down

Zespół nawracających urazów

Prof. dr Sun Peilin
(Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia)

SYNDROM NAWRACAJĄCYCH URAZÓW (RIS)
– leczenie za pomocą akupunktury

i ziół chińskich

kurs w formie webinaru online

17-18 września 2022 KURS ODWOŁANY

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej dla zaawansowanych prowadzonym autorsko przez chińskiego profesora dr Suna Peilina z Jing Ming College of Oriental Medicine w Belgii.

Miejsce kursu:
Platforma webinarowa ClickMeeting

Godziny zajęć:
Sobota 10:00-19:00 (z przerwą na obiad w godz. 13:00-15:00), niedziela 9:00-15:00 (bez przerwy obiadowej) – łącznie 15 godzin szkoleniowych.

Szczegółowy program seminarium:
Syndrom powtarzających się urazów (RIS) znany jest również jako powtarzający się uraz z powodu przeciążenia (RSI).
Powtarzający się uraz z przeciążenia (RSI) to “uraz układów: mięśniowo-szkieletowego i nerwowego, który może być wywołany powtarzanymi czynnościami, forsownym wysiłkiem, wibracjami, uciskiem mechanicznym lub utrzymującymi się lub krępującymi (niewygodnymi) pozycjami”. Syndrom powtarzających się urazów (RIS) zazwyczaj nie posiada ukrytej, obiektywnej patofizjologii, która korespondowałaby z uskarżaniem się na ból.
W gruncie rzeczy określenie 'powtarzające się urazy z przeciążenia’ (RSI) to rodzaj 'terminu-parasola’, pod którym skrywają się pewne ukryte stany, które mogą być powiązane z powtarzającymi się czynnościami i forsownym wysiłkiem. Przykłady stanów, które czasami mogą mieć odniesienie do takich przypadków to:
– Zespół cieśni nadgarstka
– Zespół cieśni łokcia
– Łokieć tenisisty (zapalenie nadkłykcia bocznego)
– Łokieć golfisty (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego)
– Zespół cieśni przy kości promieniowej
– Zespół górnego otworu klatki piersiowej
– Zespół przecięcia
– Palec spustowy
– Dystonia ogniskowa
– Zapalenie ścięgna Achillesa, itd.
– Zespół de Quervaina
Na seminarium omówiona zostanie diagnoza i terapia tych przypadków według TMC, włączając akupunkturę i remedia ziołowe.

Cena podstawowa: 980 zł – wpłata do dnia 12 sierpnia 2022.
Cena zniżkowa: 860 zł – warunek: wpłata nie później niż do dnia 3 czerwca 2022.

Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
Na życzenie wystawiamy rachunki (dla osób prywatnych lub firm).
Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe w języku polskim.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: RIS

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Sun Peilin_L1070682@

Prof. dr Sun Peilin jest profesorem TCM na Guangxi University of Traditional Chinese Medicine oraz Jiangxi College of Traditional Chinese Medicine – obie uczelnie w Chinach, oraz Jing Ming College of Oriental Medicine, Belgia. W Gandawie prowadzi własną klinikę oraz wykłada w renomowanych szkołach TCM w wielu krajach oraz zapraszany jest jako prelegent na międzynarodowe kongresy TMC. Od początku 2012 roku jest również wykładowcą w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.
Prof. dr Sun Peilin jest autorem znanych książek: autorskich prac: „The Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupuncture” (jest również wydanie w języku niemieckim) i „Sports Medicine in TCM”, oraz “Management of Post-Operative Pain with Acupuncture” (razem z: Giovanni Maciocia) i “Bi Syndromes” (razem z: L. Vangermeersh).

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 12 sierpnia 2022 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 12 sierpnia 2022 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2022 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 19 sierpnia 2022 oznacza, że kurs odbędzie się).

 Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje