down

Taoistyczna technika Chu Zhen

Dr Hui Zhang
(Chiny i Dania)

WPROWADZENIE DO TAOISTYCZNEJ TECHNIKI CHU ZHEN
Zastosowania nieinwazyjnych „igieł” tłuczkowych

Kraków, 8-9 lutego 2025

Zapraszamy do udziału w unikalnym dwudniowym praktycznym kursie poświęconym starożytnej tradycji taoistycznej tradycji Chu Zhen z pogranicza akupunktury oraz masażu
z wykorzystaniem tzw.
nieinwazyjnych igieł tłuczkowych (ang. pestle needle).

Kurs przeznaczony jest dla akupunkturzystów oraz studentów TMC znających podstawy akupunktury.

Terapia tłuczkiem (Chu Zhen, ang. pestle needle), będąca połączeniem akupunktury i masażu, jest niezwykłą, nieinwazyjną metodą mającą na celu stymulację określonych punktów akupunkturowych za pomocą specjalistycznych instrumentów i skrupulatnych technik manipulacyjnych.

Terapia ta, zakorzeniona w bogatych starożytnych tradycjach medycyny taoistycznej i Dao Ying (praktyki prowadzenia Qi), została ponownie odkryta w latach 70. XX wieku przez profesora Li Zhongyu (李仲愚 1920-2003) z Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Chengdu.

Jej początki sięgają przodków profesora Li, których uczył taoistyczny mistrz Ru Huan ze świętej góry Wudang, co stanowi tradycję kontynuowaną przez 16 pokoleń. Obecnie ta terapia „igłowa” jest rozpoznawana daleko poza swymi korzeniami w Syczuanie i cieszy się światowym uznaniem ze względu na wybitne korzyści terapeutyczne.

Terapia ta jest innowacyjnym rozwinięciem techniki „dziewięciu igieł”, starożytnej koncepcji opisanej w „Klasyce chorób wewnętrznych Żółtego Cesarza” (Huangdi Neijing). Umiejętnie łączy igłowanie z masażem, opierając swoje praktyki na starożytnej chińskiej filozofii meridianów i kolaterali. Opiera się na synergicznej stymulacji punktów akupunkturowych i meridianów, ukazując głębokie korzenie terapii w tradycyjnej chińskiej teorii medycyny.

Terapia Chu Zhen wykorzystuje cztery specjalnie zaprojektowane nieinwazyjne mosiężne narzędzia, które definiują jej unikalne podejście:

A. Qiyaohunyuanchu, czyli Siedmiozębny Tłuczek, pozwalający na zróżnicowaną stymulację;

B. Wuxingsantaichu, czyli Tłuczek Trzy- i Pięciozębny, przeznaczony do wszechstronnych zastosowań;

C. Jingangchu: Tłuczek Wadżry, znany ze swojego skoncentrowanego działania;

D. Kuixinbi: Tłuczek do ołówka, idealny do precyzyjnych interwencji.

W terapii wyróżnia się dwa specyficzne typy układów akupunkturowych: Bazhen i Hechelu.

Punkty Bazhen tworzą złożony wzór, składający się z centralnego punktu otoczonego trzema koncentrycznymi okręgami, z których każdy zawiera szereg punktów rozmieszczonych w oparciu o starożytny układ 8 trygramów

Z drugiej strony układ Hechelu opisuje siedem linii przecinających tył i przód ciała, oferując plan ukierunkowanych interwencji terapeutycznych:

Techniki manipulacji:

Istota terapii igłą tłuczkową polega na różnorodnych technikach manipulacyjnych, m.in

1. masaż obrotowy (Yunzhuan)

2. głaskanie pionowe (Shengjiang)

3. delikatne pukanie (Diankou)

4. rytmiczne naciskanie i zwalnianie (Kaihe)

5. celowe oddzielanie (Fenli).

Każda technika stosowana jest z odpowiednią intencją i precyzją, mającą na celu maksymalizację efektu terapeutycznego poprzez staranną stymulację punktów akupunkturowych i meridianów.

Terapia Chu Zhen jest świadectwem trwałego unikalnego dziedzictwa tradycyjnej medycyny chińskiej, połączenia starożytnej mądrości i nowoczesnej praktyki, która nadal zapewnia głębokie korzyści lecznicze. Jego bogata historia w połączeniu ze skomplikowanym zrozumieniem meridianów organizmu sprawia, że ​​jest to fascynujący przedmiot badań naukowych i cenne narzędzie w holistycznym repertuarze dotyczącym zdrowia.

Program kursu:

1) Wprowadzenie do Chu Zhen: historia, charakterystyka, badania

2) Mechanizm: szczegółowe wyjaśnienie zasad działania techniki Chu Zhen

3) Techniki „igłowania” czterema rodzajami igieł tłuczkowych

4) Praktyczna lokalizacja punktów, wskazanie, kombinacja punktów

5) Zastosowanie i protokoły kliniczne

6) Studium przypadku i dyskusja

Podczas kursu będzie wiele demonstracji techniki Chu Zhen przez wykładowcę i dużo czasu na pytania i odpowiedzi, a także na nadzorowane praktyczne sesje treningowe.

Jest to kurs praktyczny łączący cześć teoretyczną z pokazami i praktyką pod nadzorem wykładowcy, co umożliwi uczestnikom przejście od teorii do pełnego zastosowania w praktyce klinicznej tak, by móc już w poniedziałek po kursie móc rozpocząć stosowanie tej techniki.

Miejsce kursu:
Kraków, SDH „Jubilat”, Kraków, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna, VII piętro

CENA: 1700 zł – płatne najpóźniej do dnia 3 stycznia 2025 roku.

Cena zniżkowa: 1470 zł, w przypadku opłacenia całości kursu w terminie do dnia 29 listopada 2024 roku.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora:Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: Taoistyczna technika Chu Zhen

Ilość miejsc ograniczona ze względu na praktyczny charakter zajęć, udział wg kolejności wpłat.
Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT (indywidualne i dla firm).
Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.
Uczestnicy kursu otrzymują skrypty w języku polskim, a na zakończenie zaświadczenie udziału w kursie.

Dr med. Hui Zhang, Ph.D ukończył studia z zakresu medycyny chińskiej na Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Chengdu (CDUTCM) w 2011 roku specjalizując się w onkologii. W latach 2013-2017 była wykładowcą i prowadził badania naukowe jako klinicysta na CDUTCM robiąc specjalizację z psychologii TCM i uzyskując w 2017 r. stopień doktora medycyny chińskiej.
Następnie przeniósł się do Danii, gdzie regularnie dzieli się swoją wiedzą na temat medycyny chińskiej w Danii, Niemczech i różnych innych krajach europejskich. Dr Zhang aktywnie leczy pacjentów w swojej prywatnej klinice zlokalizowanej w Horsens w Danii, utrzymując jednocześnie bliskie kontakty zawodowe z badaczami w Chinach, USA i UE. Zapraszany jest też na międzynarodowe kongresy TCM jako ceniony wykładowca i klinicysta.
Dr Hui Zhang stosuje różne metody akupunktury w zależności od stanu danej osoby, w tym akupunkturę TCM, standardową akupunkturę czaszki WHO, AAP (punkt akupresury ramienia), akupunkturę mistrza Tunga (MTA), akupunkturę wojskową Pingheng, igły tłuczkowe (akupunktura taoistyczna), moxiterapię termoczułą, Tui Na (chiński Masaż Medyczny), Guasha, Bańki, elektro-akupunkturę, ziołolecznictwo chińskie, psychologię medycyny chińskiej itp. W praktyce wykorzystuje także metody oparte na dowodach naukowych (EBM).
Jego działalność badawcza i publikacyjna jest szczególnie dynamiczna i efektywna. Opublikował liczne prace naukowe: 22 w języku angielskim, 6 po niemiecku oraz 27 po chińsku. Bierze udział w licznych chińskich projektach badawczych. Wydał dwie książki: Bamai Qigong. Aarhus: Heyttu Academic Publishing, 2020, oraz Extraordinary Acupoints: Atlas of Applications. Aarhus: Heyttu Academic Publishing, 2021.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 3 stycznia 2025 cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników którzy dokonali wpłaty do dnia 3 stycznia 2025 kurs zostanie anulowany, a osoby, które dokonały wpłaty otrzymają całą wpłaconą kwotę przelewem na konto, z którego dokonały wpłaty.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 10 stycznia 2025 roku.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje

  Zi