down

Meridian – Jing

Prof. Elisabeth Rochat de La Vallée
(Paris Ricci Institute, oraz École Européenne d’Acupuncture, Francja)

MERIDIAN (KANAŁ) – JING – 經

2-godzinny webinar online

11 marca 2021, czwartek, godz. 18.00 – 19.30

Zapraszamy do udziału w krótkim webinarze, prowadzonym autorsko przez prof. Elisabeth Rochat de La Vallee, światowej sławy sinolożkę i specjalistkę klasycznej medycyny chińskiej. Podczas dwugodzinnego wykładu omówiona będzie kosmologiczna i medyczna koncepcja „Meridian – Jing”. To kolejny z webinarów poświęconych różnym terminom i koncepcjom ważnym dla rozumienia medycyny chińskiej oraz wybranym tematom dotyczącym praktyki.

Program webinaru:
Nawet jeśli wszyscy praktykujący chińską medycynę powszechnie używają słowa meridian lub kanał, w rzeczywistości niewielu zna rzeczywiste znaczenie chińskiego znaku i jaka jest kluczowa różnica między krążeniem lub ścieżką zwaną południkiem, a innymi jak luo, ścięgna lub rozbieżne ścieżki.
Po wyjaśnieniu znaczenia znaku jing 經 i jego zastosowania w klasycznych tekstach chińskich, niniejszy wykład przedstawia, co kwalifikuje obieg jako „meridian”. Meridian to norma, która przebiega przez terytorium aby nim kierować w kategoriach przestrzennych i zgodnie z cyklami czasu. Reguluje przepływ krwi i qi oraz zapewnia, że ​​wszystko porusza się i dokonuje harmonijnej wymiany. Dlatego punkty przebijane w celu regulacji qi należą zasadniczo do południków.

Wykład odbywa się w języku angielskim i tłumaczony jest na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej. Tłumaczką będzie Marta Nizoł.
Uczestnicy kursu otrzymają mailem skrypty w języku polskim, będzie je też można pobrać z platformy internetowej. Można też będzie zadawać pytania.

Cena podstawowa: 150 zł
Termin wpłat najpóźniej do 8 marca 2021 r.
UWAGA: osoby wpłacające po 8 marca 2021 proszone są o przesłanie mailem potwierdzeń wpłaty.

Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: MERIDIAN JING – WEBINAR

MIEJSCE KURSU:
Platforma e-learningowa Click Meeting – zaproszenia z linkiem do logowania do platformy zostaną wysłane e-mailem wraz z kodem/tokenem do każdego, kto opłacił udział w webinarze.

Godziny zajęć: czwartek 11 marca 2021, godzina 18:00-19:30.

Prosimy o wcześniejsze zalogowanie się, co najmniej 15 minut wcześniej, by sprawdzić działanie platformy. W tym czasie przed webinarem zostanie równie przeprowadzone krótkie szkolenie jak najlepiej korzystać z platformy Click Meeting.

Elisabeth Rochat de la Vallée urodziła się w 1949 roku w Paryżu. Studiowała chińską literaturę klasyczną i filozofię oraz wyspecjalizowała się w klasycznej literaturze medycyny chińskiej. Współpracowała ze światowej sławy sinologami: ks. Claude Larre († 2001) i dr Jean Schatz († 1984) prowadząc wspólne badania na temat chińskiego myślenia i medycyny chińskiej. Współzałożycielka Paris Ricci Institute (1971), Europejskiej Szkoły Akupunktury (EEA – 1975), Ricci Association for the Chinese-French Grand Dictionary (1987). Były sekretarz generalny Instytutu Ricci i EOG, były redaktor naczelny chińsko-francuskiego słownika Grand Ricci (7 tomów, opublikowany w 2001 r.).
Dziekan i starszy wykładowca Europejskiej Szkoły Akupunktury.
Prowadzi wykłady na temat starożytnej chińskiej filozofii i klasycznych tekstów medycznych, we Francji, a także w kilku krajach europejskich i amerykańskich – w tym w Polsce. Zapraszana jest jako wybitny autorytet na międzynarodowe kongresy medycyny chińskiej. Autorka licznych książek, broszur, artykułów (tłumaczenia na angielski, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski, hebrajski, polski, szwedzki).

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 8 marca 2021 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 8 marca 2021 r. kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronach internetowych www.kalmus.com.pl  oraz www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 9 marca 2021 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 9 marca 2021 r. oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com
informacje o kursach: www.medycyna-chinska.com

Zostań naszym fanem na Facebooku:
http://www.facebook.com/TradycyjnaMedycynaChinska

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje