down

Sucha igła

Zespół bólu mięśniowo-powięziowego (ZBMP, ang. MPS) jest dolegliwością powszechnie występującą na całym świecie, jednak rozpoznawalną przez niewielu terapeutów. Blisko 70% pacjentów, u których występuje przewlekły lub ostry ból, posiada punkty spustowe i może być z powodzeniem leczonych za pomocą „suchej igły”.

Z medycyny chińskiej wiadomo, że istnieją m.in. „punkty shu i ashi”, ale czy rzeczywiście używane są właściwie? Wielu akupunkturzystów amerykańskich zna obecnie metodę „suchej igły” i diagnozę ZBMP. Większa część tej wiedzy ma swoje źródło w medycynie zachodniej i została wyjaśniona w książkach Simonsa i Travela („Ból mięśniowo-powięziowy oraz dysfunkcje”, tom I i II, Wydanie drugie, 1992).
Przyczyną występowania ZBMP są „punkty spustowe” (PS) znajdujące się w mięśniach; owe punkty mogą być z powodzeniem leczone za pomocą igły akupunkturowej, w technice nazywanej „suche nakłuwanie” (nakłuwanie/iniekcja w medycynie = nakłuwanie „mokre”). Prawidłowe zdiagnozowanie pacjenta, znajomość anatomii mięśniowej i dobra technika nakłuwania, stanowią podstawę tego rodzaju zabiegu. Ważne jest również nauczenie się techniki manualnej i rozciągającej.

Terapia ta działa bardzo skutecznie w wielu różnorodnych przypadkach zaburzeń związanych z bólem, zarówno przewlekłym, jak i ostrym. Oprócz zaburzeń TMC, możemy leczyć również umiejscowione dolegliwości bólowe mięśni i stawów. Terapia tego rodzaju bazuje na różnego rodzaju badaniach medycznych zachodnich i wschodnich, jest też stosowana ze świetnymi efektami w zachodnich klinikach fizjoterapeutycznych i osteopatycznych.
Terapia bólu mięśniowo-powięziowego jest nowym sposobem badania i nakłuwania, który pozwala terapeucie w łatwy sposób leczyć zaburzenia związane z bólem, dotyczące aspektu mięśniowo-powięziowego. Badanie zaburzeń mięśniowo-powięziowych posiada inny charakter niż znane nam sposoby, również samo nakłuwanie i jego efekty są inne. Ten sposób nakłuwania jest nazywany również głęboką stymulacją mięśniowo-powięziową.

Na naszych kursach, poza praktyczną nauką technik nakłuwania, wykładamy teorię i praktykę dotyczącą IASTM (instrumentalna powiązana manipulacja tkanek miękkich).  Prezentowane są różne narzędzia do zastosowania na mięśniowo-powięziowych punktach spustowych. Ten rodzaj manipulacji staje się bardzo popularny w USA i na Zachodzie.
Ucząc się nowego sposobu stosowania akupunktury, praktycy TMC i fizjoterapeuci będą w stanie leczyć w prosty sposób o wiele większą liczbę pacjentów, stosując holistyczne metody terapeutyczne TMC, a jednocześnie mając możliwość leczenia zaburzeń mięśniowo-powięziowych, które pozostają w bliskim związku z meridianami.

Nauka na kursie obejmuje informacje na temat:
– źródeł bólu mięśniowo-powięziowego oraz punktów spustowych
– metody rozpoznawania bólu mięśniowo-powięziowego i punktów spustowych
– klinicznych podstaw dla wystąpienia bólu mięśniowo-powięziowego
– odnajdywania i terapii punktów spustowych za pomocą suchego nakłuwania, IASTM, rozciągania i masażu.
– różnych rodzajów technik nakłuwania.