down

WIESŁAW S. NOWAK

dr n. med. Wiesław S. NowakDr n. med. Wiesław S. Nowak

Dr n. med. Wiesław S. Nowak jest lekarzem od 1991 roku. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych uzyskał w 1998 r. oraz z zakresu hematologii w 2006 r. Doktor nauk medycznych od 2000 roku.

Do października 2020 roku był wykładowcą akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem 34 publikacji naukowych, 3 monografii książkowych i 5 książkowych prac zbiorowych. Okresowo pracował również jako konsultant hematolog w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Od ponad 30. lat pracuje z osobami chorującymi na „choroby wewnętrzne”, psychosomatyczne i nowotworowe wykorzystując w swojej praktyce zarówno medycynę zachodnią oraz od ponad 20 lat tradycyjną medycynę chińską, kierując się ideą medycyny zintegrowanej.
Kieruje Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, gdzie od czerwca 2013 r. prowadzi również własną praktykę (diagnostyka i konsultacje, akupunktura, chińskie ziołolecznictwo). Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i członkiem Rady Naukowej tego stowarzyszenia.

Odbył 4-letnie szkolenie w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej prowadzone przez Matthiasa Hunecke z Instytutu Avicenny (Niemcy). Wcześniej ukończył kurs teoretyczny i praktyczny w zakresie akupunktury w Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. Prof. Z. Garnuszewskiego w Warszawie pod merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Akupunktury.

Odbył też dodatkowe szkolenia z zakresu:
a) chińskiej fitoterapii na kursach prowadzonych przez dr farm. lek. med. Tadeusza Błaszczyka z Hamm w Niemczech (zioła chińskie i europejskie i amerykańskie w oparciu o paradygmat TCM).
b) Diagnostyki różnicowej TCM – szkolenie TCM dla zaawansowanych prowadzone przez Claude Diolosę z Instytutu Avicenny (Francja).
c) kurs prowadzony przez Jeremy’ego Rossa (Wielka Brytania) „Łączenie ziół zachodnich a medycyna chińska”.

W Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia wykłada od 2012 r., prowadząc cyklicznie kursy „Anatomia topograficzna akupunktury” oraz „Podstawy akupunktury”.