down

Szkoła Medycyny Chińskiej w Krakowie – 2

SZKOŁA MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
W KRAKOWIE

Szkolimy specjalistów TMC w zawodach:  Akupunkturzysta, Zielarz-fitoterapeuta (medycyny chińskiej) i Masażysta (chiński masaż Tui Na)

TRWA REKRUTACJA
NA PIERWSZY, DRUGI I TRZECI POZIOM
EDUKACJI W SZKOLE MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Pierwszy poziom nauki to: Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
>>> edycja 2020-2022 – zobacz więcej

NAUKĘ W SZKOLE MOŻNA AKTUALNIE ROZPOCZĄĆ:
w każdej chwili online od kursu DIETETYKA PROFILAKTYCZNA I LECZNICZA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ >>>zgłoszenie
lub od 22-23 stycznia 2022 rocznym kursem PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ >>>zgłoszenie

Co wyróżnia nas na tle innych placówek edukacyjnych i szkół TMC w Polsce?
1. Kształcimy kompleksowo: nawet jeśli ktoś chce praktykować np. wyłącznie akupunkturę (zawód akupunkturzysta), u nas uzyskuje również niezbędną wiedzę na temat dietetyki i stosowania gotowych receptur ziołowych (można też i odbyć kurs podstaw masażu Tui Na), dzięki czemu praca akupunkturzysty jest znacznie skuteczniejsza i lepsza dla pacjenta. Nie jest bowiem możliwa skuteczna terapia akupunkturą, gdy pacjent nie uzyska podstawowych zaleceń dietetycznych lub w przypadku silnego wyczerpania organizmu nie zostanie wsparty ziołami.
2. Oferujemy kilka trybów nauki do wyboru: szanujemy Państwa czas i pieniądze oraz zainteresowania i docelowe oczekiwania zawodowe.
3. Każdemu indywidualnie doradzamy wybór najbardziej odpowiadającego programu i trybu edukacji.
4. Zapewniamy możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce i staży klinicznych na renomowanych uniwersytetach TMC w Chinach, z którymi od lat współpracujemy, jak również u zaprzyjaźnionych  profesorów chińskich w Europie.
5. Jako jedyni w Polsce oferujemy naszym absolwentom możliwość uzyskania oficjalnego chińskiego dyplomu ukończenia 3-letnich studiów magisterskich (również doktoranckich) na Nanjing University of Chinese Medicine (najstarszy uniwersytet TCM, jeden z najlepszych na świecie) – zapewniamy atrakcyjną 25% cenię zniżkową, naukę na angielskojęzycznej platformie e-learningowej, plus dwa miesięczne wyjazdy do Chin i kilka krótkich wyjazdów Wielkiej Brytanii do Shulan College of Chinese Medicine w Manchester, którego jesteśmy partnerem w ramach tego unikalnego programu edukacyjnego.
6. Mamy największe doświadczenie w Polsce w nauce medycyny chińskiej – szkolimy już od 1989 roku. Znając dobrze różne zagraniczne programy edukacji w TMC opracowujemy najbardziej optymalny program nauki, korzystając z doradztwa zagranicznych ekspertów – w tym chińskich profesorów wykładających na Zachodzie oraz pracowników chińskich uniwersytetów (GXTCMU, SHUTCM) odpowiedzialnych za programy edukacji TMC dla studentów zagranicznych.
7. Dzięki wieloletnim osobistym kontaktom międzynarodowym zapraszamy jako wykładowców światowej rangi specjalistów, w tym profesorów chińskich. Wykładają u nas również czołowi polscy wykładowcy.

OFERUJEMY KILKA TRYBÓW NAUKI W SZKOLE

W zależności od możliwości czasowych, finansowych oraz indywidualnych potrzeb i zainteresowań proponujemy kilka sposobów nauki medycyny chińskiej:

1. Poszczególne kursy pojedyncze lub wieloczęściowe – najbardziej swobodny tryb nauki w ramach Instytutu Medycyny Chińskiej (Placówka Kształcenia Ustawicznego)

Zajęcia w formie zaocznych kursów czy warsztatów odbywają się nieregularnie, ale zawsze obejmują weekendy, a niekiedy 3 lub 4 dni (znacznie rzadziej). Dokładne terminy szkoleń podane są w >>> Harmonogramie.
Wszystkie szkolenia odbywają się w ramach Instytutu Medycyny Chińskiej, Placówki Kształcenia Ustawicznego – ich odbycie może być też uwzględniane jako zaliczenie obowiązkowych kursów z programu Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie. Tak więc swobodna nauka w ramach Instytutu Medycyny Chińskiej może zostać przekształcona (na życzenie słuchacza, w uzgodnieniu z dyrektorem Instytutu) w naukę bardziej regularną – w ramach Szkoły Medycyny Chińskiej.

2. Zaoczna Szkoła Medycyny Chińskiej w Krakowie – nauka trwa minimum 4 lata

Nauka z Szkole Medycyny Chińskiej – mimo, że także w trybie zaocznym – ma program zdefiniowany: konieczne jest zaliczenie konkretnych kursów pojedynczych i bloków kursów (patrz poniżej) oraz zdanie egzaminów (nawet w przypadku, gdy w zwykłym trybie (jak powyżej), oraz pod koniec nauki napisanie odpowiednika pracy licencjackiej i jej obrona w ramach egzaminu końcowego.

Naukę w Szkole podzieliliśmy na trzy stopnie (poziomy).
By zostać odpowiedzialnym terapeutą medycyny chińskiej konieczne jest odbycie ok. 1000 godzin edukacyjnych w zakresie TMC.
Program ten najłatwiej zrealizować w czasie ok. czterech lat (choć można też program Szkoły realizować w dłuższym okresie czasu – etapami). Czas nauki można również skrócić do ok. trzech lat – istnieje bowiem możliwość równoczesnej nauki na Poziomie Pierwszym i Drugim (zajęcia nie kolidują ze sobą), szczególnie gdy edukację rozpoczyna się od kursu „Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej” rozpoczynającego się co roku jesienią >>> więcej na temat czasu nauki

Pierwszy stopień (16 miesięcy) – Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (edycja 2021-2022 – zobacz więcej):
1. Teoria medycyny chińskiej,
2. Fizjologia narządów wewnętrznych (Zang Fu),
3. Przyczyny chorób (etiologia),
4. Patologia Zang Fu (różnicowanie wzorców patologii),
5. Klasyczna diagnostyka chińska (wywiad, język, puls, twarz i ogląd pacjenta),
6. Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej.

Drugi stopień (ok. 15 miesięcy)
– Podstawy akupunktury (edycja 2022-2023 – zobacz więcej):
1. Anatomia topograficzna akupunktury (meridiany, lokalizacja i z znaczenie punktów, wprowadzenie do nakłuwania),
2. Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej (techniki nakłuwania i manipulacji igłą, typy punktów, kombinacje punktów i przykłady ich stosowania w typowych chorobach, inne techniki związane z akupunkturą: elektroakupunktura, akupunktura ucha, bańki, moksa, gua sha),
3. Praktyka kliniczna akupunktury: praca z pacjentami – diagnoza, dobór kombinacji punktów, nakłuwanie,
4. Prowadzenie praktyki i relacje z pacjentem: przepisy prawne, ubezpieczenie, BHP akupunktury, Sanepid, rejestracja pacjentów, promocja gabinetu, prowadzenie dokumentacji, ochrona danych osobowych itp.
5. Egzamin końcowy: teoretyczny (testowy i analiza przypadku) i praktyczny.
5. Mikrosystemy akupunktury: akupunktura ucha, akupunktura brzucha, akupunktura czaszki, koreańska terapia dłoni, gua sha. (wymagane jest zaliczenie co najmniej trzech spośród pięciu mikrosystemów akupunktury, wliczając w to gua sha).
6. Gotowe receptury ziołowe

Trzeci stopień (teoria i praktyka, edukacja trawa 2 lata) – Akupunktura i chińskie ziołolecznictwo w różnych typach problemów i chorób (edycja 2020-2021 – zobacz więcej): 
Kursy prowadzone są przez znanych chińskich profesorów TMC (kursy tematyczne i specjalistyczne obejmujące terapię ziołami i akupunkturą) oraz przez dr. Agnieszkę Krzemińską (kurs „Gotowe receptury ziołowe”)

DODATKOWE WYMAGANIA
dotyczące nauki w ramach programu Szkoły Medycyny Chińskiej
– bez ich zaliczenia i odbycia nie ma możliwości uzyskania Dyplomu ukończenia Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie.

1. Egzaminy: niektóre przedmioty podstawowe i specjalistyczne zaliczane do programu Szkoły Medycyny Chińskiej kończą się egzaminami tematycznymi – nawet jeśli egzamin taki nie jest przewidziany w programie kursu odbywającego się ramach Placówki Kształcenia Ustawicznego. Egzamin można zdać zaraz po zakończeniu kursu lub w terminie późniejszym (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i wykładowcą/egzaminatorem).

2. Staże kliniczne i praktyki zawodowe: niezbędne będzie też ukończenie staży klinicznych, których odbycie nasza szkoła umożliwia (Chiny, Nepal) oraz praktyk medycznych (w Polsce i za granicą, np. w Belgii i Wielkiej Brytanii).

3. Pisemna praca końcowa i egzamin dyplomowy: na zakończenie nauki w Szkole słuchacz musi przedłożyć końcową pracę pisemną (na poziomie pracy licencjackiej) oraz zdać egzamin końcowy.

4. Podstawy medycyny zachodniej dla terapeutów TMC: Osoby nie mające podstawowego wykształcenia ogólnomedycznego muszą odbyć dodatkowe kursy w tym zakresie, obejmujące podstawy anatomii, fizjologii, patologii, wprowadzenie do chorób zakaźnych, podstaw farmakologii i pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uznajemy dyplomy i zaświadczenia ukończenia tego typu szkoleń odbytych w innych instytucjach (wyższe uczelnie, szkoły policealne, kursy itp.).
Łączny wymiar nauki podstaw medycyny ogólnej powinien obejmować ok. 200-250 godzin szkoleniowych. Konieczne jest zdanie egzaminu końcowego (lub egzaminów cząstkowych) z podstaw medycyny zachodniej.
Kolejny 12-cześciowy kurs Podstawy medycyny zachodniej dla terapeutów TMC zacznie się w połowie 2022 roku.

INDYWIDUALNY TOK I PROGRAM EDUKACJI
Każdemu ze słuchaczy pomagamy ułożyć indywidualny tok studiowania – w zależności od jej/jego zainteresowań oraz wcześniej zdobytej wiedzy. Program taki można również modyfikować w trakcie nauki zarówno w ramach Instytutu Medycyny Chińskiej jak i w Szkole Medycyny Chińskiej – w porozumieniu z dyrektorem Instytutu i Szkoły.

ZAŚWIADCZENIA
– zaświadczenia MEN –  zaświadczenia ukończenia kursu
oraz
– zaświadczenia i dyplomy Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia – zaświadczenie udziału w kursie, zaświadczenie ukończenia kursów i dyplom ukończenia Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie >>> więcej

NABÓR DO SZKOŁY
Dzięki nauce online prowadzimy w sposób ciągły nabór na wszystkie trzy stopnie edukacji. W przypadku Poziomu Drugiego (np. Podstawy akupunktury) konieczne jest ukończenie Poziomu Pierwszego (lub posiadanie wykształcenia na tym poziomie zdobytego gdzie indziej), a w przypadku Poziomu Trzeciego – ukończenie obu niższych poziomów. Poziom Trzeci jest wspólny dla osób, które ukończyły Poziom Drugi (czyli: Podstawy akupunktury, albo chińskie ziołolecznictwo lub masaż Tui Na).

Do Szkoły można też zapisać się w dowolnym czasie, ponieważ nauka odbywa się dla większości słuchaczy w trybie zaocznym według indywidualnego toku nauczania >>> zgłoszenie

Można rozpocząć naukę TMC w ramach Instytutu Medycyny Chińskiej (czyli Placówki Kształcenia Ustawicznego) bez zapisywania się do Szkoły – zapisać można się później (np. rok lub dwa lata później) i ewentualnie wtedy zdać brakujące egzaminy z odbytych wcześniej przedmiotów.

Uwaga: Dyplom ukończenia Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie (ani żadnej innej szkoły medycyny chińskiej w Polsce)  wg polskiego prawa (a raczej jego braku) nie daje żadnych formalnych uprawnień ani tzw. „prawa do wykonywania zawodu” – jeśli ktoś (lub jakaś szkoła akupunktury lub medycyny chińskiej) twierdzi, że nadaje takie uprawnienia, to nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ w polskim prawie nie ma żadnych regulacji na ten temat.

DLACZEGO WARTO ZREALIZOWAĆ PEŁNY PROGRAM SZKOŁY, zdać egzaminy po ukończeniu poszczególnych etapach szkolenia, napisać prace końcową oraz zdać egzamin końcowy?

1. Zdawanie egzaminów zmusza do powtórzenia i pogłębienia wiedzy z kursów.
2. Zaświadczenie ukończenia kursu zakończonego egzaminem jest znacznie poważniejszym dokumentem niż zwykła zaświadczenie ukończenia kursu (bez weryfikacji wiedzy, która była na kursie przekazana).
3. Dyplom ukończenia Szkoły Medycyny Chińskiej jest (mimo aktualnego braku stosownych regulacji prawnych) jest dokumentem potwierdzającym zdobycie całościowej i zweryfikowanej wiedzy.
4. W przyszłości, gdy kiedyś nauka medycyny chińskiej i jej praktyka zostaną w Polsce uregulowane prawnie, to zaświadczenia ukończenia kursów zakończonych egzaminem oraz Dyplom ukończenia Szkoły będą dokumentami, na podstawie których będzie można wykazać odbycie i potwierdzenie zdobycia odpowiedniej wiedzy fachowej w formie możliwej do zweryfikowania.
5. Posiadanie Dyplomu ukończenia Szkoły może być przydatne w przypadku kontynuowania nauki w innych szkołach i w innych krajach, oraz ewentualnego poszukiwania pracy w większych centrach medycyny chińskiej.
Jednak zgodnie z prawem Unii Europejskiej medycyna (również medycyna chińska) jest wyłączona ze wspólnego prawa UE – każdy kraj może wprowadzać własne standardy i wymogi zarówno dotyczące nauki, jak i zatrudniania oraz wykonywania praktyki. Dlatego zaświadczenia ukończenia kursów i dyplomy/świadectwa  ukończenia szkół medycyny chińskiej nie są automatycznie respektowane i uznawane za granicą – zależy to wyłącznie od dobrej woli dyrekcji innej zagranicznej szkoły lub zagranicznych klinik/gabinetów medycyny chińskiej. Posiadanie jednak dobrej, całościowej wiedzy potwierdzonej dyplomem ukończenia znanej szkoły TMC może być podstawą do uznania za granicą nauki TMC w Polsce.

>>> pobierz Ankietę uczestnika szkoleń (dane wymagane przez MEN)
>>> pobierz Regulamin szkoleń
>>> pobierz Statut Instytutu

>>> Polskie regulacje prawne dotyczące akupunktury i medycyny chińskiej


KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE

Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com