down

Studia magisterskie i doktoraty lekarza TMC

Umożliwiamy uzyskanie tytułu magisterskiego i doktorskiego lekarza TMC

Ze względu na kompleksowy program edukacji, konsultowany z chińskimi profesorami oraz oparty na najlepszych wzorcach międzynarodowych, absolwenci naszego Instytutu mają możliwość kontynuować naukę na poziomie zaocznych studiów magisterskich, a w przyszłości również studiów doktoranckich (aktualnie takie studia odbywają 3 osoby na zaocznych studiach magisterskich i 1 na studiach doktoranckich). Oznacza to, że nasz program uznawany jest przez niektóre chińskie uniwersytety, z którymi współpracujemy, za równoważny studiom licencjackim – pomimo, że z punktu widzenia polskiego prawa nie jesteśmy wyższą uczelnią i nie mamy prawa do nadawania tytułu licencjata.

Zaoczne studia magisterskie i doktoraty z państwowym dyplomem chińskim – na chińskich uniwersytetach:

 

1. Trzyletnie studia zaoczne magisterskie i doktoranckie z dyplomem Nanjing University of Chinese Medicine w Nankinie (najstarszy i najlepszy na świecie uniwersytet TMC).

 

Studia te prowadzone są w języku angielskim przez Shulan College of Chinese Medicine w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, a nasz Instytut jest wyłącznym przedstawicielem Shulan College na Europę Centralną i Wschodnią: rekomendowani przez nas studenci z Polski i krajów dawnego bloku sowieckiego mogą uzyskać 25% zniżkę na studia. Shulam College jest jedyną zagraniczną uczelnią medycyny chińskiej mającą oficjalną zgodę rządu chińskiego na prowadzenie tego typu edukacji poza granicami Chin kontynentalnych.

Podczas studiów prowadzonych na platformie internetowej oraz za pośrednictwem spotkań na Skype z promotorem – profesorem chińskim, koniczne są w czasie trwania studiów dwa 2-4 tygodniowe wyjazdy do Nankinu (Nanjing University of Chinese Medicine) oraz kilka krótkich weekendowych spotkań w Manchesterze w Shulan College of Chinese Medicine.

Pracę magisterską/doktorancką pisze się i broni w języku angielskim pod kierunkiem chińskich profesorów mieszkających i praktykujących w Europie zatwierdzonych przez chińskie ministerstwo szkolnictwa wyższego. Aktualnie za edukację studentów odpowiada prof. dr Sun Peilin (Belgia) będący również głównym wykładowcą w naszym Instytucie.

Po obronie pracy magisterskiej/doktoranckiej uzyskuje się oficjalny dyplom ukończenia studiów magisterskich lub doktoranckich wydany przez Nanjing University of Chinese Medicine.

>>> więcej na temat programu

Kontakt i dodatkowe informacje: Marek Kalmus, kom. +48 502 090 301

 

2. Trzyletnie zaoczne studia magisterskie z dyplomem Guanxi University of Chinese Medicine w Nanningu (stolica prowincji Guanxi)

 

Nasz Instytut również blisko współpracuje z Guanxi University of Chinese Medicine (GXTCMU) od 2011 roku – nasi absolwenci jeżdżą tam na 2-6 tygodniowe staże kliniczne) prowadzone w języku angielskim.

Jesienią 2018 roku udało się na wynegocjować rozpoczęcie specjalnego programu zaocznych studiów magisterskich dedykowanego dla najlepszych naszych absolwentów, już prowadzących własną praktykę. Najpierw konieczny jest wyjazd na staż kliniczny, podczas którego stażysta zdaje egzamin i obserwowany jest przez prowadzących zajęcia profesorów i lekarzy. Potem może złożyć podanie o przyjęcie na studia i podczas kolejnego wyjazdu ma możliwość spotkać się z wybranymi profesorami i wybrać promotora oraz ustalić temat pracy. W ciągu roku konieczne są co najmniej dwa wyjazdy do Naningu na okres nie krótszy niż 2 tygodnie (każdy z wyjazdów). Badania i nauka odbywają się głownie w Polsce pod kontrolą i w kontakcie z promotorem.

Podczas trzech lat zaocznych studiów magisterskich konieczna jest również zdanie egzaminu z języka chińskiego na poziomie A2 (nauka i egzamin może odbyć w Polsce lub w jakimkolwiek innym kraju) i przedstawienie dyplomu władzom GXTCMU. Bez tego nie można być dopuszczonym do obrony pracy magisterskiej.

Kontakt i dodatkowe informacje: Marek Kalmus, kom. +48 502 090 301