down

Diagnoza z pulsu – warsztat doskonalący

lek. med. Bartosz Chmielnicki

 

DIAGNOZA Z PULSU – warsztat doskonalący

 

Kraków, 8-9 luty 2014 r.
UWAGA! Kurs odwołany

 

 

Badanie pulsu jest jednym z podstawowych filarów rozpoznania w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Tym niemniej do nauki interpretacji pulsu konieczne jest osobiste doświadczenie i ćwiczenie. Ponieważ umiejętności tej nie da nauczyć się z książek, często traktowana jest po macoszemu we współczesnych szkołach TCM.

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty doskonalące z diagnozy z pulsu. Zajęcia przeznaczone dla osób znających już podstawy diagnozy z pulsu. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonego lekarza-akupunkturzystę, Bartosza Chmielnickiego, który poprowadzi warsztat wg autorskiej, opracowanej przez siebie metody.

Podczas warsztatów będzie można również nabyć plakaty i książkę jego autorstwa, dotyczące diagnozy z pulsu.

MIEJSCE: Dom Technika NOT, Kraków, ul. Straszewskiego 28, sala konferencyjna.
Rozpoczęcie zajęć: sobota, 8 luty 2014, godz. 10:00

PROGRAM WARSZTATÓW:
W pierwszym dniu kursu Uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać wiedzę z zakresu badania pulsu w praktyce i szkolić swoje umiejętności rozpoznawania 28 klasycznych rodzajów pulsu i diagnozowania na ich podstawie.
Drugi dzień będzie poświęcony podstawom diagnozy według 5 faz/przemian, również w oparciu o badanie pulsu.

CENA: 620 zł
Cena zniżkowa: 560 zł w przypadku opłacenia szkolenia w terminie do dnia 3 stycznia 2014.
Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są rachunki (indywidualne i na firmę).

UWAGA: Zapisy wg kolejności wpłat. Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na warsztatową formę zajęć i konieczność sprawdzania przez prowadzącego poprawności odczytów pulsów.

Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem, natomiast jednoznaczna rezerwacja miejsca na szkoleniu dopiero po dokonaniu wpłaty.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać w terminie do 14 stycznia 2014 na
Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej
, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: DIAGNOZA Z PULSU

W ramach seminarium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Po zakończeniu seminarium uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenia.

UWAGA:
1) W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 3 stycznia 2014 r. cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 17 stycznia 2014 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły zaliczkę otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 17 stycznia 2014 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 17 stycznia 2014 oznacza, że kurs odbędzie się).

 Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com