down

RAK TO NIE KONIEC ŚWIATA

Prof. dr Weixiang Wang
(Holandia)

RAK TO NIE KONIEC ŚWIATA
w jaki sposób TCM
rozumie i podchodzi
do leczenia nowotworów?

2-dniowy webinar online

24-25 kwietnia 2021

Zapraszamy do udziału w kolejnym dwudniowym kursie prowadzonym autorsko przez chińskiego profesora dr Weixianga Wanga. Poruszany temat jest ciągle istotny dla wielu pacjentów i dla społeczeństwa, ponieważ nowotwory są współcześnie jednym z głównych zagrożeń i przyczyn śmierci. Właściwa profilaktyka, rozpoznanie i leczenie metodami medycyny integracyjnej, łączącej metody medycyny chińskiej z medycyną zachodnią, może ocalić wielu pacjentów, zmniejszyć ich cierpienie oraz usprawnić funkcjonowanie sytemu ochrony zdrowia.

Rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie ale wskaźniki przeżycia poprawiają się w przypadku wielu rodzajów nowotworów, dzięki poprawie badań przesiewowych w profilaktyce i leczeniu raka. W ostatnich dziesięcioleciach tradycyjna medycyna chińska (TCM) jest również szeroko stosowana na całym świecie w leczenia wspomagającym raka. Akupunktura i medycyna ziołowa są to terapie działające bardzo skutecznie, szczególnie gdy łączy się je razem. Wielu lekarzy zgadza się, że starożytna medycyna chińska otwiera nowe możliwości leczenia raka.
Istnieje ponad 100 rodzajów raka, niektóre są bardziej agresywne, niż inne. Uniwersalne leczenie każdego rodzaju raka nie jest jeszcze znane ani w tradycyjnej medycynie, ani medycynie współczesnej, choć coraz więcej onkologów i innych lekarzy uznaje ważną rolę stylu życia i leczenia po raku – to właśnie jest siłą akupunktury i chińskiej medycyny ziołowej oraz innych terapii, takich jak Qigong i terapia dietetyczna TCM.
Seminarium to ma holistyczne podejście do analizy etiologii raka w oparciu o teorie TCM i konstytucje ciała. Przeanalizowane będzie również właściwe podejście profilaktyczne, które również jest zgodne z teorią epigenetyki społeczno-psychologicznej.
Omówione zostaną przypadki kliniczne różnych typów pacjentów z nowotworami i metody leczenia ich TCM, co pozwoli wyjaśnić, jak należy opracować właściwą strategię oraz zastosować praktycznie leczenie akupunkturą i ziołami chińskimi itp.
Możliwości profilaktyki i terapii TCM oraz jej skuteczność i bezpieczeństwo pozwalają sądzić, że podejście integracyjne może zmienić historię człowieka w kontekście leczenia nowotworów.

Wykład online odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumaczkę dobrze znającą terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.
Uczestnicy kursu otrzymają skrypty w języku polskim do pobrania online, a po kursie – zaświadczenia MEN-owskie i zaświadczenia Instytutu Medycyny Chińskiej potwierdzające udział w kursie.

Cena podstawowa: 870 zł
Zaliczka: 400 zł. Termin wpłat najpóźniej do 16 kwietnia 2021 r.
Cena zniżkowa: 760 zł – warunek: wpłata całej kwoty najpóźniej do dnia 12 marca 2021 r.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: NOWOTWORY WG TCM

Miejsce kursu: kurs online na platformie ClickMeeting.
Godziny zajęć: sobota 9:30:00-13:00 i 14:30-18:00; niedziela 9:00-12:30 i 14:00-16:30

Prof. dr Wang Weixang studiował i doktoryzował się na Nanning University of Chinese Medicine w Chinach. W Holandii od 2003 roku pełni funkcje dziekana Shenzhou Open University of Chinese Medicine w Amsterdamie, a od 2011 roku jest też prezesem Dutch Association of TCM, NVTCG Zhong. Prof. dr Wang Weixiang jest Starszym Doradcą European Academy of Traditional Medical Science oraz członkiem zarządu European Traditional Chinese Medicine Association. Zapraszany jest też jako wykładowca na międzynarodowe kongresy TMC.
Jest autorem i współautorem kilkunastu książek z zakresu medycyny chińskiej, dotyczących akupunktury i moksowania oraz terapii masażem Tuina i medycznego Qigong w Chinach.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 16 kwietnia 2021 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika szkolenia).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 16 kwietnia 2021 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
3. Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie mailem, a także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2021 roku (brak informacji o anulowaniu szkolenia w terminie po 22 kwietnia 2021 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Dodatkowe informacje