down

Choroby psychosomatyczne

Prof. dr Sun Peilin
(Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia)

Leczenie zaburzeń i chorób psychosomatycznych w medycynie chińskiej

3-4 października 2020
Webinar online

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu trzeciego stopnia prowadzonym autorsko przez chińskiego profesora dr Suna Peilina. Choroby psychosomatyczne to temat niezwykle ważny współcześnie w kontekście m.in. powszechnego życia w stresie (praca, polityka, relacje międzyludzkie itp.) i niewłaściwego trybu życia.

Miejsce kursu:
Platforma internetowa ClickMeeting – osoby mające opłacony udział w kursie otrzymują dzień wcześniej mailem link wraz indywidualnym tokenem do zalogowania się.

Godziny zajęć:
Sobota 10’00-19’00 (z przerwą na obiad w godz. 13’00-15’00), niedziela 9’00-15’00 (bez przerwy obiadowej) – łącznie 16 godzin szkoleniowych.

Program kursu:
Tradycyjna medycyna chińska przykłada dużą wagę do wpływu emocji na powstawanie i rozwój jakichkolwiek zaburzeń czy chorób. Chociaż tradycyjnie siedem emocji jest przypisanych do pięciu narządów Zang, jest również wiele innych emocji, które mogą wywołać i pogorszyć stan chorobowy. Dlatego ich szczegółowa i dogłębna analiza może w znacznym stopniu przyczynić się do zakończonego powodzeniem zabiegu akupunkturowego.
Dogłębna analiza oznacza fundamentalne zrozumienie przyczyn powstawania poszczególnych emocji, rodzaju sytuacji w jakich te emocje się tworzą, konsekwencji jakie te emocje wywołują oraz jakie możemy zastosować procedury i sposoby radzenia sobie z tymi emocjami.
W tradycyjnej medycynie chińskiej występują rozmaite schorzenia i zaburzenia wywołane czynnikami psychicznymi i emocjonalnymi, na przykład:
– bóle głowy
– bezsenność
– ataki paniki
– niepokój
– pobudzenie psycho-ruchowe
– brak poczucia pewności siebie
– hiperwentylacja
– zaburzenia afektywne dwubiegunowe
– zespół bólowy
– anoreksja i bulimia
– nieotrzymanie moczu
– nadczynność tarczycy
– nowotwory
– depresja (schizofrenia)
– autyzm, etc.
i wiele więcej schorzeń o podłożu psychicznym i emocjonalnym, które spotykamy w praktyce klinicznej.
Różnicowanie syndromów, oraz indywidualne podejście do pacjenta to kluczowa różnica między podejściem TMC, a medycyny zachodniej.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnicy kursu otrzymają skrypty w języku polskim, a na zakończenie – zaświadczenia MEN-owskie i zaświadczenia Instytutu Medycyny Chińskiej potwierdzające udział w kursie.

Cena podstawowa: 850 zł
Zaliczka: 400 zł – wpłata zaliczki lub całej kwoty nie później niż do dnia 11 września 2020.
Cena zniżkowa: 750 zł – wpłata nie później niż do dnia 26 czerwca 2020.

Na życzenie wystawiamy faktury bez VAT (dla osób prywatnych lub firm).

Uczestnicy kursu mogą zgłosić organizatorowi pacjentów (maksymalnie trzech) do publicznego zdiagnozowania, omówienia i zaproponowania terapii podczas kursu (e-mailem: kursy@medycyna-chinska.com lub mkalmus@medycyna-chinska.com) pacjenci muszą wyrazić pisemną zgodę na publiczne badanie online (pokazanie twarzy, języka, upubliczniony wywiad) – szczegóły do omówienia telefonicznie z organizatorem.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE

Prof. dr Sun Peilin jest profesorem TCM na Guangxi University of Traditional Chinese Medicine oraz Jiangxi College of Traditional Chinese Medicine – obie uczelnie w Chinach, oraz Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia. W Gandawie prowadzi własną klinikę oraz wykłada w renomowanych szkołach TCM w wielu krajach oraz zapraszany jest jako prelegent na międzynarodowe kongresy TMC. Od początku 2012 roku jest również głównym wykładowcą i doradcą programowym w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.
Prof. dr Sun Peilin jest autorem znanych książek: autorskich prac: „The Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupuncture” (jest również wydanie w języku niemieckim) i „Sports Medicine in TCM”, oraz “Management of Post-Operative Pain with Acupuncture” (razem z: Giovanni Maciocia) i “Bi Syndromes” (razem z: L. Vangermeersh).

 UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 11 września 2020 cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 11 września 2020 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie. Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu lub przeniesieniu go na inny termin podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 18 września 2020 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 18 września 2020 oznacza, że kurs odbędzie się).
3. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Nr telefonu*

Temat

Dodatkowe informacje

Zi