europejskiej Szkoły Akupunktury (EEA – 1975), Ricci Association for the Chinese-French Grand Dictionary (1987). Były sekretarz generalny Instytutu Ricci i EOG, były redaktor naczelny chińsko-francuskiego słownika Grand Ricci (7 tomów, opublikowany w 2001 r.).
Dziekan i starszy wykładowca Europejskiej Szkoły Akupunktury.
Prowadzi wykłady na temat starożytnej chińskiej filozofii i klasycznych tekstów medycznych, we Francji, a także w kilku krajach europejskich i amerykańskich – w tym w Polsce. Zapraszana jest jako wybitny autorytet na międzynarodowe kongresy medycyny chińskiej. Autorka licznych książek, broszur, artykułów (tłumaczenia na angielski, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski, hebrajski, polski, szwedzki).

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 25 października 2021 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 25 października 2021 r. kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronach internetowych www.kalmus.com.pl  oraz www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 2 listopada 2021 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 2 listopada 2021 r. oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com
informacje o kursach: www.medycyna-chinska.com

Zostań naszym fanem na Facebooku: http://www.facebook.com/TradycyjnaMedycynaChinska

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje