down

Dr Hui Zhang

Dr med. Hui Zhang, Ph.D ukończył studia z zakresu medycyny chińskiej na Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Chengdu (CDUTCM) w 2011 roku specjalizując się w onkologii. W latach 2013-2017 była wykładowcą i prowadził badania naukowe jako klinicysta na CDUTCM robiąc specjalizację z psychologii TCM i uzyskując w 2017 r. stopień doktora medycyny chińskiej.
Następnie przeniósł się do Danii, gdzie regularnie dzieli się swoją wiedzą na temat medycyny chińskiej w Danii, Niemczech i różnych innych krajach europejskich. Dr Zhang aktywnie leczy pacjentów w swojej prywatnej klinice zlokalizowanej w Horsens w Danii, utrzymując jednocześnie bliskie kontakty zawodowe z badaczami w Chinach, USA i UE. Zapraszany jest też na międzynarodowe kongresy TCM jako ceniony wykładowca i klinicysta.
Dr Hui Zhang stosuje różne metody akupunktury w zależności od stanu danej osoby, w tym akupunkturę TCM, standardową akupunkturę czaszki WHO, AAP (punkt akupresury ramienia), akupunkturę mistrza Tunga (MTA), akupunkturę wojskową Pingheng, igły tłuczkowe (akupunktura taoistyczna), moxiterapię termoczułą, Tui Na (chiński Masaż Medyczny), Guasha, Bańki, elektro-akupunkturę, ziołolecznictwo chińskie, psychologię medycyny chińskiej itp. W praktyce wykorzystuje także metody oparte na dowodach naukowych (EBM).
Jego działalność badawcza i publikacyjna jest szczególnie dynamiczna i efektywna. Opublikował liczne prace naukowe: 22 w języku angielskim, 6 po niemiecku oraz 27 po chińsku. Bierze udział w licznych chińskich projektach badawczych. Wydał dwie książki: Bamai Qigong. Aarhus: Heyttu Academic Publishing, 2020, oraz Extraordinary Acupoints: Atlas of Applications. Aarhus: Heyttu Academic Publishing, 2021.