down

CHOROBY NEUROLOGICZNE I NEURODEGENERACYJNE

Prof. dr Sun Peilin
(Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia)

CHOROBY NEUROLOGICZNE
I NEURODEGENERACYJNE
– LECZENIE MEDYCYNĄ CHIŃSKĄ

KURS ONLINE

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej dla zaawansowanych prowadzonym autorsko przez chińskiego profesora dr Suna Peilina z Jing Ming College of Oriental Medicine w Brukseli. Podczas dwudniowego kursu omówione zostanie leczenie chorób neurologicznych i neurodegeneracyjnych medycyną chińską.

Szczegółowy program kursu:
Zaburzeniem neurologicznym jest każde zaburzenie układu nerwowego, co oznacza nieprawidłowości strukturalne, biochemiczne lub elektryczne w mózgu, rdzeniu kręgowym lub innych nerwach. Ich zaburzenie lub uszkodzenie, powodują szereg objawów, w tym objawy paraliżu, osłabienie mięśni, słabą koordynację, utratę czucia, drgawki, splątanie, ból i zmiany poziomu świadomości. Istnieje wiele rozpoznanych zaburzeń neurologicznych, niektóre stosunkowo częste, ale wiele rzadkich. Ogólnie wykazano, że obciążenie zaburzeniami neurologicznymi w ciągu ostatnich 27 lat wzrosło i prawdopodobnie wzrośnie w przyszłości z powodu starzenia się populacji i wzrostu populacji, co stwarza rosnące zapotrzebowanie na i tak już nadmiernie obciążone zasoby i usługi systemu ochrony zdrowia dla pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Istnieje pilna potrzeba poprawy profilaktyki i leczenia zaburzeń neurologicznych na całym świecie.
Według National Institute on Aging z WHO świat stoi przed bezprecedensową sytuacją: wkrótce będzie więcej osób starszych niż dzieci i więcej osób w skrajnym wieku niż kiedykolwiek wcześniej. Choroba Alzheimera jest jednym ze współczesnych problemów zdrowotnych społecznych.
Choroba neurodegeneracyjna to ogólny termin obejmujący szereg schorzeń, które głównie dotykają neurony w ludzkim mózgu, powodując problemy z ruchem (zwane ataksjami) lub funkcjonowaniem umysłowym (zwane demencją). Przykładami są choroba Parkinsona i Alzheimera itp.
We współczesnej medycynie uważa się, że neurony normalnie nie rozmnażają się ani nie zastępują, więc gdy ulegną uszkodzeniu lub umrą, nie mogą zostać zastąpione przez organizm, co oznacza, że ​​choroby neurodegeneracyjne są nieuleczalnymi i wyniszczającymi stanami, które powodują postępującą degenerację i/lub śmierć komórek nerwowych.
TCM inaczej traktuje choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne, ponieważ ma na celu zapewnienie dłuższego okresu dobrego zdrowia, trwałego dobrego samopoczucia, ograniczenia niepełnosprawności i uzależnienia od dłuższych okresów zaangażowania społecznego i produktywności. Ten weekendowy kurs skupi się głównie na zrozumieniu mechanizmów etiologii, patologii i zasad leczenia metodami TCM, a także receptur ziołowych i procedur akupunktury. Przedstawione i omówione zostaną następujące choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne:
– Zapalenie wielonerwowe
– Zapalenie mózgu
– Stwardnienie rozsiane
– Ataksja
– Porażenie Bella
– Uderzenie wiatru
– Padaczka
– Ból głowy
– Moczenie mimowolne
– Zespoły nerwowo-skórne
– Choroba Alzheimera (AD) i inne demencje.
– choroba Parkinsona (PD) i zaburzenia związane z PD.
– Dystrofia pourazowa

Cena: 1200 zł

Na życzenie wystawiamy rachunki (dla osób prywatnych lub firm).

Uczestnicy seminarium otrzymują skrypty w języku polskim – do pobrania z platformy webinarowej.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470

Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: CHOROBY NEUROLOGICZNE I NEURODEGENERACYJNE

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Prof. dr Sun Peilin jest profesorem TCM na Guangxi University of Traditional Chinese Medicine oraz Jiangxi College of Traditional Chinese Medicine – obie uczelnie w Chinach, oraz Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia. W Gandawie prowadzi własną klinikę oraz wykłada w renomowanych szkołach TCM w wielu krajach oraz zapraszany jest jako prelegent na międzynarodowe kongresy TMC. Od początku 2012 roku jest również głównym wykładowcą i doradcą programowym w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.
Prof. dr Sun Peilin jest autorem znanych książek: autorskich prac: „The Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupuncture” (jest również wydanie w języku niemieckim) i „Sports Medicine in TCM”, oraz “Management of Post-Operative Pain with Acupuncture” (razem z: Giovanni Maciocia) i “Bi Syndromes” (razem z: L. Vangermeersh).W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 4 czerwca 2021 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).

UWAGA:
W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji z zakupu w terminie do 14 dni od chwili zakupu – cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po dwóch tygodniach od daty zakupu i braku rezygnacji zostanie wysłany mailem link do nagrań kursu oraz link do pobrania skryptu w formacie pliku pdf.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje

  Zi