down

Różnicowanie wzorców patologii – 2023

Adam Kowalski

RÓŻNICOWANIE WZORCÓW PATOLOGII
W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ

kurs w formie webinaru online

Pięcioczęściowy kurs weekendowy zaliczany do rocznego kursu
„Podstawy medycyny chińskiej”

TERMINY:

2-3 września 2023 – część 2
30 września – 1 października 2023 – część 3
4-5 listopada 2023 – część 4
9-10 grudnia 2023 – część 5

Wzorzec patologii to, najprościej mówiąc, zespół charakterystycznych objawów, przypisanych do danego stadium rozwoju choroby lub stanu narządu. Każdy z wzorców danego narządu ma charakterystyczny dla siebie zestaw objawów (w tym także obraz tętna i wygląd języka), które łączą się w pewien typowy dla niego obraz energetyczny. Proces identyfikowania takiego wzorca nazywa się określaniem wzorca patologii i stanowi rdzeń medycyny chińskiej, ponieważ pozwala on wytyczyć strategię leczenia, a na tej podstawie wybrać właściwą recepturę ziołową lub zestaw punktów akupunkturowych.

W medycynie chińskiej większość z chorób może wynikać z więcej niż jednego wzorca. Na przykład, ból głowy (choroba) może wynikać z ataku zimnego wiatru (wzorzec), zastoju Krwi (wzorzec) lub wznoszącego się Yang Wątroby (wzorzec), dlatego umiejętność różnicowania (określania) wzorców patologii na podstawie charakterystycznego zespołu objawów to klucz do trafnej diagnozy i późniejszego, skutecznego leczenia.

Z drugiej strony, ten sam wzorzec może manifestować się w postaci różnych chorób. Na przykład, wznoszące się Yang Wątroby (wzorzec) może manifestować się jako ból głowy (choroba) lub nadciśnienie (choroba). Zależność ta została przedstawiona za pomocą znanej chińskiej sentencji:

Jedna choroba – różne leczenie (przyczyną choroby mogą być różne wzorce);
Różne choroby – jedno leczenie (przyczyną może być ten sam wzorzec).”

Stąd właśnie, umiejętność różnicowania wzorców patologii to, oprócz fizjologii Zang Fu, niezbędna część ogólnego wykształcenia każdego lekarza Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Umiejętność ta pozwala również na późniejsze studiowanie bardziej skomplikowanej teorii.

Podczas pięciu części kursu omówione zostaną kolejno wzorce patologii związane ze wszystkimi narządami wewnętrznymi (Zang Fu).

Miejsce kursu: Platforma internetowa ClickMeeting. Uczestnicy otrzymają miesięczny dostęp online do nagrań kursu.

Rozpoczęcie kursu: 11 czerwca 2022 (sobota), godz. 10:00

Godziny zajęć:
sobota – 10:00 – 13:00 i 15:00 – 19:00
niedziela – 10:00 – 13:00 i 15:00 – 17:30

Uczestnicy seminarium otrzymują skrypty w języku polskim.
Wstępne zgłoszenia: telefonicznie lub mailem.

Kurs „Różnicowanie wzorców patologii” stanowi trzecią część rocznego Kursu PODSTAW MEDYCYNY CHIŃSKIEJ (pozostałe dwie to: „Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang Fu” (część 1) oraz „Przyczyny chorób” (część 2) – wszystkie prowadzone są przez Adama Kowalskiego.
Po zakończeniu rocznego kursu „Podstawy medycyny chińskiej” odbywa się pisemny egzamin testowy (w dniu 4 lutego 2023, płatny oddzielnie w kwocie 150 zł) i po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia rocznego kursu „Podstawy medycyny chińskiej” – dyplom naszego Instytutu.

Informujemy również, że w związku ze zmianą przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z marca 2019 roku), żadna szkoła czy placówka kształcenia ustawicznego prowadząca w Polsce szkolenia w zakresie medycyny chińskiej nie jest już uprawniona do wystawiania „Zaświadczeń ukończenia kursu” MEN (jeśli to dalej robią, to jest to niezgodne z obowiązującym prawem).

CENA PODSTAWOWA: po 560 zł za każdą z części – termin wpłat za kolejne części – do 10 dni przed rozpoczęciem sesji.

Na życzenie wystawiane są rachunki (indywidualne i na firmę)
W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymają podstawowe materiały dydaktyczne.

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na konto organizatora kursu:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: WZORCE PATOLOGII

Adam Kowalski, na stałe zamieszkujący w Krakowie, medycyną chińską zajmuje się już od ponad 20 lat. Wcześniej praktykował medycynę naturalną, ukończywszy 4-letni kurs Naturalnych Metod Terapii w Katowicach. Swoje wykształcenie z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej uzyskał na kursach Claude Diolosy w Krakowie: 4-letnim kursie Podstaw fizjologii i patologii oraz akupunktury i farmakologii chińskiej w latach 1997-2001. 3-letnim kursie Diagnostyka różnicowa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w latach 2008-2001, a także na kursach Ginekologia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (2006) oraz Mindmaping w TCM (2015) i Diagnoza z wywiadu, pulsu i języka w praktyce klinicznej (2016).
Przez ponad 10 lat prowadził praktykę TCM w Krakowie. Jest także aktywny jako tłumacz literatury medycyny chińskiej. Przełożył z języka angielskiego następujące książki: Zang Fu – Jeremy Ross oraz Obrazy i funkcje wybranych punktów akupunkturowych – Arnie Lade.
W Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia prowadzi kursy z podstaw medycyny chińskiej, w tematach: Fizjologia i patologia Zang Fu, Wzorce patologii Zang Fu, natomiast w ramach bloku tematycznego: Cztery Metody Diagnozowania w TMC prowadzi trzy kursy: Chińska diagnoza z wywiadu, Diagnoza z języka i Diagnoza z twarzy; prowadzi też egzamin końcowy z Czterech Metod Diagnozowania.

UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi rezygnacji do dnia 6 maja 2023 cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wysłana, lub na inny rachunek bankowy podany w przypadku rezygnacji. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu).
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników (którzy opłacili kurs) do dnia 26 maja 2023 r. data rozpoczęcia kursu zostanie przesunięta na drugi termin: 7-8 września 2023 r. lub kurs zostanie anulowany. Osoby, które dokonały wpłaty zostaną o tym poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie najpóźniej do dnia 13 maja 2023 r. Osoby, którym zmiana ta nie odpowiada, mogą w takim przypadku zrezygnować z udziału w kursie i otrzymają całą kwotę przelewem na konto bankowe. Zwrot całej kwoty nastąpi oczywiście również w przypadku  anulowania kursu.
Informacja o ewentualnym przeniesieniu terminu rozpoczęcia kursu podana zostanie także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com najpóźniej do dnia 13 maja 2023 r.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com

  Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Temat

  Dodatkowe informacje