down

WIELKIE SYSTEMY MEDYCZNE WSCHODU

dr Marek Kalmus (Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia, Kraków)

 

Dwuczęściowe seminarium wprowadzające w podstawy wielkich systemów medycznych Wschodu.
Seminarium to jest traktowane jako obowiązkowe do zaliczenia szkolenia „Podstawy medycyny chińskiej” oraz w programie Szkoły Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia.

TERMINY: UWAGA, KURS ANULOWANY, KOLEJNY TERMIN W 2014 R.
23-24 marca 2013 r. – część 1.
27-27 kwietnia 2013 – cześć 2.
Rozpoczęcie seminarium w sobotę 23 marca 2013 r. o godz. 10’00, zakończenie w niedzielę o godz. 17:00)
Kolejna edycja tego seminarium: w 2014 roku.

MIEJSCE: Kraków, ul. Studencka 12, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego

CENA: 330 zł (za każdą z części)
cena promocyjna 550 zł (za obie części) – gdy jednorazowa wpłata dokonana zostanie do dnia 21 lutego 2013 r., po tym terminie: 600 zł przy opłaceniu za obie części jednorazowo.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: WIELKIE SYSTEMY MEDYCZNE WSCHODU
! Brak właściwego tytułu wpłaty oraz wpłata na zły rachunek bankowy skutkuje nie uznaniem wpłaty i zwrotem pieniędzy na rachunek, z którego zostały wysłane.

PROGRAM:
– Medycyna w kontekście specyfiki kulturowej i filozoficznej oraz wielość opisów organizmu ludzkiego i jego funkcji.
– Wprowadzenie do orientalnych tradycji Persji, Indii, Chin i Tybetu oraz ich obrazów opisu świata i człowieka oraz relacji człowieka z naturą.
– Transfer idei filozoficznych i medycznych oraz rola wybitnych lekarzy różnych tradycji i ich wzajemne kontakty.
– Medycyny orientalne szansą dla pacjentów i zachodniej służby zdrowia – możliwości współpracy i ograniczenia. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.
Medycyna unani:
połączenie najlepszych tradycji medycznych starożytnej Grecji z medycyną arabską i perską. Rola Awicenny i innych wielkich lekarzy arabskich i perskich w rozwoju medycyny zachodniej. Związki medycyny unani z ajurwedą i jej współczesna popularność w Indiach.
Ajurweda – klasyczna medycyna indyjska:
tradycja wedyjska; klasyczna literatura ajurwedy; wielcy lekarze; terminologia i podstawy systemu. Dietetyka, farmakologia, masaż i inne techniki terapeutyczne. Znaczenie jogi i medytacji. Oddziaływanie medycyny indyjskiej na kraje sąsiednie. Ajurweda klasyczna i współczesna. Recepcja ajurwedy na Zachodzie.
Medycyna chińska: taoistyczne podstawy; diagnostyka z tętna, języka i wizualna; potęga tradycyjnej farmakologii; akupunktura klasyczna, akupunktura taoistyczna, akupresura, moksa, bańki; starożytne techniki samomasażu, masaż tuina i refleksologia On Zon Su. Znaczenie diety i ćwiczeń ruchowych. Medycyna chińska, jako profilaktyka zdrowia. Klasyczna literatura. Wysoka pozycja społeczna lekarza chińskiego. Medycyna „bosonogich lekarzy” a akupunktura medycyny zachodniej. Medycyna chińska na Zachodzie (i w Polsce). Badania naukowe nad akupunkturą. Dostępność leków w świetle aktualnego prawa. Współczesna medycyna chińska w ChRL – systemy kształcenia.
Medycyna tybetańska i jej rozległe korzenie. Pierwsze międzynarodowe kongresy medyczne i uformowanie się systemu w VII i VIII w. Wielcy lekarze. Podstawy teoretyczne systemu. Pochodzenie człowieka i ontogeneza. Diagnostyka z pulsu, języka i moczu. Tybetańska farmakopea. Psychologia w medycynie tybetańskiej. Buddyzm wadżrajany a medycyna tybetańska – znaczenie medytacji i specjalnych pigułek. Rytuały medyczne i ich skuteczność. Masaż tybetański kunje.

UWAGA:
W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 7 kwietnia 2013 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com