down

STRUKTURA SZKOLENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Co roku  w  styczniu rozpoczynamy kolejny nowy cykl szkolenia: „PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ„. To cykl kursów i seminariów obejmujących m.in. podstawy teoretyczne, dietetykę, diagnostykę, akupunkturę i ziołolecznictwo. Nauka prowadzona jest w ramach Instytutu Medycyny Chińskiej – Placówki Kształcenia Ustawicznego, na różnych kursach tematycznych, których zaliczenie da słuchaczom niezbędne podstawy w zakresie medycyny chińskiej. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów i praktyków TMC (polskich i zagranicznych) i odbywają się w trybie zaocznym (weekendy, a czasem trzy lub cztery dni – w tym weekend).

Fundamentem nauki podstaw medycyny chińskiej są cykle kursów:

1. „Podstawy medycyny chińskiej”, w którego skład wchodzą m.in. weekendowe kursy prowadzone przez Adama Kowalskiego: „Teoretyczne podstawy medycyny chińskiej” (10-11 stycznia 2015), „Fizjologia narządów Pustych i Pełnych (Zang-Fu)” (7-8 02. oraz 21-22.02.2015), dwuczęściowy kurs „Przyczyny chorób wg medycyny chińskiej” (14-15.03 i 11-12.04.2015) oraz pięcioczęściowy kurs diagnostyki różnicowej: „Różnicowanie wzorców patologii w medycynie chińskiej” (od 26-27 kwietnia 2014, kolejny w 2015 r.).

2. Również bardzo ważny jest dodatkowy cykl kursów: „Podstawy klasycznej medycyny chińskiej wg Huangdi Neijing i Nei Jing” prowadzony autorsko przez prof. dr Li Jie (rozpoczęty 9-14 października 2013, ale można dołączyć do kolejnych sesji – kolejny, 5.ty kurs z tego cyklu: „Diagnostyka wg Huangdi Neijing odbędzie się 28-31 sierpnia 2014), a 6.ty kurs z tego cyklu: „Nakłuwanie punktów akupunkturowych wg Huangdi Neijing 24-27 września 2015 r.

3. Całościowy program nauki akupunktury (po ukończeniu cyklu kursów teoretycznych: „Podstawy medycyny chińskiej”) obejmuje dwunastoczęściowy, trzyletni kurs „Akupunktura jednej igły” (12×4 dni; rozpoczęcie 11-14 czerwca 2015). Dobrze jest wcześniej odbyć też kursy: „Anatomia topograficzna akupunktury” (3×2 dni, od 7-8 grudnia 2014) oraz „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej” (3×2 dni, od 21-22 marca 2015)

Kursy te zaliczane będą również do programu Niepublicznej, Policealnej Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie. Szkoła ma program znacznie szerszy (zarówno teoretyczny jak i praktyczny) niż cykl szkoleń „Podstawy medycyny chińskiej”
zobacz >>> Ramowy program szkoleń z zakresu akupunktury

Po poznaniu podstaw  medycyny chińskiej zapraszamy do dalszej nauki na kursach tematycznych TMC dla zaawansowanych przygotowujących do podjęcia praktyki terapeutycznej w zakresie medycyny chińskiej. W trakcie nauki podstaw medycyny chińskiej można brać także udział w niektórych kursach tematycznych dla średnio zaawansowanych – pod warunkiem że zna się już terminologię i paradygmat TMC.

Ponieważ nauka medycyny chińskiej trwa zazwyczaj ok. 5 lat (w zależności od intensywności nauki) proponujemy DWA ETAPY SZKOLENIA: najpierw naukę podstaw medycyny chińskiej w ramach Instytutu Medycyny Chińskiej – Placówki Kształcenia Ustawicznego, a dopiero później w Szkole Medycyny Chińskiej w Krakowie – Niepublicznej Szkole Policealnej dającej specjalistyczne trzyletnie szkolenie zawodowe w celu uzyskania kompetencji w ramach zawodu akupunkturzysta:

1. Nauka w ramach Instytutu Medycyny Chińskiej – Placówki Kształcenia Ustawicznego:

a) możliwość dowolnego wyboru kursów/seminariów (można brać udział np. tylko w jednym, np. „Dietetyka medycyny chińskiej”, lub w kilku, w różnym czasie)
b) dowolny okres kształcenia, nie ograniczony żadnymi ramami czasowymi – program można realizować szybko, np. w 3 lata, ale można też stopniowo i powoli, np. w 5-6 lat.
c) możliwość skupienia się na wybranej tematyce (np. dietetyka, ziołolecznictwo, akupunktura, itd.).
d) po zakończeniu każdego z kursów/seminariów uczestnicy otrzymują zaświadczenia udziału w danym szkoleniu.
e) możliwość (dla zainteresowanych) elastycznego wyboru w różnych latach niezbędnych kursów/seminariów zaliczanych do szkolenia w zakresie ogólnego kilkuletniego cyklu szkoleniowego: „Podstawy medycyny chińskiej” – część szkoleń jest cyklicznie powtarzana, więc można w nich brać udział w różnych latach.
f) wszystkie przedmioty zaliczone w ramach nauki w Placówce Kształcenia Ustawicznego przepisywane są i zaliczane do programu Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie

2. Nauka w Szkole Medycyny Chińskiej w Krakowie – Niepublicznej Szkole Policealnej

a) określony cykl szkolenia: 3 lata – aby zdążyć zaliczyć wszystkie przedmioty i praktyki wymagane przez program Szkoły konieczne jest wcześniejsze zaliczenie części z nich w ramach naszej Placówki Kształcenia Ustawicznego (jak wyżej, w punkcie 1.). Warto przed formalnym zapisaniem się do Szkoły Policealnej odbyć wcześniej szkolenia podstaw medycyny chińskiej w ilości co najmniej 450-500 godzin na kursach i seminariach organizowanych przez nasz Instytut.
b) możliwość przepisania wcześniej odbytych kursów i seminariów w Instytucie Medycyny Chińskiej (Placówka Kształcenia Ustawicznego)
c) kształcenie w zakresie całości medycyny chińskiej, ze szczególnym naciskiem na akupunkturę
d) konieczność (dla osób nie mających wykształcenia ogólnomedycznego) zaliczenia przedmiotów ogólnomedycznych takich jak: anatomia, fizjologia, patologia, epidemiologia (ma poziomie wymagań dla fizjoterapeutów, masażystów)
e) konieczność odbycia praktycznych zajęć klinicznych (diagnostyka, akupunktura itd.) oraz staży klinicznych
f) konieczność zdania egzaminów z wybranych przedmiotów oraz napisania końcowej pracy dyplomowej i zdania egzaminu końcowego
g) uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do praktykowania akupunktury
h) uzyskanie świadectwa ukończenia Szkoły

Zalecamy wszystkim zainteresowanym studiowaniem medycyny chińskiej rozpoczęcie szkolenia od kursu „Dietetyka profilaktyczna i lecznicza w medycynie chińskiej”. Kurs ten, prowadzony autorsko przez dr Agnieszkę Krzemińską, ma w programie również solidne wprowadzenie w podstawy teoretyczne medycyny chińskiej, co stanowić będzie właściwe przygotowanie do dalszej nauki medycyny chińskiej (zalecany jest również dla osób rozpoczynających szkolenie „Podstawy medycyny chińskiej”).
Rozpoczęcie kolejnej edycji kursu planowane jest na 25-28 września  2015 r. Kurs składa się z czterech czterodniowych sesji (czwartek-niedziela) odbywających się w Krakowie co ok. dwa miesiące – łącznie 120 godzin.

Inną możliwością rozpoczęcia nauki medycyny chińskiej to udział w weekendowym semiarium „Podstawy teoretyczne medycyny chińskiej” w dniach 10-11 stycznia 2015 r.

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy w zakresie „Podstawy medycyny chińskiej” lub w przyszłości ukończeniem Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie, wskazane jest również odbycie możliwie szybko kursu „Anatomia topograficzna akupunktury” – kolejna edycja tego kursu rozpoczyna się w dniach 12-13 grudnia 2015 r. (kurs składa się trzech dwudniowych części), oraz dwuczęściowego kursu „Wielkie systemy medyczne Wschodu” (kurs przygotowywany w wersji e-learningowej – w 2015 r.) – są to szkolenia obowiązkowe w programie Szkoły, podobnie jak Zang-Fu, fizjologia narządów pełnych i pustych (7-8 luty i 21-22 luty 2015) oraz Przyczyny chorób wg TMC (14-12 marca i 11-12 kwietnia 2015).

Zaliczenie kursu „Anatomia topograficzna akupunktury” (lub znajomość akupunktury na poziomie podstawowym) jest warunkiem udziału w trzyczęściowym kursie „Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej” (rozpoczęcie: 9-10 maja 2015) oraz w kursach dr Radhy Thambirajah, w 12-częściowym kursie „Akupunktura jednej igły” (12×4 dni; rozpoczęcie 11-14 czerwca 2015) i innych kursach akupunktury dla zaawansowanych.

Struktura zdobywania wiedzy w ramach kilkuletniego szkolenia: „PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ”, opiera się skompletowaniu różnych szkoleń (obowiązkowych i fakultatywnych, prowadzonych przez różnych wykładowców), o łącznej liczbie min. 500 godzin wykładowych,
w tym m.in. takich kursów i seminariów medycyny chińskiej jak:
1. Podstawy klasycznej medycyny chińskiej wg Huangdi Neijing [kurs 6-częściowy, rozpoczęty w październiku 2013]. Najbliższe kursy z tego cyklu to: część 5: Diagnostyka wg Huang Di Nei Jing [32 godz. 28-31 maja.2015] oraz  6: Nakłuwanie punktów akupunkturowych wg Huang Di Nei Jing [32 godz., 24-27.09.2015]
2. Wielkie systemy medyczne Wschodu – wprowadzenie (medycyny: unani, ajurweda, chińska i tybetańska) [32 godz., przygotowywane w wersji e-learningowej, w 2015 r.]
3. Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej [120 godz., od 25-28 września  2014 (można jeszcze dołączyć do kursu)]
4. Podstawy teoretyczne medycyny chińskiej [15 godz.; 9-10 stycznia 2016 r.]
5. Zang-Fu, fizjologia narządów pełnych i pustych [30 godz.; 7-8 lutego i 21-22 lutego 2015]
6. Przyczyny chorób wg medycyny chińskiej [30 godz.; 14-15 marca i 11-12 kwietnia 2015]
7. Różnicowanie wzorców patologii Zang-Fu (narządów pustych i pełnych) [80 godz.; rozpoczęcie 5.częściowego kursu: 16-17 maja 2015]
8. Wyjaśnienie systemu Pięciu Elementów w odniesieniu do akupunktury i ziół chińskich w kontekście zaburzeń narządów Zang Fu [30 godz.; rozpoczęcie 2. częściowego kursu  15-16 listopada 2014]
9. Analiza i leczenie zaburzeń psychosomatycznych [15 godz.; 7-8 czerwca 2014]
10. Zioła i klasyczne receptury chińskie [220 godz.; od 20-23 czerwca 2013; kolejna edycja kursu od 5-8 września 2015]
11. Anatomia topograficzna akupunktury [48 godz.; od 12-13 grudnia 2015]
12. Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej [48 godz., 9-1 maja 2015]
13. Diagnostyka medycyny chińskiej:
13/1. Diagnoza z pulsu [22 godz., 27 luty-1 marca 2015]
13/2. Uproszczona diagnostyka w TMC [16 godz., ponownie 26-27 listopada 2016]
13/3. Diagnostyka w akupunkturze [36 godz., 23-26 kwietnia 2015]
13/4. Diagnoza z wywiadu [16 godz., 18-19 października 2014]
13/5. Diagnoza z twarzy wg TMC [2016]
13/5. Diagnoza z języka wg TMC [26-27 września 2015]
14. Energetyka w akupunkturze [32 godz., 4-7 czerwca 2015]
15. Gua Sha – klasyczna chińska technika terapeutyczna [16 godz., 14-15 marca 2015]
16. Masaż chiński:
16/1. Masaż akupunkturowo-meridianowy (AMM) [120 godz., od 17-20 października 2015]
16/2. Masaż Tui Na [72 godz, od 28-30 listopada 2014],
17/ 3. Masaż Tui Na w pediatrii [16 godz., 7-8 luty 2015]
17/4. Masaż meridianowy [32 godz., 2016]
jak i przedmiotów ogólnomedycznych (dla osób nie mających przygotowania ogólnomedycznego):
17. Podstawy medycyny zachodniej dla terapeutów TMC [96 godz.; przygotowywany w wersji e-learningowej, w 2015]
18. Pierwsza pomoc przedmedyczna  [5-6 godz.] – wskazana do zaliczenia zewnętrznie

Do SZKOŁY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ W KRAKOWIE można zapisać się, mając już zaliczone całość (lub większość) przedmiotów z programu „Podstawy medycyny chińskiej” lub co najmniej 480-500 godzin szkolenia w kursach i seminariach medycyny chińskiej organizowanych przez nasz Instytut.

Dzięki udziałowi w wyżej wymienionych szkoleniach oraz dodatkowo innych kursach/seminariach tematycznych z zakresu TMC dla zaawansowanych, jak np.:
Bezsenność – przyczyny i leczenie akupunkturą [16 godz., 23-24 maja 2015]
Shen i akupunktura [16 godz., 21-22 czerwca 2015]
Meridiany ścięgnisto-mięśniowe [16 godz., 2016]
Leczenie bólu ziołami i akupunkturą [30 godz., 2017]
Leczenie bólów akupunkturą [30 godz., 18-21 września 2014]
Terapia bólu mięśniowo-powięziowego i technika suchej igły [32 godz., 17-18 styczeń i 28-29 marzec 2015]
– Diagnoza z twarzy [2016]
Akupunktura kosmetyczna i dermatologia, [15 godz., 11-12 września 2015]
Nowotwory piersi wg klasycznej medycyny chińskiej – profilaktyka i leczenie ziołami i akupunkturą [13-16 września 2012]
Nowotwory mózgu i jelita grubego [11-14 grudnia 2014]
(kolejne kursy poświęcone innym nowotworom organizowane będą w kolejnych latach – łącznie 8 kursów)
Akupunktura w ginekologii i położnictwie [ponownie najwcześniej w 2016]
Choroby psychosomatyczne i psychiatryczne – leczenie akupunkturą i kroplami Bacha [40 godz., 29 maja – 2 czerwca 2013]
Ping Shen – specjalna chińska technika terapeutyczna [16 godz., 2016]
Alergie i nietolerancje pokarmowe wg medycyny chińskiej [15 godz., ponownie najwcześniej w 2016]
Akupunktura brzucha [22 godz., 20-22 listopada 2015]
Zaburzenia alergiczne i ich leczenie w medycynie chińskiej [15 godz., ponownie najwcześniej w 2017]
– Męskie zdrowie. Płodność, zaburzenia seksualne i choroby układu moczo-płciowego u mężczyzn [15 godz., ponownie w 2017]
Analiza i leczenie zaburzeń psychosomatycznych [15 godz., 7-8 czerwca 2014]
Bóle i choroby głowy i karku – diagnostyka  i leczenie akupunkturą [32 godz., ponownie najwcześniej w 2017]
Chińska akupunktura ucha [15 godz., 25-26 czerwca 2016]
Choroby wewnętrzne – leczenie akupunkturą [30 godz.,ponownie najwcześniej w 2017]
Masaż Tui Na w pediatrii [16 godz., 2015]
Pediatria w medycynie chińskiej [30 godz., 23-24 maja i 10-11 październik 2015]
Leczenie urazów sportowych ziołami i akupunkturą [16 godz. 21-22 marca 2015]
Strategie leczenia chorób cywilizacyjnych w TMC [16 godz., 21-22 listopada 2015]
– Geriatria w TMC [32 godz., 27-28 luty i 21-22 maja 2016]
– Syndrom nawracających urazów (RIS) [16 godz. 24-25 września 2016]
i innych, które planujemy zorganizować w przyszłości,
a także udziałowi w stażach klinicznych i zaliczeniu praktyki (w Polsce i/lub za granicą) słuchacze Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie będą mogli zgromadzić odpowiednią liczbę godzin nauki medycyny chińskiej [min. 1000 godz.], samokształcenia [2000 godz.] i praktyki [min. 500 godz.] zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) dla wykształcenia terapeutów medycyny chińskiej w specjalizacji 'akupunkturzysta’.
Ponadto konieczne jest praktykowanie Qigong (chi-kung), Tai-Qi (tai-chi) itp. [min. 60 godz.] – możliwe do zaliczenia zewnętrznie

Takie przedmioty jak np. Pierwsza pomoc przedmedyczna, Ćwiczenia ruchowe: Qigong, Tai-qi, oraz praktyka medyczna w zakresie TMC i staże kliniczne, można będzie zaliczyć na podstawie zaświadczeń – w przypadku, gdy odbyte zostały w innych miejscach, niż w naszym Instytucie – o uznaniu takich kursów i praktyk decyduje dyrektor Szkoły.
Na zakończenie ważniejszych kursów odbywać się będą egzaminy, a na zakończenie całego szkolenia konieczne będzie złożenie pisemnej pracy zaliczeniowej i zdanie egzaminu końcowego.

Po ukończeniu kursów i seminariów zaliczanych do programu Szkoły, zaliczeniu pracy końcowej i zdaniu egzaminów wydane zostaną absolwentom Szkoły zaświadczenia udziału w szkoleniach i/lub świadectwa – wg aktualnego stanu prawnego odpowiednio do stosownych przepisów dotyczących edukacji niepublicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych; Dz. U. Nr 31, poz. 216).

>>> Program ramowy nauki akupunktury w Szkole Medycyny Chińskiej w Krakowie

 

>>> Rozszerzony program nauki w Szkole Medycyny Chińskiej w Krakowie

 

>>> Regulacje prawne dotyczące medycyny chińskiej i akupunktury

 

Więcej informacji:
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
email: kursy@medycyna-chinska.com