down

Egzaminy

EGZAMINY – SZKOŁA MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

 

W ramach trzyletnich studiów w Szkole Medycyny Chińskiej – Niepublicznej Szkole Policealnej konieczne jest zdanie egzaminów z wybranych przedmiotów, napisanie pracy końcowej (typu licencjackiego) oraz egzaminu końcowego.
Uwaga: egzaminy są płatne oddzielnie – cena egzaminu nie jest wliczana do ceny kursów (wystawiamy faktury również za opłaty egzaminacyjne).

Egzaminy przedmiotowe:
1. Podstawy medycyny chińskiej – egzamin roczny (obejmuje kursy prowadzone przez Adama Kowalskiego: Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang-Fu, Przyczyny chorób, Różnicowanie wzorców patologii – diagnostyka różnicowa TMC).
2. Diagnostyka TMC – egzamin z czterech klasycznych metod diagnozowania wg TMC: z wywiadu, wyglądu (twarz), pulsu i palpacji meridianów, oraz z języka – egzamin teoretyczny i praktyczny.
3. Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej (dr Agnieszka Krzemińska)
4. Podstawy akupunktury – egzamin roczny testowy oraz praktyczny i ustny (kursy: Anatomia topograficzna akupunktury, Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej, Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny).
5. Farmakologia chińska (dr Agnieszka Krzemińska) – dla osób uczących się chińskiego ziołolecznictwa.
6. Podstawy medycyny zachodniej dla terapeutów TMC – roczny, 12-częściowy kurs dotyczy osób nie mających wykształcenia ogólnego z medycyny zachodniej.

Ponadto w trakcie poszczególnych kursów możliwe są też kolokwia i krótkie sprawdziany ogłaszane wcześniej przez wykładowców. Nie są one płatne, gdyż zaliczane są do programu danego kursu.

Pisemna praca końcowa
Temat wybierany jest indywidualnie przez studenta w konsultacji z wykładowcami i dyrektorem szkoły.

Egzamin dyplomowy
Komisyjny egzamin ustny i praktyczny obejmujący m.in. analizę przypadków klinicznych.