down

Akupunktura brzucha

Prof. dr Tianjun Wang

(London Academy of Chinese Acupuncture)

 

AKUPUNKTURA BRZUCHA

Kraków, 10-11 czerwca 2023

Akupunktura brzucha (AA – skrót od ang. Abdominal Acupuncture) została rozwinięta w Chinach w ostatnich dwóch dekadach i  jej popularność w świecie rośnie. Jest to nowa technika akupunktury wykonywana w obszarze brzucha. System AA jest innowacyjnym mikrosystemem opartym na tradycyjnej akupunkturowej teorii meridianów. Teoria AA zakłada, że system  meridianów brzucha (AMS – Abdominal Meridian System) wraz z punktem Shenque REN‑8 w jego centrum tworzy podstawowy system regulacyjny ciała człowieka.
Akupunktura brzucha jest mikrosystemem terapeutycznym,  w którym określone punkty i obszary brzucha odpowiadają  innym określonym częściom ciała. Rosnąca popularność  AA w Chinach i na zachodzie wynika ze skuteczności tej metody w leczeniu chronicznych, długotrwałych objawów takich jak ból dolnej części pleców, problemy mięśniowo-szkieletowe, zaburzenia neurologiczne, zawroty głowy, napięcie, depresja, zaburzenia trawienia i inne.
Większość punktów akupunkturowych stosowanych w AA jest już znana akupunkturzystom, gdyż są to punkty zlokalizowane na tradycyjnych meridianach przechodzących przez obszar brzucha. Obszary oddziaływania punktów akupunkturowych stosowanych w AA często określa się nakładając na brzuch obraz żółwia. Zgodnie z teorią AA głębokość nakłuwania ma znaczenie i wpłynie na wynik terapeutyczny.

Ten dwudniowy interaktywny warsztat przeznaczony dla akupunkturzystów (znających przebiegi meridianów, lokalizacje i znaczenie punktów oraz techniki nakłuwania) pozwoli nauczyć się jak zintegrować akupunkturę brzucha ze swoją dotychczasową praktyką kliniczną, umożliwiając wgląd w teoretyczne i praktyczne podstawy integracji akupunktury brzucha z własnym wykonywanym zawodem.
Uczestnictwo w warsztacie umożliwi rozwinięcie zaawansowanych praktycznych umiejętności zajmowania się pacjentem, nowych technik akupunkturowych i praktycznych nieinwazyjnych sposobów leczenia do zastosowania u klientów.
Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się  rozwinięcia teorii akupunktury brzucha, właściwości i zalet AA oraz jej umiejscowienia. Zostaną przedstawione zasady i zalecenia zabiegu AA, techniki nakłuwania i środki ostrożności. Na zakończenie przedstawione zostaną przykładowe studia przypadków objawów.

Miejsce kursu: Kraków, SDH „Jubilat”, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna, VII piętro
Godziny zajęć: sobota 10:00-19:00 (przerwa na obiad w godz. 13:00-15:00), niedziela 9:00-15:15 (bez przerwy obiadowej) – łącznie 16 godziny szkoleniowych.

Cena podstawowa: 1050– termin wpłaty do dnia 28 kwietnia 2023 r.
Cena zniżkowa: 890 zł –  wpłata całej kwoty do dnia 17 marca 2023 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: AKUPUNKTURA BRZUCHA

Uczestnicy seminarium otrzymują skrypty w języku polskim, a na zakończenie – zaświadczenie udziału w kursie wydane przez nasz Instytut.
Informujemy również, że w związku ze zmianą przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z marca 2019 roku), żadna szkoła czy placówka kształcenia ustawicznego prowadząca w Polsce szkolenia w zakresie medycyny chińskiej nie jest już uprawniona do wystawiania „Zaświadczeń ukończenia kursu” MEN (jeśli to dalej robią, to jest to niezgodne z obowiązującym prawem).

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Prof. dr Tianjun Wang ukończył w 1989 Nanjing University of Chinese Medicine (NJUCM), a w 2008 obronił tamże pracę doktorską dotyczącą leczenia depresji akupunkturą. W uniwersyteckim szpitalu tradycyjnej medycyny chińskiej w Nanjingu (JYTCMH) pracował przez 18 lat, pełniąc funkcję lekarza i dyrektora oraz klinicznego konsultanta na oddziale akupunktury, Tui Na i fizjoterapii oraz jako profesor nauczając studentów, magistrantów oraz zagranicznych studentów akupunktury na NJUCM.
W latach 2007-2014 był wykładowcą na University of East London oraz dyrektorem Acupuncture Clinic at East London University (UEL). Od 2009 r. jest członkiem Higher Education Academy (HEA), UK oraz visiting profesorem Liaoning University of TCM w Chinach. Od 2012 roku jest członkiem British Acupuncture Council, UK (BAcC) oraz zewnętrznym egzaminatorem Acupuncture Program, University of Lincoln, UK. Aktualnie jest dyrektorem London Academy of Chinese Acupuncture. Jest też wiceprezydentem Komitetu ds. Akupunktury Czaszki w World Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS) i prezydentem Institute of Scalp Acupuncture UK. Prowadzi także własną TJ Acupuncture Clinic and Brain Care Centre w Londynie.
Jest autorem ponad 50 specjalistycznych publikacji z zakresu akupunktury i leczenia depresji oraz evidence based acupuncture. Opublikował książkę „Acupuncture for Brain: Treatment for Neurological and Psychologic Disorders” (Springer 2020). Prof. dr Tianjun Wang zapraszany jest jako wykładowca na międzynarodowe kongresy TCM oraz wykłada TCM w Wielkiej Brytanii, Holandii i Polsce.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 28 kwietnia 2023 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika szkolenia).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 28 kwietnia 2023 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2023 roku (brak informacji o anulowaniu szkolenia w terminie po 5 kwietnia 2023 oznacza, że seminarium odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Polub nas na FB: https://www.facebook.com/TradycyjnaMedycynaChinska/

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje