down

Prowadzenie praktyki i kontakt z pacjentem

image_pdfimage_print

dr Marek Kalmus
Centrum Medycyny Chińskiej, Kraków

 

PROWADZENIE PRAKTYKI,
PRZEPISY, UBEZPIECZENIE
I KONTAKT Z PACJENTEM

 

26 stycznia 2019, Kraków

 

Zapraszamy do udziału w jednodniowym kursie kończącym roczny kurs „Podstawy akupunktury”.

Kurs ten powiązany jest z egzaminem praktycznym i teoretycznym z podstaw akupunktury odbywającym się dzień później, czyli w niedzielę 27 stycznia 2019 roku.

 

PROGRAM KURSU:                                                       

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla uczestników rocznego kursu Podstawy akupunktury, ale również dla wszystkich rozpoczynających praktykę zawodową oraz już ją prowadzących, ale chcących dowiedzieć się więcej na temat regulacji prawnych, bezpieczeństwa, ubezpieczenia, promocji gabinetu itp.

Omówione i rozwinięte zostaną następujące tematy:

 1. Medycyna chińska jako system światowy (WHO, ETCMA, WFAS i in.)
 2. Aktualne przepisy prawne i związki z państwowymi instytucjami regulującymi działalność
 3. Zasady prowadzenia praktyki
 4. Rejestracja pacjentów
 5. Organizacja gabinetu lub wielogabinetowej przychodni TMC
 6. Obowiązki i przepisy związane z ochroną danych osobowych (RODO)
 7. Komunikacja społeczna: terapeuty/lekarza i recepcji z pacjentem
 8. Promocja: gabinetu, kompetencji terapeuty, możliwości medycyny chińskiej
 9. Znaczenie i budowanie właściwego wizerunku lekarza/terapeuty TMC
 10. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – nie tylko jako ustawowy obowiązek,
 11. Praktyka – inne uwagi i przydatne rady,
 12. Pierwsza pomoc i relacje z medycyną zachodnią,
 13. Relacje środowiskowe: w obrębie środowiska TMC i z terapeutami innych systemów oraz z lekarzami medycyny zachodniej,
 14. Członkostwo w PTTMC: wymagania, korzyści i szanse na przyszłość
 15. Ubezpieczenie OC terapeuty TMC,
 16. Kwestie etyczne związane z praktyką.
 17. Medycyna chińska jak bezpieczny system medyczny
 18. Tradycyjna Medycyna Chińska jako Medycyna Oparta na Dowodach (EBM)
 19. Medycyna chińska (szczególnie akupunktura) a zastrzeżenia niektórych kręgów kościoła katolickiego.
 20. Medycyna chińska a medycyna integracyjna

Miejsce: SDH „Jubilat”, sala konferencyjna, VII piętro (wejście do administracji), Al. Krasińskiego 1-3, Kraków.

Kurs „Prowadzenie praktyki i kontakt z pacjentem” – łącznie 8 godzin szkolenia, odbędzie się w sobotę 26 stycznia 2019 w godzinach 10:00-19:00 (z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach 13:00-15:00).

Egzamin z podstaw akupunktury odbędzie się 27 stycznia 2019, w niedzielę, w godzinach 9:00-16:00 (z przerwą na obiad w godz. 12:00-13:00)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu: wystawione przez Instytut Medycyny Chińskiej, oraz zaświadczenia MEN.
Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają odrębne zaświadczenia: Dyplom Instytutu Medycyny Chińskiej ukończenia rocznego kursu „Podstawy akupunktury” oraz zaświadczenie MEN.

Cena kursu wraz z egzaminem (łącznie 2 dni): 490 zł
Zaliczka: 200 zł.
Cena dla osób biorących udział tylko w jednodniowym wykładzie (nie zdających egzaminu): 250 zł.
Termin wpłaty zaliczki lub całej kwoty: do 4 stycznia 2019 r.
Cena zniżkowa 430 zł: w przypadku dokonania pełnej wpłaty (430 zł) najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: EGZAMIN I KURS PRAKTYKA I KONTAKT Z PACJENTEM (lub tylko: KURS PRAKTYKA I KONTAKT Z PACJENTEM)

Cena egzaminu i kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
W cenie opłaty za kurs uczestnicy otrzymają skrypt w języku polskim.

M-Kalmus_2Głównym obszarem zainteresowań Marka Kalmusa są: medycyna chińska, studia tybetańskie oraz problematyka międzykulturowa.
Od 1981 roku zajmuje się studiami tybetańskimi, badając m.in. dawne rytuały medyczne i szamańskie. Praca doktorska Tybetański rytuał Pho-bar rdo-gchog (Ceremonia „rozbicia kamienia na brzuchu”) obroniona w Instytucie Religioznawstwa UJ dotyczyła unikalnego rytuału z pogranicza medycyny i religii.
W 1986 roku rozpoczął naukę medycyny chińskiej u zachodnich, chińskich i polskich nauczycieli. Odbył pięć wyjazdów studyjnych do Chin (Nanning Chinese Medicine University, Chengdu University of TCM, Guangzhou University of TCM, oraz Shanghai University of TCM (gdzie w 2018 r. równieź wykładał).
Od 1990 roku prowadzi w Krakowie szkołę TMC – aktualnie pod nazwą Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia. Jest współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym Centrum Medycyny Chińskiej – dużej przychodni TMC w Krakowie. Był też założycielem i prezesem, a od 2018 r. jest prezesem honorowym Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (PTTMC). Działa też na forum European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA). Był też inicjatorem i dyrektorem Międzynarodowego Kongresu Medycyny Chińskiej w Krakowie w latach 2016-2017. Od grudnia 2017 jest członkiem Komitetu Wykonawczego World Federation of Acupuncture and Moxibution Society (WFAS) z siedzibą w Pekinie.
Niekiedy wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim: w Instytucie Religioznawstwa, w Collegium Medicum UJ (Wydział Farmacji – Wprowadzenie do farmakologii medycyny chińskiej), Instytutcie Bliskiego i Dalekiego Wschodu (w ramach studiów podyplomowych – Systemy medyczne Chin) oraz na Porównawczych Studiach Cywilizacji (kurs Wielkie systemy medyczne Wschodu).
Wydał książkę z zakresu medycyny chińskiej: C. Diolosa, M. Kalmus, Chiny, kuchnia… tajemnice medycyny (1991, 1992, 1993). Jest też autorem książek z zakresu studiów tybetańskich: praca z zakresu psychologii i filozofii buddyzmu tybetańskiego: Świadomość zwyczajna, świadomość przebudzona (1995), album: Tybet. Wyprawy marzeń (2007), monografia: Tybet, legenda i rzeczywistość (1999, 2008, 2009) zawiera również rozdział poświecony medycynie tybetańskiej.
Publikuje artykuły m.in. z zakresu medycyny orientalnej, oraz relacji: medycyna klasyczna a alternatywna i komplementarna. Prowadzi też intensywną działalność popularyzatorską w dużym stopniu dotyczącą medycyny chińskiej (wykłady popularno-naukowe, wywiady w radiu i telewizji itp.).

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 5 stycznia 2019 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 5 stycznia 2019 r. kurs ten może zostać odwołany. W przypadku odwołania kursu osoby, które dokonały wpłaty na kurs otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym o zmianie terminu lub anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 12 stycznia 2019 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 12 stycznia 2019 r. oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-301
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Treść wiadomości