down

Medycyna chińska a nowotwory

Prof. dr Wang Weixiang

(Shenzhou Open University of TCM, Amsterdam)

 

Medycyna chińska a nowotwory

 

30 września – 1 października 2017

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym dwudniowym kursie medycyny chińskiej prowadzonym autorsko przez chińskiego profesora dr Wanga Weixianga z Shenzhou Open University of TCM w Amsterdamie.

Miejsce kursu:
Kraków, SDH „Jubilat”, Kraków, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna, VII piętro

Godziny zajęć:
Sobota 10:00-19:00 (z przerwą na obiad w godz. 13:00-15:00), niedziela 9:00-15:00 (bez przerwy obiadowej) – łącznie 16 godzin szkoleniowych.

Program kursu:
Nowotwór nie jest obecnie niczym nowym – coraz więcej ludzi na świecie cierpi z powodu różnych rodzajów raka. Dzięki rozwojowi nowych technologii medycznych oraz nauki, często ratuje się i przedłuża życie wielu chorych, jednak najczęściej ignoruje się ich jakość życia.
Warto przedyskutować następujące kwestie:

 • Czy ciało jest gotowe na chemio- lub radioterapię?
 • Czy ciało odbuduje się poprzez leżenie i czekanie?
 • Pierwszorzędną jednak kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest zabezpieczenie się przed powstawaniem raka lub spowolnienie możliwości rozwijania się procesów kancerogennych?

Podczas tego kursu przedstawiony zostanie punkt widzenia TCM dający odpowiedzi na pytania:

 • Czym jest nowotwór?
 • Dlaczego niektóre osoby są wrażliwe i podatne na nowotworzenie, a inne są odporne?
 • Jak można chronić organizm dzięki stylowi życia zgodnemu z TCM?
 • Jak medycyna chińska radzi sobie ze skutkami ubocznymi po chemioterapii i radioterapii?

Uczestnicy kursu maja też możliwość zgłaszanie organizatorowi 2-3 pacjentów do publicznego zdiagnozowania, omówienia przypadku i terapii podczas kursu (e-mailem: kursy@medycyn-chinska.com lub mkalmus@medycyna-chinska.com ) – pacjenci muszą wyrazić pisemną zgodę na publiczne badanie i ewentualny zabieg akupunktury.

Cena podstawowa: 820 zł – wpłaty do 28 lipca 2017 roku.
Cena zniżkowa: 710 zł – warunek: wpłata nie później niż do dnia 23 czerwca 2017

Na życzenie wystawiamy faktury bez VAT (dla osób prywatnych lub firm).
Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe w języku polskim.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: MEDYCYNA CHIŃSKA-NOWOTWORY

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

W dniu 7 grudnia 2017 w piątek po południu w Centrum Medycyny Chińskiej (Kraków, ul. Warszawska 1) odbędzie się superwizja – konsultacje kliniczne z prof. dr Wangiem Weixiangiem – osoby praktykujące TMC i zainteresowane udziałem w superwizji (koszt 180 zł) oraz chcące zgłosić swoich pacjentów (koszt 250 zł) proszone są o kontakt z recepcją Centrum (tel. 884-988-887) lub bezpośrednio z organizatorem superwizji, Markiem Kalmusem: tel. kom. 502-090-301 lub e-mailem: m.kalmus@medycynachinska.org

Wang Weixiang@Prof. dr Wang Weixang studiował i doktoryzował się na Nanning University of Chinese Medicine w Chinach. W Holandii od 2003 roku pełni funkcje dziekana Shenzhou Univesity of Chinese Medicine w Amsterdamie, a od 2011 roku jest też prezesem Dutch Association of TCM, NVTCG Zhong. Prof. dr Wang Weixiang jest Starszym Doradcą European Academy of Traditional Medical Science oraz członkiem zarządu European Traditional Chinese Association.
Jest autorem i współautorem kilkunastu książek z zakresu medycyny chińskiej, dotyczących akupunktury i moksowania oraz terapii masażem Tuina i medycznego Qigong w Chinach.

 

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 28 lipca 2017 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 28 lipca 2017 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronach internetowych www.kalmus.com.pl oraz www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2017 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 7 sierpnia 2017 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com
informacje o kursach: www.medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje