down

Znaczenie chińskiego terminu MAI w medycynie chińskiej

Prof. Elisabeth Rochat de La Vallée

(Paris Ricci Institute, oraz École Européenne d’Acupuncture, Francja)

MAI

krążenie witalne, puls, naczynie

5 maja 2020

Zapraszamy do udziału w krótkim webinarze, prowadzonym autorsko przez prof. Elisabeth Rochat de La Vallee, światowej sławy sinolożkę i specjalistkę klasycznej medycyny chińskiej. Podczas półtoragodzinnego webinaru omówiona będzie chińska koncepcja terminu wyrażonego ideogramem Mai 脈, ważnego do prawidłowego rozumienia terminologii medycyny chińskiej.
To drugi z cyklu krótkich webinarów poświęconych różnym koncepcjom istotnym dla rozumienia medycyny chińskiej oraz wybranym tematom dotyczącym praktyki tradycyjnej medycyny chińskiej.

Program webinaru:

Prawidłowe rozumienie terminologii medycyny chińskiej jest podstawą do dalszej nauki jak i poprawnej praktyki. Ideogramy chińskie zawierają znacznie więcej treści – zarówno dosłownych, jak i przede wszystkim symbolicznych – niż pojedyncze słowa, których używamy w terminologii medycyny zachodniej. Konieczne jest więc ich dokładne objaśnienie i przekazanie możliwie pełnego pola znaczeniowego, które czasami dla jednego ideogramu może wymagać opisu zajmującego kilka stron.

Tak jest też m.in. w przypadku terminu Mai, odnoszącego się aż do trzech pól znaczeniowych, które w uproszczeniu można określić jako:

 • krążenie witalne
 • puls (wszystkie typy pulsu zawierają człon Mai 脈)
 • naczynie (zarówno mogą to być naczynia krwionośne, jak różne rodzaje meridianów)

Podczas webinaru szczegółowo objaśnione będzie znaczenie każdego z członów ideogramu Mai  脈oraz odniesienie tego terminu do różnych dawnych, klasycznych tekstów medycyny chińskiej. Dopiero poprzez kontekstowe ukazanie znaczeń tego terminu, będzie on mógł być w pełni właściwie zrozumiany. Profesor Elisabeth Rochat de La Vallee jest najbardziej kompetentną osobą w Europie i ekspertką cenioną na całym świecie, która ze względu na swoje doświadczenie w analizie klasycznych tekstów chińskich (w tym dawnych testów medycznych) potrafi przekazać całe bogactwo języka chińskiego w kontekście medycyny chińskiej

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumaczkę dobrze znającą terminologię medycyny chińskiej i zachodniej. Tłumaczką będzie Marta Nizoł-Wojniusz.

Cena: 150 zł
Termin wpłat najpóźniej do 28 kwietnia 2020 r.
UWAGA: osoby wpłacające po 28 kwietnia proszone są o przesłanie mailem potwierdzeń wpłaty.

Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Uczestnicy kursu otrzymają mailem skrypty w języku polskim; będzie je też można pobrać z platformy internetowej. Można będzie zadawać pytania. Nagranie webinaru będzie dostępne dla jego uczestników przez kolejne dwa tygodnie, z możliwością wielokrotnego odsłuchania.

Numer konta bankowego:

Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: MAI – WEBINAR

MIEJSCE KURSU:

Platforma e-learningowa ClickMeeting – zaproszenia z indywidualnym linkiem otwierającym dostęp do platformy zostaną wysłane e-mailem, (wraz z kodem/tokenem, koniecznym do zalogowania się w przypadku oglądania na smartfonie) do każdego, kto opłacił udział w webinarze.

Godziny zajęć: wtorek 5 maja 2020, godzina 18:00-19:30.

Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się i dołączenie do platformy, co najmniej 30 minut wcześniej, by sprawdzić poprawność jej działania. Na samym początku webinaru zostanie przeprowadzone krótkie szkolenie, jak najlepiej korzystać z platformy ClickMeeting.

Elisabeth Rochat de la Vallée urodziła się w 1949 roku w Paryżu. Studiowała chińską literaturę klasyczną i filozofię oraz wyspecjalizowała się w klasycznej literaturze medycyny chińskiej. Współpraca ze światowej sławy sinologami: ks. Claude Larre († 2001) i dr Jean Schatz († 1984) prowadząc wspólne badania na temat chińskiego myślenia i medycyny chińskiej. Współzałożycielka Paris Ricci Institute (1971), Europejskiej Szkoły Akupunktury (EEA – 1975), Ricci Association for the Chinese-French Grand Dictionary (1987). Były sekretarz generalny Instytutu Ricci i EOG, były redaktor naczelny chińsko-francuskiego słownika Grand Ricci (7 tomów, opublikowany w 2001 r.).

Dziekan i starszy wykładowca Europejskiej Szkoły Akupunktury. Prowadzi wykłady na temat starożytnej chińskiej filozofii i klasycznych tekstów medycznych we Francji, a także w kilku krajach europejskich i amerykańskich – w tym w Polsce. Zapraszana jest jako wybitny autorytet na międzynarodowe kongresy medycyny chińskiej. Autorka licznych książek, broszur, artykułów (tłumaczenia na angielski, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski, hebrajski, polski, szwedzki).

 UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 17 lipca 2020 cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 17 lipca 2020 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie. Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu lub przeniesieniu go na inny termin podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 24 lipca 2020 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 24 lipca 2020 oznacza, że kurs odbędzie się).
3. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel. 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com
informacje o kursach: www.medycyna-chinska.com

Zostań naszym fanem na Facebooku: http://www.facebook.com/TradycyjnaMedycynaChinska

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje