down

Akupunktura Jednej Igły

Donald B. Halfkenny, B. Sc, C.M.D. (Ling Shu Institute, Niemcy)

 

AKUPUNKTURA SZKOŁY JEDNEJ IGŁY

 KLASYCZNE PODEJŚCIE DO LECZENIA

 

 Praktyczne studia dla osób znających podstawy medycyny chińskiej

 

UWAGA: KURS ANULOWANY. Spróbujemy zorganizować wybrane tematy jako niezależne kursy z Donaldem Halfkennym – informacje wkrótce.

 

 

Zapraszamy do udziału w trzyletnim kursie akupunktury klasycznej, prowadzonym przez Donalda B. Halfkennego, B. Sc, C.M.D., znanego amerykańskiego akupunkturzystę.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób znający podstawy TMC, natomiast już praktykujący akupunkturzyści będą mieć okazję do udoskonalenia klinicznej efektywności poprzez wprowadzenie do codziennej praktyki technik klasycznej akupunktury Szkoły Jednej Igły.

 

Podstawą współczesnej akupunktury tradycyjnej medycyny chińskiej (TMC) są duchowe tradycje buddyzmu, jogi, taoizmu i szamanizmu oraz klasyczne teksty Ling Shu, Su Wen, Ma Jing, Ming Tang Hall, Jia Yi i Nan Jing. Wprawdzie wiele z tych klasycznych technik i teorii jest w dalszym ciągu wykorzystywanych w różnych współczesnych metodach „tradycyjnej akupunktury Dalekiego Wschodu”, to pewne istotne aspekty są zbyt często negowane lub ignorowane (co zazwyczaj wynika z niedostatecznej wiedzy).
Podczas kursu nauczane i praktycznie ćwiczone będą m.in. mało znane, a niezwykle skuteczne  techniki stosowane w rodowej tradycji Szkoły Jednej Igły (precyzyjna lokalizacja punktów, Ping Shen, trójwarstwowe nakłuwanie)

PROGRAM CAŁEGO KURSU (12 części):
–  Anatomia punktów akupunkturowych
–  Obiektywne techniki lokalizacji punktów
– Klasyczne techniki nakłuwania (szczególnie San Ci Fa czyli trójwarstwowa metoda) wzmiankowana w 7. rozdziale Ling Shu
–  Skrwawianie
–  Diagnoza z pulsu
–  Technika Gua Sha
–  Technika Akabane (współczesny wyjątek)
– Podejście Ping Shen („Droga Serca” jako metoda lecznicza) i aktywna rola Serca we wszystkich fazach procesów leczenia
–  Bezpośrednie i pośrednie techniki moksowania
– Rola i zastosowanie w codziennej praktyce stref podskórnych, meridianów luo, meridianów ścięgnisto-mięśniowych (TMM), meridianów głównych, meridianów nadzwyczajnych oraz meridianów dywergentnych (ich dróg przebiegu, punktów, patologii i leczenia)
– Praktyczne kliniczne zastosowania koncepcji Tien-Di-Ren (Niebiański, Ziemski, Ludzki) oraz ich relacje do 71 meridianów
– Koncepcja głównych, towarzyszących i dodatkowych punktów w terapii
– Jak rozwijać strategie leczenia i protokoły
– Studia przypadków (Syndromy Bi, Syndromy Wei, itd.)
– Towarzyszenie pacjentom terminalnie chorym i umierającym (podejście terapii opartej na Sercu)
– Superwizje praktyczne podczas zajęć (konkretne przypadki kliniczne) z uczestnikami kursu i pacjentami zewnętrznymi.
>>> Więcej na temat kursu

PROGRAM CZĘŚCI PIERWSZEJ (17-20 marca 2016):
Wprowadzenie do koncepcji Nieba, Ziemi i Człowieka oraz wzajemne ich relacje
– Shen
– Serce jako Cesarz i jako Regent, oraz Tan Zhong
– Różnica między Ping Shen a medytacją Serca (z, i bez przekazu praktyki)
– „Tong Shen Ming“ Xin Fa  (Droga Serca) – medyczna koncepcja leczenia znana jako “Ping Shen” lub terapią Shen za pomocą Shen.
– „De Qi“ i „kliniczne De Qi“ (lub „Dao Qi“)
– Anatomia punktu akupunkturowego
– Metoda obiektywnej lokalizacji punktu
– Klasyczne techniki nakłuwania wg Ling Shu, a w szczególności “Tian Ren Di San Ci Bu Xie” (Metoda terapii jedną igłą).

UWAGA: Wykłady i ćwiczenia dotyczące techniki PING SHEN odbędą się w dniu 3-4 pierwszej części kursu. W miarę wolnych miejsc mogą wtedy dołączyć dodatkowe osoby chcące uczyć się tylko tej techniki. Druga cześć wykładów i praktyki Ping Shen odbędzie się w dniach 1-4 grudnia 2016 podczas czwartej części kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny.
Cena szkolenia Ping Shen: 780 zł za pierwszą część.
Więcej na temat szkolenia PING SHEN: https://www.medycyna-chinska.com/ping-shen/

Kurs trwa trzy lata, po cztery czterodniowe sesje rocznie. Każda czterodniowa sesja obejmować będzie wykłady (teoria) i praktykę pod kierunkiem wykładowcy (i ewentualnie jego asystentów). Ponieważ teoria i praktyka są bezpośrednio ze sobą związane, ważnym jest, aby uczestnicy kursu mieli świadomość, że czasem będą modelami do pokazu i ćwiczenia konkretnych technik i metod oraz będą nawzajem ćwiczyć na sobie.
Ping Shen, lokalizacja punktów i klasyczne techniki oraz metody nakłuwania będą praktykowane i korygowane przez cały okres trzech lat szkolenia.

MIEJSCE ROZPOCZĘCIA KURSU:
Kraków,  SDH „Jubilat”, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna 7 piętro

Godziny zajęć: czwartek 10’00-18’00, piątek i sobota 9’00-18’00 (codziennie z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach ok. 13’00-15’00), niedziela 9’00-16’00 (z 1-godzinną przerwą obiadową o 12:00-13:00) – łącznie ok. 32 godziny szkolenia podczas każdej z sesji.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

ZASADY UDZIAŁU W KURSIE:
Ze względu na konieczność zapewnienia stabilności całego kursu, każdy z uczestników zobowiązany jest podpisać z Organizatorem umowę, w której zobowiązuje się do udziału w całym kursie i opłacenia wszystkich sesji (nawet w przypadku nieobecności).
Przed rozpoczęciem kursu konieczne jest opłacenie pierwszej i ostatniej (12-tej) sesji: kwota 1400 zł za pierwszą sesję musi być opłacona najpóźniej do dnia 29 stycznia 2016, natomiast kwota 1450 zł za sesję 12-tą – nie później niż do dnia 12 lutego 2016. Cena kolejnych sesji może nieco wzrosnąć – w zależności od inflacji, ceny sali wykładowej, cen biletów lotniczych, hotelu, kursu Euro itp. Tekst umowy można pobrać od Organizatora lub ze strony https://www.medycyna-chinska.com/wp-content/uploads/2015/12/Jedna-Igła-umowa1.pdf – prosimy o przesłanie zwrotne dwóch egzemplarzy podpisanej umowy w terminie do dnia 29 stycznia 2016.
Istnieje możliwość obniżenia ceny pozostałych sesji: od 2-giej do 11-tej: w przypadku jednorazowego opłacenia z góry sesji nr 10 i 11 – obie w kwocie 1300 zł każda (płatność kwoty 2×1300 zł czyli łącznie 2600 zł nie później, niż do 25 kwietnia 2016, czyli przed rozpoczęciem sesji 2-giej). W takim przypadku cena pozostałych sesji (począwszy od sesji drugiej) będzie niższa o 150 zł w stosunku do ceny nominalnej danej sesji – pod warunkiem, że wpłaty za daną sesję wpłyną na konto Organizatora co najmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem danej sesji. Brak opłacenia którejkolwiek z sesji w terminie do daty jej rozpoczęcia powoduje utratę zniżek.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: AKUPUNKTURA JEDNEJ IGŁY

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są rachunki.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

Terminy kolejnych sesji:
12-15 maja 2016 – część 2
30 września – 2 października 2016 – część 3
1-4 grudnia 2016 – część 4
9-12 luty 2017 – cześć 5
29 marca – 2 kwietnia 2017 – część 6
1-4 czerwca 2017 – część 7
2-5 września 2017 – część 8
26-29 października 2017 – część 9
7-10 grudnia 2017 – część 10
8-11 luty 2018 – część 11
5-8 kwietnia 2018 – część 12

Donald Halfkenny Donald B. Halfkenny B. Sc, C.M.D. jest znanym amerykańskim akupunkturzystą z 45.letnim stażem. Był asystentem takich znanych chińskich akupunkturzystów jak: dr James Tin Yau So, dr Kenneth Chang, dr Yvonne Chen. Praktykę akupunktury rozpoczął w Bostonie w 1970 roku, a od 1976 roku wykładał na różnych amerykańskich koledżach i klinikach medycyny chińskiej. W latach 1977-1980 pełnił funkcję vice-dyrektora w New England School of Acupuncture, a w latach 1975-1982 był przewodniczącym Acupunture Foundation of New England. W latach 1980-1984 pracował jako dyrektor kliniki w South End Community Health Center Acupuncture and Chinese Medical Unit Boston City Hospital.
Od 1986 roku mieszka, praktykuje i wykłada akupunkturę w Niemczech. Jest zapraszany na międzynarodowe kongresy TMC, gdzie prowadzi warsztaty i wykłady. Kieruje Ling Shu Institute w Sternberg i prowadzi praktykę akupunktury w Monachium.
Donald B. Halfkenny specjalizuje się m.in. w technice Ping Shen, Gua Sha, technice Jednej Igły oraz wspieraniu klasyczną akupunkturą osób terminalnie chorych.
Jest członkiem Intercultural Cancer Council (USA) oraz Arbeitgemienschaft für Klassiche Akupunktur und Traditionelle Chinesishe Medicine (AGTCM) i European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA).
W Instytucie Medycyny Chińskiej wykłada od 2012 roku, a jego wykłady cieszą się wielkim powodzeniem i uznaniem. Prowadzi też superwizje kliniczne w Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 29 stycznia 2016 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 29 stycznia  2016 jego rozpoczęcie zostanie przesunięte na termin kolejnej sesji:  12-15 maja 2016. W przypadku całkowitego odwołania kursu (gdyby nie udało się zebrać wystarczającej liczby uczestników do sesji w terminie 12-15 maja 2016) osoby, które dokonały wpłaty na kurs otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym przesunięciu terminu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 5 lutego 2016 r. (brak informacji o przesunięciu terminu rozpoczęcia kursu w terminie po 5 lutego 2016 oznacza, że kurs rozpocznie się w planowanym terminie).
3. Wszystkie formy nagrywania audio i wideo są zabronione (chyba, że zostanie udzielona na to zgoda wykładowcy Donalda Halfkennego i organizatorów szkolenia) pod rygorem natychmiastowego usunięcia z kursu bez odszkodowania. Wszystkie skrypty i prezentacje użyte podczas kursu są własnością intelektualną Donalda B. Halfkennego, B. Sc, C.M.D. i jako takie chronione są prawami autorskimi.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje