down

Etiologia i patologia chorób wg Huang Di Nei Jing

Prof. dr Li Jie (TCM Classics Research Institute, Holandia)

 

ETIOLOGIA I PATOLOGIA CHORÓB (Bing Yin i Bing Ji)
według Huang Di Nei Jing

 

– część 4. kursu

PODSTAWY KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

wg HUANG DI NEI JING

 

2-5 października 2014, Kraków

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym czterodniowym kursie wprowadzającym w teorię etiologii i patologii chorób wg klasycznego tekstu Huang Di Nei Jing – jednego z najważniejszych dzieł medycyny chińskiej. Kurs prowadzony jest przez znanego chińskiego specjalistę prof. dr Li Jie.

Kurs ten stanowi czwartą część sześcioczęściowego cyklu „Podstawy klasycznej medycyny chińskiej” odbywającego się w latach 2013-2015, mającego ułatwić głębsze zrozumienie tekstów fundamentalnych dla medycyny chińskiej.

PROGRAM:
Mechanizmy etiologii i patologii chorób są ważną częścią studiowania Huang Di Nei Jing. Umożliwia to terapeutom TMC zrozumienie i analizę chorób w ich praktyce klinicznej.
Podczas tej części kursu skupimy się głownie na Su Wen (czyli Kanonie Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza), rozdziały: 3, 19, 39, 62, 74 oraz rozdziale 66 Ling Shu. Szczególnie dokładnie studiować będziemy „19 Patologicznych Mechanizmów Huang Di Nei Jing” (Su Wen, rodział 74). Są to zawsze główne wskazówki dla dalszej analizy wszystkich teorii mechanizmów patologii w TMC.

Program kursu opierać się będzie głównie na następujących tematach:
– Znaczenie yang qi i Yin jing; uszkodzenia pięciu smaków (Su Wen, rozdział 3)
– Przemiany chorób  (Su Wen, rozdział 19)
– Qi i Krew – nadmiar i niedobór  (Su Wen, rozdział 62)
– „19 patologicznych mechanizmów” (Su Wen, rozdział 74)
– Uszkodzenia wewnętrzne oraz przyczyny i mechanizmy powstawania mas i guzów (Ling Shu, rozdział 66)

Uwaga: Podręcznikami wymaganymi podczas kursu są: „Huang Di Nei Jing, Su Wen” w tłumaczeniu Agnieszki Krzemińskiej, czyli: Kanon medycyny chińskiej Żółtego Cesarza (Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2012) oraz: Jeremy Ross, Zang Fu. Systemy narządów tradycyjnej medycyny chińskiej, tłum. Adam Kowalski (Wydawnictwo Agartha), Obie książki będą do nabycia podczas kursu.


Kurs odbędzie się w dniach 2-5 października 2014 r. w Krakowie, Al. Krasińskiego 1-3, SDH „Jubilat”, sala konferencyjna VII p.

Godziny zajęć: czwartek 10’00-19’00, piątek i sobota 9’00-18’00 (z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach 13’00-15’00), niedziela 9’00-15’00 – łącznie 32 godziny szkolenia.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.
Uczestnicy otrzymują skrypt w języku polskim.

Cena kursu: 1300 zł
Zaliczka: 600 zł.
Termin wpłaty zaliczki lub całej kwoty: do 2 września  2014 r.
Cena zniżkowa 1150 zł: w przypadku dokonania pełnej wpłaty (1150 zł) najpóźniej w terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: ETIOLOGIA I PATOLOGIA CHORÓB

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

Prof. dr Li Jie jest profesorem Shandong TCM University, jednak od 24 lat mieszka w Holandii, gdzie prowadzi własną praktykę. Wykłada w różnych krajach w Europie oraz zapraszany jest jako wykładowca na międzynarodowe konferencje i kongresy TCM. Jest współzałożycielem Qing Bai Academy oraz TCM Classics Research Institute and TCM Master Training. Zajmuje się propagowaniem klasycznej medycyny chińskiej. Jest wybitnym specjalistą m.in. w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i ginekologicznych, komplementarnego leczenia nowotworów, chorób skóry oraz stresu i zespołu chronicznego zmęczenia. Od 2012 roku jest również wykładowcą w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 1 września 2014 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 1 września 2014 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które dokonały wpłaty na kurs otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia  8 września 2014 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 8 września 2014 oznacza, że kurs odbędzie się).

 Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com