down

Shen i akupunktura

Jani White, Lic. Ac. MBAcC.

 

SHEN I AKUPUNKTURA

 

Kraków, 20-21 czerwca 2015

 

Zapraszamy do udziału w dwudniowym seminarium poświęconym Shen – naszemu duchowi (w rozumieniu medycyny chińskiej) i stanowi umysłu oraz leczeniu jego zaburzeń akupunkturą.
Szkolenie poprowadzi autorsko Jani White, Lic. Ac. MBAcC., doświadczona akupunkturzystka i wykładowczyni medycyny chińskiej z Londynu.

 

Program seminarium:

W czasie kursu dogłębnie przeanalizowane zostanie znaczenie stosowania akupunktury do „leczenia Shen”. Szczegółowo omówione zostaną sposoby, które umożliwiają nam kontakt z pacjentami w rzeczywistości, w której oni przebywają, tak, aby pomóc im dotrzeć do ich Shen oraz akupunkturą zrównoważyć Shen, a w niektórych przypadkach przywrócić Shen.
Dysharmonia Shen często objawia się pod postacią zaniepokojenia, bezsenności, braku błysku w oczach, plątaniny myśli, tendencji do zapominania, przewlekłego pobudzenia i – w poważnych przypadkach – choroby psychicznej, włączając w to depresję i manię.
„Niebiosa nas strzegą, dzięki czemu jesteśmy cnotliwi (czyści).
Ziemia daje nam oparcie, dzięki czemu posiadamy Qi.
Kiedy nasza czystość płynie, a Qi jest połączone, istnieje życie”. (
Huangdi Neijing Lingshu)
Żyjemy w czasach szczególnych, wokół nas ciągle dokonują się zmiany, a świat wirtualny staje się nierozerwalną częścią naszej egzystencji – jest to coś, czego mistrzowie starożytni nie byli w stanie sobie wyobrazić! W związku z tym ustalone wskazówki dotyczące rozumienia Shen są dla nas wytycznymi, pokazującymi, jak żyć w świecie napięć z zachowaniem spokoju umysłu.
Mistrzowie chińscy mówią, że to poprzez Shen promieniujemy swoim jestestwem w kierunku świata. Owo „duchowe promieniowanie” manifestuje się jako nasza mądrość, dobrostan emocjonalny oraz zdolność do dostrzegania wszystkich stron danej kwestii. Shen odnosi się do tego aspektu naszego bytu, który przygląda się wszechświatowi istniejącemu dookoła nas… Shen kieruje naszą uwagę na to, co boskie. Ma związek z mądrością, cnotą i spokojem, utrzymuje również nasz byt w określonym porządku.
Płynne, pozbawione przeszkód funkcjonowanie i koordynowanie struktur cykli Sheng & Ke (cykle generowania i kontrolowania) zależne jest od zrównoważonego Shen. Dlatego też podczas seminarium będziemy zastanawiać się, jak z punktu widzenia diagnostyki zadbać o równowagę cykli Sheng & Ke, co stanowi klucz do prawidłowego zrozumienia aspektu duchowego punktów, które w najlepszy sposób będą łączyć się i otwierać przepływ Shen z/do wszystkich systemów.
„Shen” odnosi się do aktywności myślenia, świadomości, „ja”, wglądu, życia emocjonalnego, pamięci i woli – wszystkie te czynniki pozostają w zależności wobec Serca. Jeśli pojęcie to odnosi się do Shen Serca, tłumaczę je jako Umysł.”                                                                                                                                                                                       Giovanni Maciocia
Jani White (studiowała m.in. u Giovanniego Macioci), dlatego zawsze bliskie jej było postrzeganie przez niego „Umysłu Serca” jako sposobu na przetłumaczenie i zrozumienie Shen. Może być to rozumiane również jako świadomość, która połączona jest z uważnością. Zdrowa osoba jest zarówno świadoma, jak i uważna.
Nasze myśli i uczucia są aspektem nierozłącznym z naszą ludzką naturą i dzięki owej osi między umysłem-sercem a ciałem możemy odnaleźć zdrowie i dobrostan. Spokojny duch zapewniać będzie dobre funkcjonowanie na poziomie fizjologicznym.
Niezależnie od tego, jakie stoją przed nami wyzwania, nieważne jak trudne rzeczy mogą przydarzyć się nam na poziomie mentalnym lub fizycznym, kiedy nasze Shen jest w stanie równowagi, dostarczy nam wszystkiego, co potrzebne, żeby sobie ze tym poradzić.
W gruncie rzeczy „Shen” oznacza „określać”, „wyrażać”, „naciągać”, „rozciągać się”.                  – Giovanni Maciocia
Zdolność do „rozciągania się” na zewnątrz, projektowania na zewnątrz, odnoszenia się, komunikowania z innymi: jest to coś, co ułatwia nam tworzenie relacji ze światem i innymi ludźmi oraz sprawia, że jesteśmy prawdziwymi „istotami ludzkimi”.
Podczas weekendowego seminarium będzie można dowiedzieć się, co oznacza posiadanie zdrowego Shen, oraz poznać jak my, jako terapeuci, możemy wykorzystać akupunkturę do generowania dobrze zintegrowanego Shen.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim i tłumaczone jest na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię medycyny chińskiej i zachodniej.

Miejsce seminarium:
Kraków,  SDH „Jubilat”, Kraków, Al. Krasińskiego 1-3, VII piętro, sala konferencyjna

Godziny zajęć:
Sobota 10’00-19’00 (z przerwą na obiad w godz. 13’00-15’00), niedziela 9’00-15’00 (bez przerwy obiadowej) – łącznie 15 godzin szkoleniowych.

Cena seminarium: 690 zł, zaliczka 290 zł, płatna najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015.
Cena zniżkowa: 620 zł – przypadku wpłaty całej kwoty najpóźniej do 10 kwietnia 2015.

Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: SHEN I AKUPUNKTURA

Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie udziału w seminarium.
Na życzenie wystawiane są rachunki.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.

Jani White_cutJani White jest starszym wykładowcą TMC i akupunktury w Wielkiej Brytanii, ze specjalistyczną wieloletnią praktyką w zakresie męskiego i żeńskiego zdrowia oraz pediatrii. Prowadzi wiele wykładów w tego zakresu w Wielkiej Brytanii i za granicą. Wykłady te oparte są na idei  zintegrowanego kształcenia łączącego medycynę chińską i dietetykę TMC z medycyną zachodnią, ze szczególnym naciskiem na zrozumienie sposobu zarządzania, procedur i zabiegów w medycynie zachodniej i ich odniesienia do praktyki TMC. Zajmuje się również Shen i stanami emocjonalnymi pacjentów, ponieważ stan umysłu ma wielki wpływa na ich zdrowie i powstawanie chorób.
Jani White jest też cenionym wykładowcą na międzynarodowych kongresach TMC oraz autorką książki Structuring the Fertile Metabolism (2013).

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 30 kwietnia 2015 r. cała wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do dnia 30 kwietnia 2015 kurs może zostać odwołany. W takim przypadku osoby, które wpłaciły zaliczkę otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe i zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 8 maja 2015 r. (brak informacji o anulowaniu kursu w terminie po 8 maja 2015 oznacza, że kurs odbędzie się).

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
dr Marek Kalmus, kom. 502-090-30
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje