down

Terapia zaburzeń powięziowych technikami TMC

Hans van Male, Ba. Pt., Mt., Ac. (Holandia)

 

TERAPIA ZABURZEŃ POWIĘZIOWYCH
technikami tradycyjnej medycyny chińskiej

– nakłuwanie, bańki i manipulacje
przy zaburzeniach mięśniowo-powięziowych

 

9-10 kwietnia 2016, Kraków

 

Zapraszamy do udziału w dwudniowym, weekendowym kursie przydatnym zarówno dla akupunkturzystów, fizjoterapeutów i lekarzy, a dotyczącym nowej, skutecznej terapii bólu mięśniowo-powięziowego.

Zespół bólu mięśniowo-powięziowego (ZBMP, ang. MPS) jest dolegliwością powszechnie występującą na całym świecie, jednak rozpoznawalną przez niewielu terapeutów. Blisko 70% pacjentów, u których występuje przewlekły lub ostry ból, posiada punkty spustowe i może być z powodzeniem leczonych za pomocą „suchej igły” oraz technikami typowymi dla tradycyjnej medycyny chińskiej.

Z medycyny chińskiej wiadomo, że istnieją m.in. „punkty shu i ashi”, ale czy rzeczywiście używane są właściwie? Wielu akupunkturzystów amerykańskich zna obecnie metodę „suchej igły” i diagnozę ZBMP. Większa część tej wiedzy ma swoje źródło w medycynie zachodniej i została wyjaśniona w książkach Simonsa i Travela („Ból mięśniowo-powięziowy oraz dysfunkcje”, tom I i II, Wydanie drugie, 1992).

Przyczyną występowania ZBMP są „punkty spustowe” (PS) znajdujące się w mięśniach; owe punkty mogą być z powodzeniem leczone za pomocą igły akupunkturowej, w technice nazywanej „suche nakłuwanie” (nakłuwanie/iniekcja w medycynie = nakłuwanie „mokre”). Prawidłowe zdiagnozowanie pacjenta, znajomość anatomii mięśniowej i dobra technika nakłuwania stanowią podstawę tego rodzaju zabiegu. Ważne jest również nauczenie się techniki manualnej i rozciągającej.

PROGRAM:
Podczas seminarium omawiane będą następujące tematy:
– Mechanizm działania powięzi, jej neurologiczne i mechaniczne funkcjonowanie.
– Powięź jako funkcjonalna sieć ciała ludzkiego.
– Warstwy/węzły mięśniowo-powięziowe w przestrzeni całego ciała.
– Znaczenie powięzi lędźwiowo-grzbietowej, obciążanie i odciążanie poprzez ruch.
– Różnorodne problemy dotyczące powięzi w większości przypadków mają związek z bólem.
– Badanie, diagnozowanie i leczenie zaburzeń mięśniowo-powięziowych.
– Terapia manualna, bańki, nakłuwanie i terapie z użyciem narzędzi.
– Ćwiczenia fizyczne, joga, rozciąganie w celu samoleczenia powięzi.

Po seminarium uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat:
– Różnych warstw/łańcuchów mięśniowo-powięziowych ciała ludzkiego;
– Funkcji mechanicznych i neurologicznych;
– Różnych dolegliwości: zablokowania Qi, fibromialgii, punktów spustowych;
– Leczenia za pomocą: nakłuwania, baniek, rozciągania, manualnej manipulacji powięziowej oraz Manipulacji Tkanki Miękkiej z Użyciem Narzędzi (IASTM);
– Tego, jak rozpoznać zaburzenia mięśniowo-powięziowe, jak je lokalizować i leczyć.

Ucząc się nowego sposobu stosowania akupunktury oraz dodatkowych technik, praktycy TMC, fizjoterapeuci i lekarze będą w stanie leczyć w prosty sposób o wiele większą liczbę pacjentów, stosując holistyczne metody terapeutyczne TMC, a jednocześnie mając możliwość leczenia zaburzeń mięśniowo-powięziowych, które pozostają w bliskim związku z meridianami.

Nauka na seminarium obejmuje informacje na temat:
Źródeł bólu mięśniowo-powięziowego oraz punktów spustowych.
– Metody rozpoznawania bólu mięśniowo-powięziowego i punktów spustowych.
– Klinicznych podstaw dla wystąpienia bólu mięśniowo-powięziowego.
– Odnajdywania i terapii punktów spustowych za pomocą suchego nakłuwania, IASTM, rozciągania i masażu.
– Różnych rodzajów technik nakłuwania.

Forma pracy podczas seminarium: klasyczna forma lekcji z użyciem prezentacji powerpoint, pokazy praktyczne, pokazy wideo, praktyczne warsztaty indywidualne i w parach.

Uwaga: Podręcznikiem uzupełniającym do kursu jest: Philip Richter, Eric Hebgen, Punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe w osteopatii i terapii manualnej, Łódź 2014. Książka ta będzie do nabycia podczas kursu w cenie zniżkowej 90 zł. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze zgłoszenie zapotrzebowania na tą książkę.

MIEJSCE: SDH „Jubilat”, sala konferencyjna, VII piętro (wejście do administracji), Al. Krasińskiego 1-3, Kraków.

Seminaium odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2016 – łącznie 16 godzin szkolenia.

GODZINY ZAJĘĆ: sobota 10’00-19’00 (z 2-godzinną przerwą na obiad w godzinach 13’00-15’00), niedziela 9’00-16’00 (z przerwą na obiad w godz. 12:00-13:00).

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia ukończenia seminarium: w języku polskim wystawione przez Instytut Medycyny Chińskiej, oraz w języku angielskim z akredytacją Dutch Acupuncture Society wystawione przez wykładowcę.

CENA: 890 zł
Zaliczka: 390 zł
Termin wpłaty zaliczki lub całej kwoty: do 22 lutego 2016 r.
Cena zniżkowa 790 zł: w przypadku opłacenia całej kwoty (790 zł) najpóźniej w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: TERAPIE POWIĘZIOWE TMC

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

UWAGA: Dla fizjoterapeutów, lekarzy innych uczestników seminarium nie znających technik akupunktury potrzebny będzie jeden dodatkowy niepełny dzień szkolenia (piątek 8 kwietnia w godz. 16-20, przed rozpoczęciem seminarium w trakcie którego wykładowca przedstawi sposoby nakłuwania i stosowania igieł akupunkturowych. Będzie to możliwe w przypadku zgłoszenia się co najmniej 6 uczestników, w terminie nie później niż do 10 marca 2016. Koszt dodatkowego szkolenia: 280 zł.

Hans van Male, Lic. Ac.Hans van Male (Ba. Pt., Mt., Ac., terap. MPS) jest znanym i doświadczonym fizjoterapeutą, terapeutą manualnym, akupunkturzystą i terapeutą suchej igły/mięśniowo-powięziowym. Od 1986 roku pracuje we własnej klinice w Almere, w Holandii. Organizuje też kursy dla terapeutów TMC w zakresie zintegrowanego leczenia mięśniowo-powięziowego w Holandii; kursy te cieszą się dużym powodzeniem ze względu na prostotę techniki i szybkie efekty przy jej stosowaniu.
Hans van Male jest członkiem rady Holenderskiego Stowarzyszenia Akupuntury (NVA), członkiem Holenderskiego Związku Fizjoterapeutów KNGF oraz Międzynarodowego Towarzystwa Leczenia Bólu Mięśniowego (International Myopain Society).

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 22 lutego 2016 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji seminarium; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 22 lutego 2016 seminarium może zostać odwołane. W przypadku odwołania szkolenia osoby, które dokonały wpłaty na seminarium otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie w terminie do dnia 29 lutego 2016.
Informacja o ewentualnym o zmianie terminu lub anulowaniu seminarium podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 29 lutego 2016 r. (brak informacji o anulowaniu seminarium w terminie po 29 lutego 2016 oznacza, że semianrium odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-301
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje