down

Strategie TMC dla chorób współczesnych

Prof. dr Wang Weixiang

(Shenzhou Open University of TCM, Amsterdam)

 

Strategie medycyny chińskiej dla chorób współczesnych

 

Zintegrowane podejście do diagnozy i terapii TMC i medycyny zachodniej

 

 22-23 kwietnia 2017

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym dwudniowym kursie tradycyjnej medycyny chińskiej dla zaawansowanych prowadzonym autorsko przez chińskiego profesora dr Wanga Weixianga z Shenzhou Open University of TCM w Amsterdamie.

Miejsce kursu: Kraków, SDH „Jubilat”, Kraków, Al. Krasińskiego 1-3, sala konferencyjna, VII piętro.

Godziny zajęć: Sobota 10’00-19’00 (z przerwą na obiad w godz. 13’00-15’00), niedziela 9’00-15’00 (bez przerwy obiadowej) – łącznie 16 godzin szkoleniowych.

Program kursu:
Jako że nie ustalono jeszcze jednogłośnie definicji „chorób współczesnych”, pojęcie to jest ogólnie rzecz biorąc używane dla dolegliwości ściśle związanych z czynnikami odnoszącymi się do współczesnej cywilizacji, takimi jak stres, zmniejszona aktywność fizyczna, nienaturalna dieta i zanieczyszczone powietrze. W zeszłym wieku badania medycyny zachodniej poświęciły wiele czasu i wysiłku na zrozumienie patogenezy „chorób współczesnych”, wynaleziono także niesamowite leki służące do ich leczenia, włączając antybiotyki. Niestety to nie wystarcza; pojawia się coraz więcej różnorodnych chorób współczesnych, łącznie z tymi, których przyczyna tkwi w nadużywaniu antybiotyków.

Tradycyjna medycyna chińska zwraca wielką uwagę na rozróżnienie wzorców oraz holistyczne spojrzenie bazujące na koncepcji harmonizowania. Oznacza to znajdywanie sposobu na połączenie Rozróżnienia Wzorca z Rozróżnieniem Choroby. Oczywiście TMC nie posiada istniejącego protokołu, który służyłby identyfikacji i leczeniu chorób współczesnych, jednak nie oznacza to, że jest bezradna. Sposób, w jaki analizujemy mechanizmy chorób współczesnych i ustanawiamy korespondującą z nimi strategię leczenia według TMC, stanowi klucz do osiągnięcia pożądanej skuteczności terapeutycznej.

W praktyce klinicznej należy zapobiegać dwóm tendencjom, które mogą pojawić się przy leczeniu chorób współczesnych przez TMC:  jedna to stosowanie leczenia w oparciu o diagnozę na podstawie wyników badań laboratoryjnych; inna to metafizyka: mechaniczne stosowanie rozróżnienia wzorców. Pierwsza tendencja widoczna jest głównie  u terapeutów działających na polu medycyny konwencjonalnej, podczas gdy druga to pomyłka czyniona przez terapeutów TMC. Szczerze mówiąc, książki, artykuły i seminaria traktujące o tym, jak leczyć choroby współczesne za pomocą medycyny chińskiej są raczej łatwo dostępne, jednak wiele z nich wywodzi się z analizy pojedynczych, niezależnych przypadków, i/lub wprowadzenia teoretycznego, brak im systematycznego podsumowania i zwrócenia uwagi na punkt odniesienia, co ostatecznie skutkuje nikłą szansą na powtórzenie rezultatów.

Wykładowca, będący również doświadczonym praktykiem, podzieli się swoim doświadczeniem klinicznym i użyje swojego unikalnego sposobu, żeby poprowadzić Was przez proces pozyskiwania jedwabiu z kokonu jedwabnika: nauczycie się jak złapać rybę, zamiast dostać kilka ryb. Takie choroby i problemy jak:
zespół jelita drażliwego (IBS),
syndrom  Sjögena,
zespół przewlekłego zmęczenia (CFS),
następstwa chemioterapii,
ptasia grypa (H7N9),
choroba Parkinsona,
zespół mięśnia gruszkowatego
zespół nawracających urazów z nadwyrężenia (RSI),
wtórny syndrom alergiczny
infekcje oporne na leczenie (przetrwałe infekcje),
wspieranie zapłodnienia in-vitro
i inne, nie będą już nigdy napawać Was niepokojem w waszej praktyce klinicznej.

Uczestnicy kursu proszeni są o zgłaszanie organizatorowi pacjentów do publicznego zdiagnozowania, omówienia i terapii podczas kursu (e-mailem: kursy@medycyn-chinska.com lub mkalmus@medycyna-chinska.com ) – pacjenci muszą wyrazić pisemną zgodę na publiczne badanie i ewentualny zabieg akupunktury.

Cena podstawowa: 790 zł
Cena zniżkowa: 690 zł – warunek: wpłata nie później niż do dnia 27 stycznia 2017
Na życzenie wystawiamy faktury bez VAT (dla osób prywatnych lub firm).
Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe w języku polskim.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: CHOROBY WSPÓŁCZESNE I TMC

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

W dniu 21 kwietnia w piątek po południu w Centrum Medycyny Chińskiej (Kraków, ul. Warszawska 1) odbędzie się superwizja-konsultacje kliniczne z prof. dr Wangiem Weixiangiem – osoby praktykujące TMC i zainteresowane udziałem w superwizji (koszt 100 zł) oraz chcące zgłosić swoich pacjentów (koszt 200 zł) proszone są o kontakt z recepcją Centrum (tel. 884-988-887) lub bezpośrednio z organizatorem superwizji, Markiem Kalmusem: tel. kom. 502-090-301 lub e-mailem: m.kalmus@medycynachinska.org

Prof. dr Wang WeixiangProf. dr Wang Weixang studiował i doktoryzował się na Nanning University of Chinese Medicine w Chinach. W Holandii od 2003 roku pełni funkcje dziekana Shenzhou Univesity of Chinese Medicine w Amsterdamie, a od 2011 roku jest też prezesem Dutch Association of TCM, NVTCG Zhong. Jest Starszym Doradcą European Academy of Traditional Medical Science oraz członkiem zarządu European Traditional Chinese Association. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek z zakresu medycyny chińskiej, dotyczących akupunktury i moksowania oraz terapii masażem Tuina i medycznego Qigong w Chinach.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 27 lutego 2017 r. cała kwota wpisowego zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie kwota wpisowego nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 27 lutego 2017 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły wpisowe otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 6 marca 2017 roku (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 6 marca 2017 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com
informacje o kursach: www.medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje