down

Diagnoza z języka – 2021 – webinar

Adam Kowalski, Kraków

DIAGNOZA Z JĘZYKA

KURS ONLINE

Diagnoza z języka, jako część Metody Oględzin, wchodzi w skład tzw. Czterech Metod Diagnozowania i – razem z diagnozą z tętna oraz wywiadem chorobowym – stanowi podstawę systemu diagnostycznego tradycyjnej medycyny chińskiej. Oględziny języka i palpacja tętna mogą być zarówno sposobem weryfikowania diagnozy postawionej na podstawie wywiadu, jak i – w przypadku dużej biegłości – samodzielnymi metodami diagnostycznymi.

Język posiada liczne połączenia wewnętrzne, zarówno z narządami Zang Fu, jak i meridianami, przez co może odzwierciedlać ich aktualny stan energetyczny. Dlatego właśnie jego oględziny są tak cenną metodą diagnostyczną. Uważa się nawet, iż w przypadku sprzeczności w obrazie stanu pacjenta, gdzie tętno przekłamuje obraz energetyczny, to język pokazuje stan faktyczny i właściwy wzorzec patologii.

Do udziału w seminarium zapraszamy zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowane; tych, którzy zetkną się z tematem po raz pierwszy, jak i tych, którzy chcą tylko powtórzyć i odświeżyć wiadomości. W programie seminarium szczegółowa teoria, jak również slajdy obrazujące omawiane zagadnienia.

W ramach seminarium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

CENA: 600 zł

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
W ramach opłaty za seminarium uczestnicy otrzymają podstawowe materiały dydaktyczne.

Opłaty za seminarium prosimy wpłacać na Konto Organizatora Kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: DIAGNOZA Z JĘZYKA – KURS ONLINE

Adam Kowalski, na stałe zamieszkujący w Krakowie, medycyną chińską zajmuje się już od ponad 20 lat. Wcześniej praktykował medycynę naturalną, ukończywszy 4-letni kurs Naturalnych Metod Terapii w Katowicach. Swoje wykształcenie z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej uzyskał na kursach Clauda Diolosy w Krakowie: 4-letnim kursie Podstaw fizjologii i patologii oraz akupunktury i farmakologii chińskiej w latach 1997-2001. 3-letnim kursie Diagnostyka różnicowa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w latach 2008-2001, a także na kursach Ginekologia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (2006) oraz Mindmaping w TCM (2015) i Diagnoza z wywiadu, pulsu i języka w praktyce klinicznej (2016).
Przez ponad 10 lat prowadził praktykę TCM w Krakowie. Jest także aktywny jako tłumacz literatury medycyny chińskiej. Przełożył z języka angielskiego następujące książki: Zang Fu – Jeremy Ross oraz Obrazy i funkcje wybranych punktów akupunkturowych – Arnie Lade.
W Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia prowadzi kursy z podstaw medycyny chińskiej, w tematach: Fizjologia i patologia Zang Fu, Wzorce patologii Zang Fu, a ostatnio też Cztery Metody Diagnozowania.

UWAGA:
W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji z zakupu w terminie do 14 dni od chwili zakupu – cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po dwóch tygodniach od daty zakupu i braku rezygnacji zostanie wysłany mailem link do nagrań kursu oraz link do pobrania skryptu w formacie pliku pdf.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje