down

Przyczyny chorób wg medycyny chińskiej

Adam Kowalski

PRZYCZYNY CHORÓB WG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

kurs w formie webinaru online

1-2 kwietnia 2023 – część 1
13-14 maja 2023 – część 2

Wiedza na temat przyczyn chorób jest niezwykle ważna w medycynie chińskiej, ponieważ określa prawdziwe, nieraz bardzo odległe przyczyny chorób. Nawet jeśli ktoś nie zamierza zostać lekarzem i leczyć ludzi, to eliminowanie przyczyn chorób jest i tak bardzo głębokim leczeniem, jak również najtańszym, najprostszym i najskuteczniejszym. Widać tu także rolę profilaktyki zdrowotnej. Stosując tylko i wyłącznie metodę eliminowania przyczyn można być lekarzem dla siebie samego i swoich najbliższych, tak naprawdę nie będąc lekarzem.

Część 1Przyczyny wewnętrzne
Pierwsze z cyklu dwóch spotkań poświęcone Przyczynom Chorób. W czasie tego wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:
– Psychologia medycyny chińskiej (Shen, Hun, Po, Yi oraz Zhi)
– Przyporządkowanie emocji do Pięciu Elementów oraz ich wpływ na sposób krążenia Qi

Część 2 Przyczyny zewnętrzne oraz przyczyny inne
Drugie zajęcia z cyklu dwóch spotkań poświęcone Przyczynom Chorób. W czasie tego wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:
– Przyczyny chorób spowodowane przez patogenne czynniki zewnętrzne (wiatr, wilgoć, gorąco, ogień, suchość i zimno)
– Konstytucja
– Rodzaj diety
– Przepracowanie oraz brak aktywności i ruchu
– Seksualność
– Pozostałe (jak brak snu, zakażenia, urazy, przyczyny jatrogenne)

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat.
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem.

Kurs „Przyczyny chorób” stanowi drugą część rocznego Kursu PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ (pozostałe dwie to: „Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang Fu” (część 1) oraz „Różnicowanie wzorców patologii”(część 3) – wszystkie prowadzone są przez Adama Kowalskiego. Po zakończeniu rocznego kursu „Podstawy medycyny chińskiej” odbywa się pisemny egzamin testowy i po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia rocznego kursu „Podstawy medycyny chińskiej” – dyplom naszego Instytutu.

Miejsce kursu:
Platforma internetowa ClickMeeting – kurs online.

Godziny zajęć:
sobota – 10:00 – 13:00 i 15:00 – 19:00
niedziela – 10:00 – 13:00 i 15:00 – 17:30

CENA PODSTAWOWA: po 560 zł za każdą z części – termin wpłaty za pierwszą część kursu do 3 marca 2023.
CENA ZNIŻKOWA: 980 zł – termin wpłaty za obie części kursu do 3 marca 20223.

Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT

Uczestnicy seminarium otrzymują skrypty w języku polskim, a na zakończenie – zaświadczenie udziału w kursie wydane przez nasz Instytut.
Informujemy również, że w związku ze zmianą przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z marca 2019 roku), żadna szkoła czy placówka kształcenia ustawicznego prowadząca w Polsce szkolenia w zakresie medycyny chińskiej nie jest już uprawniona do wystawiania „Zaświadczeń ukończenia kursu” MEN (jeśli to dalej robią, to jest to niezgodne z obowiązującym prawem).

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: PRZYCZYNY CHORÓB

Adam Kowalski, na stałe zamieszkujący w Krakowie, medycyną chińską zajmuje się już od ponad 20 lat. Wcześniej praktykował medycynę naturalną, ukończywszy 4-letni kurs Naturalnych Metod Terapii w Katowicach. Swoje wykształcenie z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej uzyskał na kursach Claude Diolosy w Krakowie: 4-letnim kursie Podstaw fizjologii i patologii oraz akupunktury i farmakologii chińskiej w latach 1997-2001. 3-letnim kursie Diagnostyka różnicowa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w latach 2008-2001, a także na kursach Ginekologia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (2006) oraz Mindmaping w TCM (2015) i Diagnoza z wywiadu, pulsu i języka w praktyce klinicznej (2016).
Przez ponad 10 lat prowadził praktykę TCM w Krakowie. Jest także aktywny jako tłumacz literatury medycyny chińskiej. Przełożył z języka angielskiego następujące książki: Zang Fu – Jeremy Ross oraz Obrazy i funkcje wybranych punktów akupunkturowych – Arnie Lade.
W Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia prowadzi kursy z podstaw medycyny chińskiej, w tematach: Fizjologia i patologia Zang Fu, Wzorce patologii Zang Fu, a ostatnio też Cztery Metody Diagnozowania.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 3 marca 2023 cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników (którzy opłacili kurs) do dnia 3 marca 2023, data rozpoczęcia kursu zostanie przesunięta na kolejny termin: 13-14 maja 2023 lub kurs zostanie anulowany. Osoby, które dokonały wpłaty zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie. Osoby, którym zmiana ta nie odpowiada, mogą w takim przypadku zrezygnować z udziału w kursie i otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe. Zwrot całej kwoty nastąpi oczywiście również w przypadku anulowania kursu.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu lub jego anulowaniu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 10 marca 2023 r.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje