down

Koreańska Terapia Dłoni – 2

Prof. dr Jong Baik (Korea i Wielka Brytania)

KOREAŃSKA AKUPUNKTURA DŁONI –
kurs 2 stopnia

Kraków, 15-17 września 2023

Zapraszamy do udziału w trzydniowym praktycznym kursie drugiego stopnia poświęconym koreańskiej akupunkturze dłoni (KHT). Mogą w nim brać udział osoby, które odbyły kurs podstawowy KHT i już stosowały tą metodę w praktyce.
Podczas tego kursu omówiony będzie m.in. sposób obliczania konstytucji prenatalnych. To jest konstytucja z jaką rodzimy się, i jaka ma wpływ na nas przez całe życie. Oblicza się ją używając daty urodzenia i jest różna dla lewej i prawej strony ciała.
Jest to wspaniała i praktyczna umiejętność do użycia zarówno na sobie, jak i u pacjentów. Umiejętność ta powinna być wykorzystywana przy opracowywaniu planu każdej terapii.

PROGRAM KURSU:
Podczas 3-dniowego kursu omówione zostaną:
• Punkty Tylne Shu wg KHT
• Przednie punkty Mu wg KHT
• Punkty Mu ciała
• Zaawansowane testy O-ringów
• Używanie magnesów w KHT
• Konstytucje narodzinowe wg KHT
• Diagnozowanie tętna w KHT

Punkty Przednie Mu KHT:
Czym one są?
Dlaczego są używane?
Płuco, Jelito grube, Żołądek, Śledziona, Serce, Jelito cienkie, Pęcherz, Nerka, Osierdzie, San Jiao, żółć,
Pęcherzyk żółciowy, Wątroba

Punkty Tylne Shu KHT (Back Shu):
Czym one są?
Dlaczego są używane?
Punkty pleców shu i ich związek z układem nerwowym
Płuco, Jelito grube, Żołądek, Śledziona, Serce, Jelito cienkie, Pęcherz, Nerka, Osierdzie, San Jiao, Pęcherzyk żółciowy, Wątroba

Punkty KHT: Mu i Tylne Shu:
Możliwości leczenia

Diagnoza z pulsu w KHT:
Diagnoza z tętna jako metoda diagnostyczna
Puls śmierci
Temperatura ciała i tętno
4 punkty pulsu

Przygotowanie do obliczenia lewo- i prawo-stronnej konstytucji urodzeniowej:
Pięć elementów i sześć Qi
Konstytucje Un Ki
10 Niebiańskich Pni
12 Ziemskich Konarów
5 elementów i ich relacje
12 organów w TCM i TEAM
Liczby chińskie
Choroby lewej i prawej strony
Teoria struktury pozycyjnej narządów wewnętrznych
Wskaźnik rozwoju choroby
Liczne studia przypadków
Nadzorowane sesje treningowe i leczenie studentów

Jest to kurs praktyczny łączący cześć teoretyczną z pokazami i praktyką pod nadzorem wykładowcy, co umożliwi uczestnikom przejście od teorii do pełnego zastosowania w praktyce klinicznej.

MIEJSCE KURSU:
Kraków, SDH Jubilat, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna, VII piętro.
Godziny zajęć: piątek: 10:00-13:00 i 15:00-19:00, sobota 9:00-13:00 i 15:00-18:00, niedziela 9:00-12:00 13:00-16:00

CENA: 1470 zł – termin wpłat do dnia 7 sierpnia 2023 r.
Cena zniżkowa: 1290 zł
-w przypadku opłacenia całości warsztatu klinicznego w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora:
Instytut Medycyny Chińskiej
, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: KOREAŃSKA AKUPUNKTURA DŁONI, CZ.2

Ilość miejsc ograniczona ze względu na praktyczny charakter zajęć, udział wg kolejności wpłat.
Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT (indywidualne i dla firm).

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnicy seminarium otrzymują skrypty w języku polskim, a na zakończenie – zaświadczenie udziału w kursie wydane przez nasz Instytut.
Informujemy również, że w związku ze zmianą przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z marca 2019 roku), żadna szkoła czy placówka kształcenia ustawicznego prowadząca w Polsce szkolenia w zakresie medycyny chińskiej nie jest już uprawniona do wystawiania „Zaświadczeń ukończenia kursu” MEN (jeśli to dalej robią, to jest to niezgodne z obowiązującym prawem).

Prof. dr Jong Baik prowadzi szkolenia KTH od 2000 roku, a od roku 2005 ma własną placówkę edukacyjną KHT w Wielkiej Brytanii (Jong Baik Education). Wykłada też KHT w Korei Południowej, USA, a od 2013 roku także w Polsce.
Gruntowne wykształcenie jako akupunkturzysta (TCM, 5 Elementów) zdobył w Chinach (studia doktoranckie na Liaoning University of TCM) i Korei oraz w Wielkiej Brytanii (Northern College of Acupuncture w Yorku, a następnie University of Wales). Studiował m.in. pod kierunkiem mistrzów TCM (prof. Ju Bao Zhao), KHT (twórca tego systemu dr Tae Woo Yoo) i aurikuloterapii. Jego wykształcenie sinologiczne obejmuje m.in. klasyczny kanon medycyny chińskiej: I Qing (Księga przemian), Huangdi Neijing (Kanon medycyny wewnętrznej Żółtego Cesarza) oraz Nan Jing (Księga 81 trudnych przypadków). W 2016 roku uzyskał też tytuł doktora akupunktury nadany przez World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies. Jest również profesorem wizytującym Southern California University School of Oriental Medicine and Acupuncture.
Jest akredytowanym w Europie wykładowcą KHT oraz aurikuloterapii (EChim i Ear Reflex Zone Therapy). Prowadził  wykłady na Coventry University oraz University of Wales, a także zajęcia dla terapeutów z BAcC, BMAS, ATCM i AACP oraz dla British Reflexologist Association i Association of Reflexologists.
Prowadzi szkolenia związane z medycyną wschodnioazjatycką, dokumentując jej skuteczność naukowymi wynikami badań termograficznych i czynnościowego rezonansu magnetycznego.
Od ponad 15 lat współpracuje z hospicjum św. Teresy w Darlington wspomagając zespół opieki paliatywnej jako akupunkturzysta.
Prof. Jong Baik specjalizuje się w następujących mikrosystemach akupunkturowych:
– Koreańskej Terapii Dłoni (KHT)
– Aurikuloterapii (E Chim & Ear Reflex Zone Therapy),
– Sujok (Korean Hand & Foot Acupuncture)
– oraz w akupunkturze oka, nosa, stawu skokowego i nadgarstka oraz głowy.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 7 sierpnia 2023 cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników którzy dokonali przedpłaty do dnia 7 sierpnia 2023 kurs zostanie anulowany, a osoby, które dokonały wpłaty otrzymają całą wpłaconą kwotę przelewem na konto, z którego dokonały wpłaty.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com  najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 roku.

Kontakt i dodatkowe informacje:Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje