down

Choroby neurologiczne i neurodeneracyjne wg TCM

Prof. dr Hu Kaming

 

CHOROBY NEUROLOGICZNE
I  NEURODEGENERACYJNE

przyczyny i leczenie metodami TMC

 

26-28 czerwca 2015 (piątek-niedziela)

 

Zapraszamy do udziału w trzydniowym seminarium „Choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne – etiologia oraz leczenie ziołami chińskimi i akupunkturą”, prowadzonym przez prof. dr Hu Kaminga z kliniki uniwersyteckiej Chengdu University of Traditional Chinese University (Syczuan, Chiny).

Miejsce szkolenia:
Sala konferencyjna SDH „Jubilat”, Kraków, Al. Krasińskiego 1-3, VII piętro.

Godziny zajęć:
Piątek 10’00-19’00 (z przerwą na obiad w godz. 13’00-15’00), sobota: 9:00-13:00 i 15:00-18:00, niedziela 9’00-16’00 (przerwa obiadowa w godz. 12:00-13:30) – łącznie 24 godziny szkoleniowe.

Program seminarium:

Istnieją różne rodzaje chorób neurologicznych, które można leczyć przy użyciu tradycyjnych ziół chińskich i akupunktury lub innych terapii zgodnych z TMC. Ich skuteczność została potwierdzona przez lata praktyki klinicznej.

Takie choroby jak przemijające ataki niedokrwienne (TIA, przejściowe niedokrwienie mózgu), krwotok śródmózgowy, krwotok podpajęczynówkowy, porażenie obwodowe nerwu twarzowego, neurastenia, zaburzenia pod postacią histerii, leków i niepokoju, zaburzenia depresyjne, bezsenność, padaczka, choroby neuronu ruchowego, miastenia gravis, paraliż wiotki i spastyczny, zwyrodnienie soczewkowo-wątrobowe, drżenia (m.in. móżdżkowe samoistne, choroba Parkinsona) należą do grupy powszechnie występujących chorób spotykanych w Szpitalu Klinicznym (m.in. na Oddziale Akupunktury) Chengdu University of Traditional Chinese University.

Podczas tego seminarium przedstawiona zostanie koncepcja zaburzeń neurologicznych w TCM, odpowiadające im choroby zachodnie, cechy charakterystyczne chorób, ich etiologia i patogeneza, sposoby leczenia akupunkturą, które bazuje na diagnostyce różnicowej (ustalenie wzorca patologicznego). Omówione też zostnie zapobieganie i rehabilitacja chorób neurologicznych w odniesieniu do siedmiu dolegliwości, to jest: udaru, paraliżu twarzy, syndromu depresji, bezsenności, zespołu padaczkowego, zespołu zwiotczenia, zespołu drżenia.

W porównaniu z medycyną zachodnią, TMC stanowi odrębny system medyczny. Bazując na teorii tradycyjnej medycyny chińskiej, podejmujemy różne decyzje terapeutyczne biorąc pod uwagę różnorakie wzorce, nawet jeśli pacjenci cierpią na te same choroby; czasem stosujemy takie samo leczenie u pacjentów z różnymi chorobami, biorąc pod uwagę ich identyczne manifestacje. Jest to jedna z dwóch podstawowych teorii wykorzystywanych w terapii według TMC, bazująca na diagnostyce różnicowej. Drugą jest koncepcja holistyczna. Oznacza ona, że postrzegamy ciało jako organiczną całość, coś więcej niż kilka narządów wewnętrznych i układów. Jeśli dany narząd choruje, wpłynie to na inne narządy, co ostatecznie prowadzić będzie do dysfunkcji całego organizmu. Pięć narządów zang i sześć fu jest połączonych cyklem odżywczym, ale również cyklem kontrolującym, które w chorobie mogą ulec zaburzeniu czy nawet pojawić się cykle inwazyjne.

Zarówno TMC, jak i medycyna zachodnia mają swoje wady i zalety związane z tymi systemami choroby. Powinniśmy wybrać taką teorię medyczną, żeby jak najlepiej leczyć pacjentów.

Podczas seminarium będą również diagnozowani i leczeni pacjenci, których uczestnicy mogą sami zgłosić (prosimy o jak najszybsze zgłoszenie pacjentów, wraz z opisem przypadku), ewentualnie sami mogą być również pacjentami.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim i tłumaczone jest na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Cena kursu: 1180 zł – termin wpłat do dnia 4 maja 2015 r.
Cena zniżkowa 1050 zł: w przypadku opłacenia seminarium najpóźniej w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: CHOROBY NEUROLOGICZNE

Cena seminarium nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.
Na życzenie wystawiane są rachunki.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

Prof. dr Hu Kaming jest znanym wykładowcą uniwersyteckim i kierownikiem oddziału szpitala klinicznego Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Chengdu. Jest uniwersalnym lekarzem stosującym wszystkie metody TMC. Od kilkunastu lat prowadzi też kursy medycyny chińskiej w Niemczech. W naszym Instytucie wykłada od 2014 roku.

SUPERWIZJA – dodatkowe zajęcia kliniczne z prof. dr Hu Kamingiem
W dniu 25 czerwca 2014 r. (czwartek) w godzinach 15:00-19:00 odbędzie się superwizja prowadzona przez prof. dr Hu Kaminga w Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1.
W superwizji mogą brać udział lekarze i terapeuci TMC – pierwszeństwo mają osoby zgłaszające swoich pacjentów.
Koszt udziału w superwizji: pacjent – 200 zł, lekarz/terapeuta TMC – 100 zł.
Prosimy o wcześniejsze przesłanie zgłoszeń – liczba uczestników i pacjentów bardzo ograniczona.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 4 maja 2015 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji seminarium; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika seminarium).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 4 maja 2015 seminarium może zostać odwołane. W takim przypadku osoby, które wpłaciły zaliczkę otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu seminarium podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 11 maja 2015 r. (brak informacji o anulowaniu seminarium w terminie po 11 maja 2015 oznacza, że szkolenie odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com