down

Męskie zdrowie

Jani White, Lic. Ac. MBAcC.


MĘSKIE ZDROWIE

Płodność, zaburzenia seksualne i choroby układu moczowo-płciowego u mężczyzn


Kraków, 15-16 marca 2014


Zapraszamy do udziału w dwudniowym seminarium poświęconym męskiemu zdrowiu: leczeniu bezpłodności, problemów z prostatą, zaburzeniami erekcji oraz andropauzą.

Dwudniowe szkolenie poprowadzi autorsko Jani White, Lic. Ac. MBAcC., doświadczona akupunkturzystka i wykładowczyni medycyny chińskiej.

Miejsce seminarium:
Kraków,  SDH „Jubilat”, Kraków, Al. Krasińskiego 1-3, VII piętro, sala konferencyjna

Godziny zajęć:
Sobota 10’00-19’00 (z przerwą na obiad w godz. 13’00-15’00), niedziela 9’00-15’00 (bez przerwy obiadowej) – łącznie 15 godzin szkoleniowych.

Program seminarium:
– Osiem Meridianów Cudownych – znaczenie w leczeniu zaburzeń seksualnych, reprodukcyjnych i urogenitalnych u mężczyzn
– Czynniki płodności u mężczyzn
– Zapalenie gruczołu krokowego
– Łagodny rozrost gruczołu krokowego
– Nowotwór prostaty
– Zaburzenia erekcji
– Choroba Peyroniego
– Andropauza

Szkolenie odbywa się w języku angielskim i tłumaczone jest na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Cena seminarium: 690 zł – wpłaty do 6 lutego 2014
Cena zniżkowa 620 zł: w przypadku opłacenia seminarium najpóźniej w terminie do dnia 7 stycznia 2014 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: MĘSKIE ZDROWIE

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie udziału w seminarium.
Na życzenie wystawiane są rachunki.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

Jani White jest starszym wykładowcą TMC i akupunktury w Wielkiej Brytanii, ze specjalistyczną wieloletnią praktyką w zakresie męskiego i żeńskiego zdrowia oraz pediatrii. Prowadzi wiele wykładów w tego zakresu w Wielkiej Brytanii i za granicą. Wykłady te oparte są na idei  zintegrowanego kształcenia łączącego medycynę chińską i dietetykę TMC z medycyną zachodnią, ze szczególnym naciskiem na zrozumienie sposobu zarządzania, procedur i zabiegów w medycynie zachodniej i ich odniesienia do praktyki TMC.
Jani White jest też cenionym wykładowcą na międzynarodowych kongresach TMC oraz autorką książki Structuring the Fertile Metabolism (2013).

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 6 lutego 2014 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 6 lutego 2014 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły zaliczkę otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 12 lutego 2014 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 12 lutego 2014 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com