down

Masaż Tuina w pediatrii

Chiński masaż Tui Na dla dzieci

 

Anat Regev Dipl. Ac. & C.H, I.A.TCM (Izrael)

 

Kraków, 17-18 marca 2018

 

Massage of infant footsZapraszamy do udziału w weekendowym warsztacie prostego chińskiego masażu Tuina w pediatrii (dla noworodków, niemowląt i dzieci do lat 7).
Dwudniowy warsztat tuina przeznaczony jest dla każdego – nie trzeba znać medycyny chińskiej.

 

W starych chińskich księgach medycznych pochodzących z okresu dynastii Song (960–1279) istnieją zapisy, które zostały zmodyfikowane w odniesieniu do małych dzieci.

Qi dziecięce funkcjonuje inaczej niż osoby dorosłej, ze względu na jego gwałtowną zmienność i ruch. Dolegliwości rozwijają się więc w odmienny sposób i prezentują inne wzorce, dlatego też metody leczenia muszą być inne. Zarówno nakłuwanie, jak i masowanie dzieci musi być szybsze i delikatniejsze. Tuina pediatryczna jest inna, jeśli chodzi o rytm, techniki i obszary zastosowania. Terapia wykorzystuje zazwyczaj szybkie techniki, takie jak Tui i Rou. Specjalna technika tuiny dla dzieci pozwala nam poruszać i przywracać właściwych dla dzieci ruch Qi bez zadawania bólu albo wywoływania uczucia dyskomfortu z powodu zabiegu. Tuina w formie zmodyfikowanej stosowana jest u dzieci do wieku 6/7 lat. Jest to łagodna i prosta, a jednocześnie bardzo skuteczna metoda.

W Chinach zarówno akupunktura, ziołolecznictwo, jak i tuina są dziedzinami, w których kształci się lekarzy medycyny chińskiej, jest też powszechnie stosowana w szpitalach i klinikach, ale w krajach zachodnich medycyna chińska wciąż nie jest zbyt popularna do leczenia dzieci i niemowląt, nawet przez ludzi, którzy sami stosują medycynę alternatywną, a jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest obawa przed stosowaniem akupunktury – metody postrzeganej jako zbyt agresywna i ingerująca dla dzieci i niemowląt.

Sposób stosowania masażu tuina u dzieci i jej specjalna technika nie jest jeszcze dobrze znana w krajach zachodnich, a powinna być pierwszą próbą terapii dzieci, natomiast u dzieci starszych powinniśmy w większym zakresie stosować nakłuwanie.

MIEJSCE KURSU:
Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5
Godziny zajęć: sobota: 10:00-13:00 i 15:00-18:00, niedziela 9:00-12:00 13:00-17:00

PROGRAM:
W czasie dwudniowego warsztatu uczestnicy szkolenia zdobywać będą wiadomości na temat tuiny pediatrycznej, poznają specjalne techniki oraz dowiedzą się jak i kiedy je stosować. Dowiedzą się również jak przeprowadzić całościową terapię za pomocą tuiny u dzieci w wieku od kilku dni do 6/7 lat, która odnosić się będzie wielu różnych objawów, takich jak: ból brzucha, wymioty, zaparcia, biegunka, gorączka, kaszel, rozdrażnienie, problemy ze snem, zimowe przeziębienia i wiele innych…

Dwa dni warsztatów obejmować będą:
1. Wprowadzenie do medycyny chińskiej i masażu tuina w pediatrii
2. Diagnozę wzorców
3. Techniki
4. Specjalne obszary, w których wykonuje się zabiegi i linie meridianów unikalne dla dzieci
5. Protokoły terapii
6. Praktykę
7. Praktyczny pokaz terapii na 1–2 dzieciach (uczestników kursu lub zaproszonych – rodzice małych pacjentów proszeni są o kontakt z organizatorami warsztatu).

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy szkolenia będą w stanie prowadzić terapię większej ilości pacjentów niż wcześniej, oraz potrafić:
1. Prowadzić terapię dzieci we własnych gabinetach
2. Prowadzić terapię dzieci, których rodzice nie chcieli, żeby leczone były za pomocą medycyny chińskiej, ponieważ obawiali się stosowania u nich nakłuwania
3. Częściej prowadzić terapię dzieci własnych lub będących członkami własnej rodziny
4. Nauczyć innych rodziców, jak kontynuować i stosować terapię u ich dzieci w domu, żeby doprowadzić zarówno do ich szybszego powrotu do zdrowia, jak i wzmocnić u rodziców poczucie wiary w to, że sami potrafią dobrze zatroszczyć się o własne dzieci w czasie, kiedy te chorują.

CENA PODSTAWOWA: 790 zł – termin wpłat do 26 stycznia 2018
Cena zniżkowa: 690 zł w przypadku wpłaty w terminie do 22 grudnia 2017 r.

Zapisy wg kolejności wpłat. Ilość miejsc jest ograniczona.
Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT (indywidualne i dla firm)

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej
, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: TUINA W PEDIATRII

Anat Regev, Dipl. Ac. & C.H, I.A.TCMANAT REGEV Dipl. Ac. & C.H, I.A.TCM po ukończeniu Broshim Campus na Tel Aviv University pracowała tam przez 5 lat jako asystent i wykładowca na Wydziale Medycyny Chińskiej. Odbyła też staże kliniczne i studia w szpitalu Guang-An-Men w Pekinie i w szpitalu Zhenjiang w Huangzhou w zakresie akupunktury, akupunktury brzucha, farmakologii chińskiej i masażu tuina.  Studiowała też klasyczną medycynę chińską u Raniego Ayala, wybitnego izraelskiego nauczyciela i praktyka klasycznej medycyny chińskiej.
Odbyła studia podyplomowe w zakresie leczenia kobiet w ciąży, połogu i po połogu, a następnie roczne studia podyplomowe Pediatrii w medycynie chińskiej u dr Gali Shtuffman i dr Juliana Scotta, w tym pediatryczny masaż tuina u Elisy Rossi.
Od 2008 roku jest asystentką na kursach akupunktury brzucha prowadzonych przez Tuvię Scotta w Izraelu i w Europie. Była koordynatorem międzynarodowych kongresów: International Congress of Chinese Medicine, które odbyły się w Izraelu w 2007 i 2012 roku.
Anat Regev prowadzi własną praktykę kliniczną w Izraelu, lecząc zarówno dzieci jaki osoby dorosłe.  Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie kliniczne oraz edukacyjne. W 2014 roku prowadziła w naszym Instytucie wraz z Tuvią Scottem kurs „Akupunktura brzucha”, a w 2015 r. pierwszy warsztat masażu Tui Na dla dzieci.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 26 stycznia 2018 r. cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników, którzy dokonali przedpłaty do dnia 26 stycznia 2018 r. szkolenie zostanie anulowane, a osoby, które dokonały wpłaty otrzymają całą wpłaconą kwotę przelewem na konto, z którego dokonały wpłaty.
Informacja o ewentualnym anulowaniu warsztatu podana zostanie także na tej stronie internetowej najpóźniej do dnia 2 lutego 2018 r.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje

  facebook