down

Diagnoza

wykładowca: Adam Kowalski, Kraków

DIAGNOZA Z TWARZY I WYGLĄDU
W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ

23-24 maja 2020, Kraków

Jednoczęściowe seminarium weekendowe zaliczane do podstaw medycyny chińskiej.

PROGRAM: Diagnoza jest nieodzowną częścią procesu leczenia, ponieważ na jej podstawie określa się wzorzec patologii, a następnie wytycza strategię leczenia, dobiera metodę leczenia i odpowiednią recepturę ziołową lub zestaw punktów akupunkturowych.
Diagnozowanie na podstawie wyglądu twarzy to część metody zwanej Oględziny (Wang), która jest jedną z tzw. Czterech Metod Diagnozowania.
Dokonując oględzin twarzy zwraca się uwagę na rodzaj i prawidłowość kolorów tam występujących, stan Shen, który manifestuje się w tym miejscu (zwłaszcza w oczach), na kształt twarzy, a także inne szczegóły. Analiza zgromadzonych w ten sposób obserwacji może stanowić niezbędne potwierdzenie przed postawieniem końcowej diagnozy, a także weryfikację spójności informacji pozyskanych za pomocą innych metod, jak choćby diagnozy z języka (to także jest część metody Oględzin), diagnozy z tętna (metoda Palpacji – Qie), czy diagnozy na podstawie wywiadu chorobowego, co w ramach Czterech Metod Diagnozowania nazywa się Przepytywaniem (Wen).
Podczas seminarium przewidziano też zajęcia praktyczne. Wskazane jest przygotowanie teoretyczne z fizjologii Zang Fu oraz znajomości wzorców patologii.

W ramach seminarium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Po zakończeniu seminarium uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenia.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy wg kolejności wpłat.
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem.

Miejsce kursu: Platforma e-learningowa ClickMeeting – zaproszenia z indywidualnym linkiem otwierającym dostęp do platformy zostaną wysłane e-mailem, (wraz z kodem/tokenem, koniecznym do zalogowania się w przypadku oglądania na smartfonie) do każdego, kto opłacił udział w webinarze. Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się i dołączenie do platformy, co najmniej 30 minut wcześniej, by sprawdzić poprawność jej działania. Na samym początku webinaru zostanie przeprowadzone krótkie szkolenie, jak najlepiej korzystać z platformy ClickMeeting.

Godziny zajęć: sobota 10:00-13:00 i 14:30-18:30; niedziela 9:00-12:30 i 14:00-16:30

CENA PODSTAWOWA: 490 zł.
Prosimy o zgłoszenia i wpłaty najpóźniej do 17 kwietnia 2020
CENA ZNIŻKOWA: 420 zł – zniżka w przypadku wpłaty całej kwoty do dnia 6 marca 2020

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT
W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymają podstawowe materiały dydaktyczne.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: DIAGNOZA Z TWARZY

Adam Kowalski, na stałe zamieszkujący w Krakowie, medycyną chińską zajmuje się już od ponad 20 lat. Wcześniej praktykował medycynę naturalną, ukończywszy 4-letni kurs Naturalnych Metod Terapii w Katowicach. Swoje wykształcenie z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej uzyskał na kursach Claude Diolosy w Krakowie: 4-letnim kursie Podstaw fizjologii i patologii oraz akupunktury i farmakologii chińskiej w latach 1997-2001. 3-letnim kursie Diagnostyka różnicowa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w latach 2008-2001, a także na kursach Ginekologia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (2006) oraz Mindmaping w TCM (2015) i Diagnoza z wywiadu, pulsu i języka w praktyce klinicznej (2016).
Przez ponad 10 lat prowadził praktykę TCM w Krakowie. Jest także aktywny jako tłumacz literatury medycyny chińskiej. Przełożył z języka angielskiego następujące książki: Zang Fu – Jeremy Ross oraz Obrazy i funkcje wybranych punktów akupunkturowych – Arnie Lade.
W Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia prowadzi kursy z podstaw medycyny chińskiej, w tematach: Fizjologia i patologia Zang Fu, Wzorce patologii Zang Fu, a ostatnio też Cztery Metody Diagnozowania.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 17 kwietnia 2020, cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników (którzy opłacili kurs) do dnia 17 kwietnia 2020, seminarium może zostać anulowane lub przesunięte na inny termin w 2020 roku. Osoby, które dokonały wpłaty zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2020 r. Osoby, którym zmiana ta nie odpowiada, mogą w takim przypadku zrezygnować z udziału w szkoleniu i otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe. Zwrot całej kwoty nastąpi oczywiście również w przypadku  anulowania kursu.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2020 r.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje