down

Pomoc uchodźcom – Medycyna chińska i akupunkturzyści dla Ukrainy

Do wszystkich terapeutów medycyny chińskiej w Polsce – nie tylko absolwentów naszego Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia:
Kontynuujemy rozpoczęty 2 marca projekt MEDYCYNA CHIŃSKA I AKUPUNKTURZYŚCI DLA UKRAINY prowadzony wspólnie z Polskim Towarzystwem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej – nie trzeba być członkiem PTTMC, by się do niego włączyć i korzystać z pieniędzy z darowizn zagranicznych, zarządzanych przez PTTMC (np. na zakup receptur ziołowych dla leczonych uchodźców). Zgłoście tylko swój udział mailem do nas (kursy@medycyna-chinska.com) lub PTTMC (biuro@pttmc.org).

Jako terapeuci medycyny chińskiej (niezależnie od tego, czy akupunkturzyści, masażyści Tui Na, farmakolodzy TMC itp.) mamy potężne narzędzia i metody, którymi szybko i skutecznie możemy pomagać w przypadku traum, emocji, bezsenności i innych zaburzeń Shen – to aktualnie wielki problem występujący u większości uchodźców. Również normalne choroby takie jak urazy, przeziębienia i wiele innych problemów możemy leczyć akupunkturą, masażem i ziołami.

Akupunktura jest w warunkach polowych najłatwiejsza i niezwykle skuteczna: m.in. Protokół NADA oraz Battlefield Acupuncture, czyli prosta akupunktura ucha stosowana powszechnie przez US Army oraz Acupuncturists Without Borders (z którymi blisko współpracujemy) – wielu z Was zna akupunkturę ucha nawet w znacznie szerszym zakresie.

Otwórzcie swoje gabinety na darmowe porady i zabiegi. Skontaktujcie się organizacjami, fundacjami oraz samorządami itp. zapewniającymi pierwszą pomoc i zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy. Być może również w takich miejscach można będzie robić doraźne zabiegi akupunktury.

Podkreślić należy, że medycyna chińska jest również medycyną akademicką, jest świetnie przebadana naukowo zgodnie z metodologią Evidence-Based Medicine (EBM). Tylko w ramach samej akupunktury, na podstawie badań EBM opracowano na całym świecie (większość w najwyżej rozwiniętych krajach!) prawie 6 tysięcy CPG (Clincal Practice Guidlines, czyli Zaleceń do praktyki klinicznej). Dotyczą one ponad 500 różnych chorób, które powinny być leczone akupunkturą jako metodą pierwszego wyboru ze względu na skuteczność, bezpieczeństwo i walory ekonomiczne!

Podkreślam: nie usiłujcie zastępować medycyny zachodniej. Współpracujcie z lekarzami i organizacjami pomocowymi, edukujcie na temat skuteczności TMC i akupunktury i działajcie w ramach medycyny integracyjnej.

Marek Kalmus
PS. Przekazujcie tą propozycję dalej.