down

Znaczenie punktów akupunkturowych

Prof. dr Jong Baik
(Korea i Wielka Brytania)

CZYM JEST PUNKT?
Ważne punkty akupunkturowe:
klasyfikacja, znaczenia i zastosowania

15-17 września 2023, Kraków

Zapraszamy do udziału w trzydniowym praktycznym kursie poświęconym omówieniu chińskiego znaczenia istotnych punktów akupunkturowych. Pozwoli to głębiej zrozumieć działanie punktów akupunkturowych i podnieść praktykę na wyższy poziom.

Wszystkie punkty nie zostały nazwane przypadkowo; każdy ma głębokie znaczenie
(Qian Jin Yi Fang)

Zrozumienie znaczenia nazwy punktu jest niezwykle przydatne dla praktyków i studentów, którzy chcą zdobyć głębszą wiedzę na temat tradycji akupunktury, gromadzonej przez długą historię. Głębsze zrozumienie nazw punktów może również prowadzić do znaczącego udoskonalenia diagnostyki i leczenia pacjentów.

PROGRAM KURSU:
I. Wstęp
II. Klasyfikacja nazw punktów
1. Metoda metaforyczna
2. Metoda piktograficzna
3. Złożona metoda ideograficzna
4. Faktyczna metoda opisowa
5. Podstawy nazywania punktu
a. Punkty Wan 脘
b. Punkty Jian 肩
c. Punkty Nao 臑
d. Punkty Tian 天
e. Punkty Shui 水
f. Punkty Yin 陰
g. Punkty Feng 風
h. Punkty Yang 陽
i. Punkty Shen 神
j. Trzynaście punktów ducha Sun Si-Miao 孫思邈 十三鬼穴
6. Na podstawie podstawowych działań i wskazań punktu
7. Na podstawie terminu anatomicznego
8. Oparty na podziale części ciała na regiony Yin i Yang
9. Na podstawie przepływu w kanale
III. Każdy kanał zostanie omówiony pod kątem:
1. Przebiegu głównej ścieżki
2. Funkcji
3. Znaczenia organu według chińskiego ideogramu
4. Ważne punkty — wyjaśnienie nazwy punktu i działań

Trzydniowy kurs zorientowany jest na praktykę: oprócz części wykładowych odbędą się sesje praktyczne pod nadzorem wykładowcy i pokazy. Będzie też czas na zadawanie pytań.
Celem szkolenia nie jest omówienie obszernej teorii, ale umożliwienie praktykom ukończenie kursu z szeregiem umiejętności, które będą mogli natychmiast zastosować w praktyce we własnej klinice, natomiast adepci TCM będą znacznie głębiej rozumieć znaczenie i działanie kursów, co przełoży się w przyszłości na jakość ich praktyki.


Miejsce kursu: Kraków, SDH Jubilat, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna, VII piętro.
Godziny zajęć: piątek: 10:00-13:00 i 15:00-19:00, sobota 9:00-12:30 i 14:30-18:00, niedziela 9:00-12:00 13:00-16:00.

Cena: 1450 zł – płatne najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2023.
Cena zniżkowa: 1280 zł – płatne najpóźniej do dnia 16 czerwca 2023.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na Konto Organizatora:
Instytut Medycyny Chińskiej
, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: ZNACZENIE PUNKTÓW AKUPUNKTUROWYCH

Ilość miejsc ograniczona ze względu na praktyczny charakter zajęć, udział wg kolejności wpłat.
Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT (indywidualne i dla firm).

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnicy seminarium otrzymują skrypty w języku polskim, a na zakończenie – zaświadczenie ukończenia kursu wystawione przez Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia.

Prof. dr Jong Baik prowadzi szkolenia KTH od 2000 roku, a od roku 2005 ma własną placówkę edukacyjną KHT w Wielkiej Brytanii (Jong Baik Education). Wykłada też KHT w Korei Południowej, USA, a od 2013 roku także w Polsce.
Gruntowne wykształcenie jako akupunkturzysta (TCM, 5 Elementów) zdobył w Chinach (studia doktoranckie na Liaoning University of TCM) i Korei oraz w Wielkiej Brytanii (Northern College of Acupuncture w Yorku, a następnie University of Wales). Studiował m.in. pod kierunkiem mistrzów TCM (prof. Ju Bao Zhao), KHT (twórca tego systemu dr Tae Woo Yoo) i aurikuloterapii. Jego wykształcenie sinologiczne obejmuje m.in. klasyczny kanon medycyny chińskiej: I Qing (Księga przemian), Huangdi Neijing (Kanon medycyny wewnętrznej Żółtego Cesarza) oraz Nan Jing (Księga 81 trudnych przypadków). W 2016 roku uzyskał też tytuł doktora akupunktury nadany przez World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies. Jest również profesorem wizytującym Southern California University School of Oriental Medicine and Acupuncture.
Jest akredytowanym w Europie wykładowcą KHT oraz aurikuloterapii (EChim i Ear Reflex Zone Therapy). Prowadził  wykłady na Coventry University oraz University of Wales, a także zajęcia dla terapeutów z BAcC, BMAS, ATCM i AACP oraz dla British Reflexologist Association i Association of Reflexologists.
Prowadzi szkolenia związane z medycyną wschodnioazjatycką, dokumentując jej skuteczność naukowymi wynikami badań termograficznych i czynnościowego rezonansu magnetycznego.
Od ponad 15 lat współpracuje z hospicjum św. Teresy w Darlington wspomagając zespół opieki paliatywnej jako akupunkturzysta.
Prof. Jong Baik specjalizuje się w następujących mikrosystemach akupunkturowych:
– Koreańskej Terapii Dłoni (KHT)
– Aurikuloterapii (E Chim & Ear Reflex Zone Therapy),
– Sujok (Korean Hand & Foot Acupuncture)
– oraz w akupunkturze oka, nosa, stawu skokowego i nadgarstka oraz głowy.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 7 sierpnia 2023 cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).

2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników którzy dokonali wpłaty do dnia 7 sierpnia 2023 roku kurs zostanie anulowany, a osoby, które dokonały wpłaty zostaną poinformowane o tym mailem do dnia 14 sierpnia 2023 roku oraz otrzymają całą wpłaconą kwotę przelewem na konto, z którego przyszła wpłata na konto organizatora.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 roku.

Kontakt i dodatkowe informacje:Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje