down

ZABURZENIA WYDALANIA – ZAPARCIA

Prof. Elisabeth Rochat de La Vallée
(Paris Ricci Institute, oraz École Européenne d’Acupuncture, Francja)

ZABURZENIA WYDALANIA
ZAPARCIA

dwugodzinny webinar online

1 czerwca 2021, godz. 18.00 – 20.00

KURS ODWOŁANY Z POWODU ZBYT MAŁEJ LICZBY WPŁAT W TERMINIE

Zapraszamy do udziału w krótkim wieczornym webinarze, prowadzonym autorsko przez prof. Elisabeth Rochat de La Vallee, światowej sławy sinolożkę i specjalistkę klasycznej medycyny chińskiej. Podczas dwugodzinnego wykładu omówione będą zaburzenia wydalania, zaparcia z punktu widzenia klasycznych tekstów medycyny chińskiej. To kolejny z webinarów poświęconych różnym terminom i koncepcjom ważnym dla rozumienia medycyny chińskiej oraz wybranym tematom dotyczącym praktyki.

Program webinaru:
Badanie zaburzeń wypróżniania przeprowadzone zostanie w oparciu o analizę dawnych tekstów klasycznej medycyny chińskiej. Omówione zostaną wszelkiego rodzaju patologie związane z wypróżnianiem, jego związki z jelitami i żołądkiem, ale także z różnymi narządami odpowiedzialnymi za zaburzenie poprzez osłabienie lub zablokowanie qi, co prowadzi do zaburzeń wypróżniania i zaparć. Seminarium to pomoże poprawić precyzję diagnozy i strategii leczenia.

Wykład odbywa się w języku angielskim i tłumaczony jest na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej. Tłumaczką będzie Marta Nizoł-Wojniusz.

Uczestnicy kursu otrzymają mailem skrypty w języku polskim, będzie je też można pobrać z platformy internetowej. Można też będzie zadawać pytania. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do nagrania video na okres 3 tygodni.

Cena: 150 zł – termin wpłat najpóźniej do 24 maja 2021 r.
UWAGA: osoby wpłacające po 24 maja proszone są o przesłanie mailem potwierdzeń wpłaty.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: ZABURZENIA WYDALANIA – ZAPARCIA

Elisabeth Rochat de la Vallée urodziła się w 1949 roku w Paryżu. Studiowała chińską literaturę klasyczną i filozofię oraz wyspecjalizowała się w klasycznej literaturze medycyny chińskiej. Współpracowała ze światowej sławy sinologami: ks. Claude Larre († 2001) i dr Jean Schatz († 1984) prowadząc wspólne badania na temat chińskiego myślenia i medycyny chińskiej. Współzałożycielka Paris Ricci Institute (1971), Europejskiej Szkoły Akupunktury (EEA – 1975), Ricci Association for the Chinese-French Grand Dictionary (1987). Były sekretarz generalny Instytutu Ricci i EOG, były redaktor naczelny chińsko-francuskiego słownika Grand Ricci (7 tomów, opublikowany w 2001 r.).
Dziekan i starszy wykładowca Europejskiej Szkoły Akupunktury.
Prowadzi wykłady na temat starożytnej chińskiej filozofii i klasycznych tekstów medycznych, we Francji, a także w kilku krajach europejskich i amerykańskich – w tym w Polsce. Zapraszana jest jako wybitny autorytet na międzynarodowe kongresy medycyny chińskiej. Autorka licznych książek, broszur, artykułów (tłumaczenia na angielski, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski, hebrajski, polski, szwedzki).

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 24 maja 2021 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 24 maja 2021 r. kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronach internetowych www.kalmus.com.pl  oraz www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 28 maja 2021 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 28 maja 2021 r. oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com
informacje o kursach: www.medycyna-chinska.com

Zostań naszym fanem na Facebooku: http://www.facebook.com/TradycyjnaMedycynaChinska

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje