down

Qi Jing Ba Mai – MERIDIANY NADZWYCZAJNE

Prof. dr Sun Peilin
(Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia)

Qi Jing Ba Mai
MERIDIANY NADZWYCZAJNE
– omówienie i zastosowanie w praktyce

2-dniowy webinar online

30-31 stycznia 2021

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej dla zaawansowanych prowadzonym autorsko przez chińskiego profesora dr Suna Peilina z Jing Ming College of Oriental Medicine w Brukseli. Podczas dwudniowego kursu online omówione zostanie praktyczne zastosowanie meridianów nadzwyczajnych (Qi Jing Ba Mai).

Miejsce kursu:
Platforma internetowa ClickMeeting – kurs online

Godziny zajęć:
Sobota 10’00-18’00 (z przerwą na obiad w godz. 13’00-14:30), niedziela 9’00-17’00 (z przerwą obiadową w godz. 12:30-14:00) – łącznie 16 godzin szkoleniowych.

Szczegółowy program kursu:
Qi Jing Ba Mai – Nadzwyczajne meridiany to ogólne określenie ośmiu meridianów Du Mai, Ren Mai, Chong Mai, Dai Mai, Yinqiao Mai, Yangqiao Mai, Yinwei Mai i Yangwei Mai. Ponieważ nie komunikują się one bezpośrednio z narządami Zang-Fu, nie podlegają ograniczeniom dwunastu meridianów głównych. Biegają i rozprowadzają Qi inaczej niż te zwykłe kanały. Jednak w praktyce klinicznej odgrywają bardzo ważne rolę, szczególnie w leczeniu bólu, dysfunkcji kończyn, chorób różnych narządów występujących w tym samym czasie, w problemach emocjonalnych, w niektórych skomplikowanych i trudnych przypadkach itp. Bez zrozumienia systemu meridianów nadzwyczajnych i umiejętności ich poprawnego wykorzystania, żaden akupunkturzysta nie może liczyć na sukcesy w praktyce.

Podczas kursu przedstawione zostaną następujące tematy:
– Historia niezwykłych meridianów.
– Struktura ośmiu niezwykłych meridianów.
– Kliniczne funkcje ośmiu niezwykłych meridianów.
– Wskazania ośmiu niezwykłych meridianów.
– Zastosowanie i połączenie ośmiu niezwykłych meridianów.
– Omówienie przypadków klinicznych.

Cena podstawowa: 870 zł – wpłata do dnia 8 stycznia 2021
Cena zniżkowa: 750 zł, warunek – wpłata nie później niż do dnia 11 grudnia 2020

Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
Na życzenie wystawiamy rachunki (dla osób prywatnych lub firm).
Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe w języku polskim.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470

Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: MERIDIANY NADZWYCZAJNE

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Prof. dr Sun Peilin jest profesorem TCM na Guangxi University of Traditional Chinese Medicine oraz Jiangxi College of Traditional Chinese Medicine – obie uczelnie w Chinach, oraz Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia. W Gandawie prowadzi własną klinikę oraz wykłada w renomowanych szkołach TCM w wielu krajach oraz zapraszany jest jako prelegent na międzynarodowe kongresy TMC. Od początku 2012 roku jest również głównym wykładowcą i doradcą programowym w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.
Prof. dr Sun Peilin jest autorem znanych książek: autorskich prac: „The Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupuncture” (jest również wydanie w języku niemieckim) i „Sports Medicine in TCM”, oraz “Management of Post-Operative Pain with Acupuncture” (razem z: Giovanni Maciocia) i “Bi Syndromes” (razem z: L. Vangermeersh).

  1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 8 stycznia 2021 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
  2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 8 stycznia 2021 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
  3. Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronach internetowych www.kalmus.com.pl oraz www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 18 stycznia 2021 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 18 stycznia 2021 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Dodatkowe informacje

Zi