down

Numerologia

image_pdfimage_print

Prof. Elisabeth Rochat de La Vallee

(Paris Ricci Institute oraz Ecole Europeenne d’Acupuncture, Francja)

 

Numerologia w klasycznych tekstach chińskich i ich zastosowanie w medycynie chińskiej

 

12-13 września 2020

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu drugiego stopnia prowadzonym autorsko przez prof. Elisabeth Rochat de La Vallée, światowej sławy sinolożkę i specjalistkę klasycznej medycyny chińskiej. Symboliczna wartość liczb w klasycznych tekstach chińskich i ich zastosowanie w medycynie ułatwia zrozumienie i naukę medycyny chińskiej. Znajomość chińskiej numerologii też przydatna w niektórych systemach diagnostyki TMC.

Miejsce kursu:
Kraków, ul. Straszewskiego 28, Dom Technika NOT

Godziny zajęć:
Sobota 10’00-13’00 i 15’00-19’00,  niedziela 9’00-12’00 i 13’15-16’15

Program kursu:
Liczby odgrywają znaczącą rolę w klasycznych tekstach chińskich. Wskazują bardziej jakość niż ilość. Systematyczne odwoływanie się do numerologii pomaga pamiętać o strukturze dyskursu, jednocześnie określając procesy życiowe. Liczby pokazują rozwój, nie tracąc z oczu jedności, która jest naturą życia.
Dzięki poznaniu chińskiej symboliki liczb lepiej zrozumiemy znaczenie chińskich medycznych pojęć związanych z liczbami: Potrójny Ogrzewacz, Pięć Elementów, pięć zang, sześć fu, siedem emocji, osiem niezwykłych meridianów i dwanaście zwykłych meridianów, itd.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnicy kursu otrzymają skrypty w języku polskim, a na zakończenie – zaświadczenia MEN-owskie i zaświadczenia Instytutu Medycyny Chińskiej potwierdzające udział w kursie.

Cena podstawowa: 850 zł
Zaliczka: 400 zł – wpłata zaliczki lub całej kwoty nie później niż do dnia 17  lipca 2020
Cena zniżkowa: 750 zł – wpłata nie później niż do dnia 12 czerwca 2020

Na życzenie wystawiamy faktury bez VAT (dla osób prywatnych lub firm).

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: NUMEROLOGIA TMC

 

Elisabeth Rochat de la Vallée urodziła się w 1949 roku w Paryżu. Studiowała chińską literaturę klasyczną i filozofię oraz wyspecjalizowała się w klasycznej literaturze medycyny chińskiej. Współpraca ze światowej sławy sinologami: ks. Claude Larre († 2001) i dr Jean Schatz († 1984) prowadząc wspólne badania na temat chińskiego myślenia i medycyny chińskiej. Współzałożycielka Paris Ricci Institute (1971), Europejskiej Szkoły Akupunktury (EEA – 1975), Ricci Association for the Chinese-French Grand Dictionary (1987). Były sekretarz generalny Instytutu Ricci i EOG, były redaktor naczelny chińsko-francuskiego słownika Grand Ricci (7 tomów, opublikowany w 2001 r.).

Dziekan i starszy wykładowca Europejskiej Szkoły Akupunktury. Prowadzi wykłady na temat starożytnej chińskiej filozofii i klasycznych tekstów medycznych we Francji, a także w kilku krajach europejskich i amerykańskich – w tym w Polsce. Zapraszana jest jako wybitny autorytet na międzynarodowe kongresy medycyny chińskiej. Autorka licznych książek, broszur, artykułów (tłumaczenia na angielski, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski, hebrajski, polski, szwedzki).

 UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 17 lipca 2020 cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 17 lipca 2020 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie. Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu lub przeniesieniu go na inny termin podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 24 lipca 2020 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 24 lipca 2020 oznacza, że kurs odbędzie się).
3. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Treść wiadomości

Zi