down

Podstawy klasycznej medycyny chińskiej wg Huang Di Nei Jing

Prof. dr Li Jie (TCM Classics Research Institute, Holandia)

 

ZROZUMIENIE  HUANG DI NEI JING
– PODSTAWY KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ


9-13 października 2013, Kraków

 

Zapraszamy do udziału w pięciodniowym kursie wprowadzającym w istotę Huang Di Nei Jing – jednego z najważniejszych dzieł medycyny chińskiej, prowadzonym przez znanego chińskiego specjalistę prof. dr. Li Jie.
Kurs ten ma ułatwić głębsze zrozumienie tekstów fundamentalnych dla medycyny chińskiej.

Huang Di Nei Jing (Kanon Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza) jest pierwszym klasycznym tekstem medycyny chińskiej (TCM). To księga, którą od wieków zgłębiają wszyscy praktykujący medycynę chińską, ponieważ jest uznawana za wielką podstawę medycyny orientalnej. Shang Zhong Jing napisał dzieło Shang Han Lun bazując głównie na teorii Huang Di Nei Jing; Inny z wielkich lekarzy, Sun Si Miao w swojej pracy Qian Jin Yao Fang w pierwszym zdaniu oznajmia: „ten, kto chce być znakomitym praktykiem tradycyjnej medycyny chińskiej musi dogłębnie przestudiować Huang Di Nei Jing”. Nie ulega wątpliwości, że studiowanie i zrozumienie Huang Di Nei Jing jest konieczne dla każdej osoby praktykującej tradycyjną medycynę chińską, ale ze względu na antyczne sformułowania zawarte w Huang Di Nei Jing może ona sprawiać trudność w samodzielnym studiowaniu. Dlatego w tej serii wykładów prof. Li Jie poprowadzi Państwa, aby w usystematyzowany sposób studiować i zrozumieć ten wielki kanon klasycznej medycyny chińskiej.

Wykłady będą podzielone na następujące części:
– Ogólne wprowadzenie do Huang Di Nei Jing
– Teorie yin yang wu xing w Huang Di Nei Jing
– Teorie Zang xiang (Zang Fu) w Huang Di Nei Jing
– Teorie Jing Luo w Huang Di Nei Jing
– Etiologia patologicznych mechanizmów chorób w Huang Di Nei Jing
– Diagnoza i różnicowanie w Huang Di Nei Jing
– Zasady i metody leczenia chorób w Huang Di Nei Jing
– Odżywianie życia i zapobieganie chorobom w Huang Di Nei Jing
W trakcie wykładów będą wyjaśnione ważne i trudne pytania z rozdziałów Huang Di Nei Jing, będą również zajęcia praktyczne i studiowanie przypadków klinicznych.

Uwaga: Podręcznikiem wymaganym podczas kursu będzie Huang Di Nei Jing, Su Wen w tłumaczeniu Agnieszki Krzemińskiej, czyli „Kanon medycyny chińskiej Żółtego Cesarza” (Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2012).

Uczestnicy kursu mogą zgłosić organizatorowi kilku pacjentów gotowych poddać się w czasie seminarium diagnostyce i zabiegom akupunktury oraz innym zaleceniom terapeutycznym (zioła, dieta) w ramach zajęć praktycznych.

Prof. dr Li Jie jest profesorem Shandong TCM University, jednak od ponad 20 lat mieszka w Holandi, gdzie prowadzi własną praktykę. Wykłada w różnych krajach w Europie oraz zapraszany jest jako wykładowca na międzynarodowe konferencje i kongresy TCM. Jest współzałożycielem Qing Bai Academy oraz TCM Classics Research Institute and TCM Master Training. Zajmuje się propagowaniem klasycznej medycyny chińskiej. Jest wybitnym specjalistą m.in. w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i ginekologicznych, komplementarnego leczenia nowotworów, chorób skóry oraz stresu i zespołu chronicznego zmęczenia.

Kurs odbędzie się w dniach 9-13 października 2013 r. w Krakowie, w Hotelu Europejskim, ul. Lubicz 5, w pobliżu dworca PKP. Wykłady odbywać się będą w Sali Kossakowskiej lub Sali Balowej (obie są obok siebie ).

Obok sal wykładowych znajduje się restauracja hotelowa „Noblesse” wraz z barem, gdzie w czasie przerwy można kupić kawę, herbatę itp. Obok sal znajduje się również ogródek kawiarniany.

Godziny zajęć: środa 10’00-19’00, czwartek, piątek i sobota 9’00-18’00 (z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach 13’00-15’00), niedziela 9’00-15’00 – łącznie 38 godzin szkolenia.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Cena kursu: 1600 zł
Zaliczka: 600 zł.
Termin wpłaty zaliczki: do 5 sierpnia 2013 r.
Po tym terminie wpłata całej kwoty.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: KLASYCZNA MEDYCYNA CHIŃSKA

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są rachunki.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 6 września 2015 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 10 września 2013 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które dokonały wpłaty na kurs otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 12 września 2013 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 12 września 2013 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com