down

Radzenie sobie ze skutkami zachodnich leków za pomocą metod TCM

Prof. dr Yifan Yang

(Holandia)

Leki zachodnie z punktu widzenia medycyny chińskiej

Kurs odbył się 21-22 listopada 2020

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu trzeciego stopnia prowadzonym autorsko przez chińską profesor dr Yifan Yang. Poruszany temat jest niezwykle ważny współcześnie w kontekście chińskiej diagnostyki różnicowej i różnicowania syndromów. Dotyczy to m.in. licznych negatywnych skutków ubocznych stosowania zachodnich leków alopatycznych oraz coraz popularniej używanych w terapii i profilaktyce chińskich receptur ziołowych. Ważna jest więc znajomość potencjalnych interakcji między nimi, oraz możliwości niwelowania ziołami, akupunkturą i dietą negatywnych skutków ubocznych leków medycyny zachodniej.

Program kursu:

Zazwyczaj, gdy pacjenci szukają leczenia metodami TCM, przepisano im już wcześniej zachodnie leki. Niektórzy pacjenci szukają leczenia TCM, ponieważ nie mogą znieść skutków ubocznych tych leków. Terapeuci i lekarze TCM powinni rozważyć wpływ leków alopatycznych na leczenie TCM, a także rozważyć skorygowanie ich skutków ubocznych. Do teraz wiele preparatów ziołowych nie było analizowanych z punktu widzenia współczesnej farmakodynamiki i farmakokinetyki. Liniowe modele analityczne we współczesnej farmakologii z trudem ujawniają interakcje między lekami i ziołami. Można jednak zbadać działania i skutki uboczne zachodnich leków z perspektywy TCM i dokonać zintegrowanego zróżnicowania syndromów.

• Dr Yifan Yang przeanalizuje serię leków z punktu widzenia TCM i dokona zintegrowanego zróżnicowania syndromów.

• Aby zapewnić efekt terapeutyczny leczenia TCM i zmniejszyć efekt uboczny zachodnich leków, wprowadzi zasady i strategie leczenia oraz przedstawi możliwości leczenia akupunkturą, ziołami i dietą opartą na zasadach medycyny chińskiej.

• Zwróci uwagę na ostrzeżenia i przeciwskazania dotyczące stosowania zachodnich leków i preparatów ziołowych o podobnych skutkach oraz przestrogi dotyczące tych o działaniu antagonistycznym, aby uniknąć skutków ubocznych i skorzystać z zalet obu terapii.

• Wykład przyniesie korzyści praktykom TCM w nauce i doskonaleniu różnicowania syndromów i bezpiecznym stosowaniu terapii TCM.

Dyskusja na temat leków alopatycznych stosowanych w medycynie zachodniej obejmie: antybiotyki, leki do leczenia nadciśnienia, leki przeciwzakrzepowe, leki do leczenia hiperlipidemii, leki do leczenia cukrzycy, leki nasenne i uspokajające, leki przeciwdepresyjne, leki do leczenia niedoczynności tarczycy, leki do leczenia astmy i hormonów kory nadnerczy.

Wykłady odbywają się w języku angielskim i tłumaczone są na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Uczestnicy kursu otrzymają skrypty w języku polskim, a na zakończenie – zaświadczenia MEN-owskie i zaświadczenia Instytutu Medycyny Chińskiej potwierdzające udział w kursie.

Cena: 850 zł
Na życzenie wystawiamy faktury bez VAT (dla osób prywatnych lub firm).

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: TCM W TERAPII SKUTKÓW UBOCZNYCH LEKÓW ZACHODNICH

Profesor Yifan Yang studiowała Medycynę Chińską oraz medycynę zachodnią na Pekińskim Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (PUTMC) w latach 1977-1982. Ukończyła studia ze specjalizacją w chińskiej medycynie ziołowej i  recepturach ziołowych.
Po ukończeniu PUTMC pracowała osiem lat jako lekarz i wykładowca na Wydziale Receptur Ziołowych również na PUTMC.
Gruntowne wykształcenie w dziedzinie chińskich receptur ziołowych zdobyła podczas 13 lat studiów i wspólnej pracy z profesorami Wang Mianzhi i Li Qigye, specjalistami w dziedzinie formuł ziołowych klasycznej medycyny chińskiej.
W czasie studiów i pracy na Pekińskim Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej poznała i w mistrzowski sposób opanowała wielką ilość formuł opisanych w klasycznej literaturze medycyny chińskiej przez najwybitniejszych lekarzy w historii Chin, ale przede wszystkim opanowała stojącą za nimi filozofię, klasyczny chiński medyczny sposób myślenia, strategię i metody terapii. Szczególnie wiele zawdzięcza wieloletnim studiom u najwybitniejszego nauczyciela ziołolecznictwa w Chinach prof. Wang Mianzhi, dyrektora Chińskiego Towarzystwa TCM i dyrektora Komitetu Ziołolecznictwa w Ministerstwie Zdrowia Chin.
Jest autorką znanych i cenionych książek: Chinese Herbal Medicines: Comparisons and Characteristics, 2010 (wyd. polskie: Chińskie zioła lecznicze; charakterystyki i porównania, 2020) oraz Chinese Herbal Formulas: Treatment Principles and Composition Strategies, 2010.
Prof. Yifan Yang od ponad dwudziestu lat kontynuuje i rozwija jego pracę edukacyjną w krajach Zachodniej Europy, a od kilku lat również w Polsce.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje

  Zi