down

8 meridianów nadzwyczajnych i kombinacje akupunkturowe

Prof. dr Li Jie (TCM Classics Research Institute, Holandia)

 

QI JING BA MAI – 8 MERIDIANÓW NADZWYCZAJNYCH

ORAZ KOMBINACJE AKUPUNKTUROWE

W NOWOCZESNEJ PRAKTYCE KLINICZNEJ

 

– część 3. kursu

PODSTAWY KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

wg HUANG DI NEI JING

 

28-31 sierpnia 2014, Kraków

Zapraszamy do udziału w kolejnym czterodniowym kursie wprowadzającym w teorię meridianów wg klasycznego tekstu Huang Di Nei Jing – jednego z najważniejszych dzieł medycyny chińskiej, prowadzonym przez znanego chińskiego specjalistę prof. dr. Li Jie.
Kurs ten stanowi trzecią część sześcioczęściowego cyklu „Podstawy klasycznej medycyny chińskiej” odbywającego się w latach 2013-2015, mającego ułatwić głębsze zrozumienie tekstów fundamentalnych dla medycyny chińskiej.

Huang Di Nei Jing (Kanon Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza) jest pierwszym klasycznym tekstem medycyny chińskiej (TCM). To księga, którą od wieków zgłębiają wszyscy praktykujący medycynę chińską, ponieważ jest uznawana za wielką podstawę medycyny orientalnej. Shang Zhong Jing napisał dzieło Shang Han Lun bazując głównie na teorii Huang Di Nei Jing; Inny z wielkich lekarzy, Sun Si Miao w swojej pracy Qian Jin Yao Fang w pierwszym zdaniu oznajmia: „ten, kto chce być znakomitym praktykiem tradycyjnej medycyny chińskiej musi dogłębnie przestudiować Huang Di Nei Jing”. Nie ulega wątpliwości, że studiowanie i zrozumienie Huang Di Nei Jing jest konieczne dla każdej osoby praktykującej tradycyjną medycynę chińską, ale ze względu na antyczne sformułowania zawarte w Huang Di Nei Jing może ona sprawiać trudność w samodzielnym studiowaniu. Dlatego w tej serii wykładów prof. Li Jie poprowadzi Państwa, aby w usystematyzowany sposób studiować i zrozumieć ten wielki kanon klasycznej medycyny chińskiej.

Wykłady w ramach całego cyklu podzielone są na następujące części:
– Ogólne wprowadzenie do Huang Di Nei Jing (omówione w październiku 2013)
– Teorie yin yang wu xing w Huang Di Nei Jing (omówione w październiku 2013)
– Teorie Zang xiang (Zang Fu) w Huang Di Nei Jing (omówione w październiku 2013)
– Teorie Jing Luo w Huang Di Nei Jing (omówione 23-26 stycznia 2014)
– 8 meridianiow nadzwyczajnych i kombinacje punktów akupunkturowych w nowoczesnej praktyce klinicznej (28-31 września 2014)
– Etiologia patologicznych mechanizmów chorób w Huang Di Nei Jing (2-5 października 2014)
– Diagnoza i różnicowanie chorób w Huang Di Nei Jing (28-31 maja 2015)
– Zasady i metody leczenia chorób w Huang Di Nei Jing (28-31 maja 2015)

– Odżywianie życia i zapobieganie chorobom w Huang Di Nei Jing (24-27 września 2015)
– Nakłuwanie punktów akupunkturowych wg Huang Di Nei Jing (24-27 września 2015)
W trakcie wykładów będą wyjaśnione ważne i trudne pytania z rozdziałów Huang Di Nei Jing, a podczas niektórych późniejszych części również studiowanie przypadków klinicznych w praktyce.

PROGRAM:
Qi Jing Ba Mai (Osiem meridianów nadzwyczajnych) jest ważnym elementem meridianologii tradycyjnej medycyny chińskiej. Qing Jing Ba Mai tworzą osiem jezior w systemie meridianów. Te jeziora odgrywają ważną rolę w gromadzeniu Qi i Krwi (Xue) oraz w regulacji  wszystkich narządów pełnych i pustych (Zang Fu), a także w regulacji pozostałych meridianów.
Z uwagi na względy historyczne i nieścisłości w tłumaczeniu literatury w nauczaniu tradycyjnej medycyny chińskiej na Zachodzie powstało wiele niejasności i nieporozumień w tym temacie.
W trakcie tego kursu koncepcja ośmiu meridianów nadzwyczajnych zostanie szczegółowo omówiona z perspektywy klasycznych tekstów źródłowych medycyny chińskiej, takich jak:
Huang Di Nei Jing („Kanon Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza”),
Nan Jing („Klasyka trudnych przypadków”)
Zhen Jiu Da Quan („Znamienita kolekcja akupunktury i moksybucji”)
Qi Jing Ba Mai Kao („Studium ośmiu meridianów nadzwyczajnych”).
Omówiona  będzie fizjologia i patologia Ba Mai oraz zastosowania kliniczne. Zostaną również wyjaśnione nieporozumienia i niejasności dotyczące teorii Qi Jing Ba Mai, które pojawiły się w przeszłości w edukacji tradycyjnej medycyny chińskiej na Zachodzie.
Druga część kursu poświęcona będzie nauce tworzenia dobrych kombinacji punktów akupunkturowych zgodnie z perspektywą klasycznej TMC. Zostaną przedstawione metody i strategie zabiegu akupunkturowego zarówno w teorii jak i w praktyce.

Uwaga: Podręcznikami wymaganymi podczas kursu są: „Huang Di Nei Jing, Su Wen” w tłumaczeniu Agnieszki Krzemińskiej, czyli: Kanon medycyny chińskiej Żółtego Cesarza (Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2012) oraz: Jeremy Ross, Zang Fu. Systemy narządów tradycyjnej medycyny chińskiej, tłum. Adam Kowalski (Wydawnictwo Agartha), Obie książki będą do nabycia podczas kursu.

Kurs odbędzie się w dniach 28-31 sierpnia 2014 r. w Krakowie, w Hotelu Europejskim, ul. Lubicz 5, w pobliżu dworca PKP.

Godziny zajęć: czwartek 10’00-19’00, piątek i sobota 9’00-18’00 (z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach 13’00-15’00), niedziela 9’00-15’00 – łącznie 32 godziny szkolenia.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Cena kursu: 1300 zł
Zaliczka: 600 zł. Termin wpłaty zaliczki lub całej kwoty: do 11 lipca 2014 r.
Cena zniżkowa 1150 zł: w przypadku dokonania pełnej wpłaty (1150 zł) najpóźniej w terminie do dnia 13 czerwca 2014 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: MERIDIANY BA MAI

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są rachunki.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

Prof. dr Li Jie jest profesorem Shandong TCM University, jednak od 24 lat mieszka w Holandi, gdzie prowadzi własną praktykę. Wykłada w różnych krajach w Europie oraz zapraszany jest jako wykładowca na międzynarodowe konferencje i kongresy TCM. Jest współzałożycielem Qing Bai Academy oraz TCM Classics Research Institute and TCM Master Training. Zajmuje się propagowaniem klasycznej medycyny chińskiej. Jest wybitnym specjalistą m.in. w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i ginekologicznych, komplementarnego leczenia nowotworów, chorób skóry oraz stresu i zespołu chronicznego zmęczenia. Od 2012 roku jest również wykładowcą w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 11 lipca 2014 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 11 lipca 2014 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które dokonały wpłaty na kurs otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 21 lipca 2014 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 21 lipca 2014 oznacza, że kurs odbędzie się).

 Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com